AI-Face Time Attendance เทคโนโลยีบันทึกเวลางานแบบใบหน้า

ด้วยฟังก์ชันที่ครบถ้วนของ AI- Face Time Attendance สามารถใช้งานได้ทั้งการ บันทึกเวลางานแบบใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยและการใช้งานร่วม Digital Door Lock ระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตูซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเวลางานที่ยืนยันตัวบุคคลได้แบบไร้สัมผัสตอบโจทย์การใช้งานแห่งยุค New Normal โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)       ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  สามารถสแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สแกนใบหน้าที่มาพร้อมกับโปรแกรมTime Attendance รองรับ Cloud Serverในการจัดเก็บข้อมูล ยืนยันตัวตนเพื่อลงเวลาการทํางานและควบคุมการเข้าออก (Access Control) ทุกรูปแบบ สามารถรายงานผลผ่าน Line Notify ประโยชน์ การลงทะเบียนใบหน้า (Face Registration): ระบบจะต้องทำการลงทะเบียนใบหน้าของบุคคลในระบบโดยบันทึกข้อมูลใบหน้าและสร้างรูปภาพหลักฐานของบุคคลนั้น ๆ ในฐานข้อมูลของระบบ เพิ่มความมั่นใจในการเข้า-ออกงาน: ช่วยให้การบันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้ลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงข้อมูลเวลาการทำงาน ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ช่วยลดการกระทำของบุคคลในการ บันทึกเวลางาน ด้วยมือหรือใช้บัตร ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพด้วย Q Doc Capture Station

  คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติที่ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรใน การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ หลากหลายเพื่อให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เช่น การแยกแยะข้อมูลจากเอกสาร การจัดเก็บ ข้อมูลอย่างปลอดภัยในระบบออนไลน์ และการสร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นบริการแบบรายเดือน มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสูง และระบบมอนิเตอร์ (Monitoring) มีการติดตามการใช้ข้อมูล และระบบการรายงานผลการเข้าถึงข้อมูล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง รองรับประกันภัยคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) และความเสียด้านข้อมูล รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 (PDPA) ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ระบบนี้ช่วยลดเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในกระบวนการสแกนและ การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ ในองค์กร ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดความผิดพลาด: การจับภาพและแยกแยะข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการมนุษย์ ทำให้ข้อมูลที่เก็บถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย: ระบบสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย การสร้างรายงานอัตโนมัติ: ระบบสามารถสร้างรายงานและสถิติต่าง ๆ อัตโนมัติจากข้อมูลที่ถูกสแกนและจับภาพ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

บริการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัด ทำสัญญาเป็นรายปีในราคาสุดคุ้ม ไร้กังวล มีระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวก มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งสยง่ายและควบคุม ติดตามข้อมูลได้ตลอด ปลอดภัย รับประกันคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) การได้รับความเสียหายจากไวรัส (Virus) และการได้รับความเสียหายจาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ประโยชน์ ความเป็นส่วนตัว: ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยให้บุคคลมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากฐานข้อมูลขององค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ: ช่วยให้องค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นในการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้บุคคลมีความไว้วางใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกับองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมาย:  ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีความเสียหายทางกฎหมาย การสร้างคุณค่าในธุรกิจ: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและมีความคุณค่าทางธุรกิจ นี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในลูกค้าและสหพันธ์ธุรกิจ. การป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูล:  ช่วยให้องค์กรมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา การปรับตัวและปรับเปลี่ยน:  ส่งเสริมให้องค์กรต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าอกเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและความต้องการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามมาตรฐานนานาชาติ: การปฏิบัติตาม  ช่วยให้องค์กรมีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกับมาตรฐานนานาชาติ เช่น […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm) ที่มีประสิทธิภาพ

สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm)  เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงและมีเครื่องมือพร้อมใช้งานนี่คือโซลูชันการจัดการแบบฟอร์มที่สมบูรณ์สําหรับแบบทดสอบแบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ประโยชน์              การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดและข้อมูลที่ต้องการจากผู้กรอกแบบฟอร์มได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและการกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในระบบของคุณ              ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้แบบฟอร์มที่มีความประสิทธิภาพช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ เนื่องจากมีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดเวลา              การบริหารจัดการข้อมูล: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการข้อมูลที่เข้ามาในระบบของคุณได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย              เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้: การสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้สะดวก ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ควรใช้ช่องว่าง ปุ่ม และส่วนเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรและทำอย่างไร              ปรับปรุงการสื่อสาร: การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้า […]

ผู้ดูแลระบบ

December 8, 2023

e-Learning สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้

การเรียนการสอนแบบ e-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียน การสอนผ่านระบบ cloud และอินเทอร์เน็ต ทําให้ระบบศึกษาเปลี่ยนจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทํางานผู้เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   จุดเด่นของ e-Learning  มีอะไรบ้าง  DISCUSSION BOARD ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถตั้งประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบวัดความรู้จับเวลาการทำแบบทดสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเรียนและออกแบบใบประกาศได้ตามหลักสูตร การมอบหมายหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล (ASSIGNMENT) ระบบเปิด-ปิดห้องเรียนสามารถตั้งระยะเวลาได้จบในคลิกเดียว ระบบหลังบ้าน (BACKEND) เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการระบบด้วยตนเอง ระบบ SERVER ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้มากกว่า100คน รองรับระบบ LIVE STREAMING รับชมถ่ายทอดสดอีกทั้งสามารถดูวิดีโอย้อนหลัง หรือดูวิดีโอเพิ่มเติมที่มีได้ ระบบป้องกันการ COPY VIDEO พร้อมการจัดเก็บวิดีโอที่ปลอดภัยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำไมถึงมีประโยชน์?  เข้าถึงได้ง่าย: ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และเวลาในการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลและหลักสูตรเรียนมากมายทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการเรียนรู้   […]

ผู้ดูแลระบบ

December 8, 2023

ระบบจัดเก็บเอกสาร (Q – Doc) ขององค์กร

ระบบจัดเก็บเอกสาร (Q – Doc)  หมายถึง ระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และรูปภาพขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์และคอนเทนต์ ที่มีการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์ข้อมูล ซิ่งจำเป็นกับการทำงานร่วมกัน และการค้นหาขั้นสูงเข้าไว้ในโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกปัญหาของการจัดเก็บข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)    Features Q-Doc Platform จัดเก็บไฟล์ และเนื้อหาที่หลากหลายผ่านระบบ Cloud Service พร้อมเรียกใช้งานได้ในทันที (Storaged Document) ค้นหาถึงเนื้อหาเอกสารได้ง่าย และสามารณ์เรียกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Full Text Search รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบคคล หรือ PDPA ป้องกันข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (Personal Data Protection เชื่อมต่อข้อมูลภาพและ ไฟล์ผ่าน LINE สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างง่ายๆ (Connection LINE) มีระบบ Workflow อนุมัติงาน สามารถตรวจเช็คความคืบหน้าของงาน รวมไปถึงผู้รับผิดชอบงานด้วย (Approval Project) มีระบบ QR code […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เพื่อเข้าสู่ระบบ

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เป็นระบบช่วยในการล็อกอินแบบง่ายๆเพียงสแกนใบหน้า ก็สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซด์ได้ โดยไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน และมีรหัส OTP ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     จุดเด่นการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน หากใช้ระบบของเราช่วยในการ login จะช่วยให้ login หรือการสแกนใบหน้าครั้งเดียว ก็สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ ชั้นนําต่างๆได้เลย โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องจดจํารหัส ล็อกอินหลายๆรหัส และสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งาน ประโยชน์ของการสแกนใบหน้า การเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเพิ่มขึ้นในระบบการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในหลายด้าน เช่น ระบบเข้าถึงอาคารหรืออุปกรณ์ ระบบชำระค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักคุณสมบัติของการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้า จึงมีหัวข้อที่สำคัญ ๆ ดังนี้ ความปลอดภัยสูงสุด: การสแกนใบหน้าสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เนื่องจากใบหน้าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย เพราะตรวจจับใบหน้าของบุคคล จึงทำให้เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในข้อมูลและทรัพย์สินที่ต้องการเข้าถึง ความสะดวกสบาย: การสแกนใบหน้าทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวเพื่อเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบริการต่างๆ นี่ทำให้ลดเวลาในกระบวนการเข้าถึงและทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องจดจำรหัสผ่านหลายรหัสและไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวหรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนแบบดั้งเดิม ความแม่นยำ: เทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามีความแม่นยำในการระบุตัวตนของบุคคล แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหน้าหรือการแต่งตัวก็สามารถระบุได้ในสถานการณ์ที่มีการเทียบเท่าเปรียบเฉพาะ ความเร็วในการเข้าถึง: การสแกนใบหน้าช่วยลดเวลาในการเข้าถึงระบบหรือบริการ เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการพิมพ์รหัสผ่านหรือข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานที่หลากหลาย: ระบบการสแกนใบหน้าสามารถนำมาใช้ในหลายแวดวง เช่น ในการตรวจสอบเข้าออกของบุคคลในอาคาร ในการยืนยันตัวตนในระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือในการสแกนใบหน้าเพื่อให้บริการที่กำหนดไว้ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

สแกนเอกสาร (OCR ) มาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ

สแกนเอกสาร  OCR (Optical Character Recognition) คือระบบบันทึกข้อมูลอัจฉริยะสู่การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นการแปลงข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือไฟล์สแกนเป็นข้อมูลที่สามารถถูกต้องโดยโปรแกรมประมวลผลคำ ทำงานโดยการสแกนรูปภาพเพื่อระบุตัวอักษรและคำ จากนั้นแปลงเป็นข้อความดิจิทัลที่สามารถบันทึก ค้นหา และแก้ไขได้ โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     คุณสมบัติของสแกนเอกสาร การแปลงไฟล์ที่แม่นยําและมีความรวดเร็ว สแกนเอกสารที่ทันสมัยมีความสามารถในการแปลงไฟล์ที่แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลเอกสารดิจิทัล ระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) สำหรับการแปลงภาพของข้อความที่ถูกสแกนเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซอฟต์แวร์ OCR มีความซับซ้อนและสามารถระบุตัวอักษรและคำจากเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่พิมพ์หรือเขียนด้วยมือ นอกจากนี้ ระบบเหล่านี้ยังสามารถจัดการกับหลายภาษาและมีความสามารถในการรู้จำรูปแบบต่างๆ ของตัวอักษรได้ดี นอกเหนือจากความแม่นยำในการรู้จำข้อความแล้ว ความเร็วในการประมวลผลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ระบบสแกนเอกสารสมัยใหม่สามารถสแกนและแปลงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาในการประมวลผลเอกสาร การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้ระบบเหล่านี้สามารถปรับปรุงความแม่นยำและความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ระบบสแกนเอกสารสามารถประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การศึกษา, การแพทย์, ธนาคาร และการบริหารเอกสารทางกฎหมาย ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ สแกนเอกสารในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก และสามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่มักจะได้รับการรองรับ ได้แก่ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

e-office กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

e-office คือ ระบบที่รวมการทํางานขององค์กรทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว ซึ่งระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจได้ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ประโยชน์ ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ช่วยลดการพิมพ์และใช้เอกสารกระดาษ เนื่องจากข้อมูลและเอกสารทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บอย่างปลอดภัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี้ทำให้ลดการใช้กระดาษลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และเก็บเอกสาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบครอบคลุมในการทํางานในที่เดียว ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทราบสถานะการทำงานของผู้อื่นได้ ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและประสานงานได้ดี ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานทุกระบบ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการทำให้เกิดข้อผิดพลาด เซ็นอนุมัติเอกสารภายในระบบได้ สามารถช่วยในกระบวนการอนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถทำการเซ็นอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลดเวลาในกระบวนการอนุมัติและเพิ่มความสะดวกสบาย   Features ที่น่าสนใจ APPROVE สามารถอนุมัติเอกสารภายในระบบได้เลย ช่วยลดเวลาในกระบวนการอนุมัติเอกสาร CREATE สามารถสร้าง/ปรับแต่งทั้ง workflow และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ง่าย เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน COLLECT หลังจากการอนุมัติเอกสารสามารถจัดเก็บเอกสารเข้ามาบันทึกในระบบได้ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญและสะดวกต่อการค้นหา ALERT สามารถแจ้งเตือนได้ทั้งผ่าน API Email และ LINE ได้ ช่วยในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่สำคัญและความสำคัญในระบบ VERSION […]

ผู้ดูแลระบบ

December 6, 2023

7 ประโยชน์ของตัวแปลง PDF ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจดิจิทัล

ประโยชน์ของตัวแปลง PDF ตัวแปลง PDF ทำอะไร? หากคุณสงสัยว่าตัวแปลง PDF ทำงานอย่างไร และคุณต้องการหรือไม่ นี่คือคำอธิบายสั้นๆ ตัวแปลง PDF ที่ดีที่สุดทำการแปลงเอกสารจากรูปแบบต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ แม้ว่าตัวแปลง PDF ออนไลน์สามารถใช้กับไฟล์รูปแบบใดก็ได้ เช่น ไฟล์ Microsoft Word, Excel, Powerpoint หรือ XML แต่ การแสดง HTML เป็น PDFเป็นตัวเลือกที่ต้องการมากที่สุด ธุรกิจดิจิทัลต้องแปลงไฟล์ HTML เป็น PDF เพื่อสร้างเอกสาร การเก็บถาวร และการเก็บบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ กระบวนการเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทใดๆ ดังนั้น ตัวแปลง PDF จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการแปลงเป็นดิจิทัล 7 ประโยชน์ของตัวแปลง PDF ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจดิจิทัล เราได้กล่าวถึงเหตุผลบางประการในการเลือกใช้ตัวแปลง PDF ที่ดีที่สุดในบริษัทของคุณ ซอฟต์แวร์การแสดงผลช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการเอกสารและช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้างและจัดส่งเอกสารได้โดยอัตโนมัติ ค้นหาประโยชน์ที่มีความหมายอื่นๆ ของตัวแปลง PDF ด้านล่าง #1. ตัวแปลง PDF ที่ดีที่สุดจะทำให้เอกสารของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อคุณสร้าง PDF […]

AdminP2

March 10, 2023

ประโยชน์การแปลง PDF สำหรับธุรกิจดิจิทัล

pdf สำหรับธุรกิจดิจิทัล PDF หรือ Portable Document Format เป็นประเภทไฟล์ที่ธุรกิจนิยมใช้ PDF มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่รวดเร็วและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม การแปลงเนื้อหา PDF เป็นรูปแบบอื่นๆ ที่แก้ไขได้ เช่น Word และ Excel ทำได้ง่ายด้วยตัวแปลง PDF ตัวแปลง PDF ขั้นสูงทำให้พนักงานสามารถจัดการเอกสารและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ง่าย ซอฟต์แวร์นี้สามารถแปลงไฟล์จาก Doc เป็น PDF, XLS เป็น PDF, PPT เป็น PDF หรือในทางกลับกัน ธุรกิจยังสามารถพึ่งพาบริษัทเอาท์ซอร์สสำหรับบริการแปลง PDF ตัวแปลง PDF แปลง PDF เป็น DOCX ด้วย OCR ช่วยให้คุณเปิดเอกสารใน Microsoft Word ได้ทันที ในการบีบอัดรูปภาพเพื่อจุดประสงค์ทางอีเมล ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตัวเลือก PDF เป็น JPEG บนเครื่องมือที่มีให้ ตัวแปลง PDF ยังช่วยองค์กรในการทำให้ไฟล์ของตนพร้อมใช้งานทางออนไลน์ เมื่อไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลสำคัญตกอยู่ในความเสี่ยงโดยปล่อยข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ปลอดภัย ผู้ใช้สามารถเข้ารหัสข้อมูลแล้วจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เป็นไฟล์ PDF ที่เข้ารหัสอย่างปลอดภัย […]

AdminP2

March 10, 2023

ประโยชน์ของการ สแกนเอกสารสำหรับภาคกฎหมาย

สแกนเอกสารสำหรับภาคกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมักต้องจัดการเอกสารต่างๆ มากมาย เช่น สัญญาทางกฎหมาย ข้อตกลง แฟ้มคดี ความน่าเชื่อถือ รายงานการสอบสวน คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งศาล การแจ้ง และอื่นๆ เอกสารดังกล่าวมักจะมีข้อมูล ที่เป็นความลับสูงเกี่ยวกับการเงิน การจ้างงาน และแม้แต่สุขภาพของลูกค้า การแปลงไฟล์กระดาษ เป็นรูปแบบดิจิทัล การสแกนเอกสารทางกฎหมายช่วยให้ทนายความเข้าถึง เอกสารทางกฎหมาย ได้ง่ายและรวดเร็ว ความปลอดภัยของข้อมูล และการเข้าถึงไฟล์ ที่ง่ายดายคือเหตุผลหลักที่องค์กรต่าง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ การเปลี่ยนไปใช้เอกสารดิจิทัลเ ป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสำนักงานกฎหมาย การเป็นพันธมิตร กับบริษัทสแกนเอกสาร ที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ สูงในด้านนี้ จะช่วยให้พวกเขาสแกนเอกสาร หลายรายการได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ปกป้องเอกสารที่เป็นความลับ ละเอียดอ่อน หรือละเอียดอ่อน การใช้ระบบจัดการเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เข้าถึงเอกสารทางกฎหมาย ได้จากทุกที่ ทุกเวลา K&O เป็นผู้ให้บริการเอาต์ซอร์ส กระบวนการทางกฎหมาย ที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เราให้บริการแปลงเอกสารทางกฎหมาย เพื่อช่วยให้นิติบุคคลแปลงเอกสาร เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็น MOS สามารถแปลงข้อมูลของคุณเป็นรูปแบบ ที่มีมูลค่าการใช้งานสูงสุด ลดประวัติการทำงานและปรับปรุงกระบวนการ ผลผลิต […]

AdminP2

March 10, 2023

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ การแปลงเอกสารดิจิทัล 2023

การแปลงเอกสารดิจิทัล 2023 การจัดระเบียบ จัดการ และบำรุงรักษาเอกสารและสัญญาอย่างเป็นทางการอาจกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อและใช้เวลานานอย่างรวดเร็วสำหรับทุกคนที่ทำธุรกิจ หากคุณต้องการประหยัดเวลา ค่าแรงด้วยตนเอง และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวมของข้อมูลของคุณ ให้พิจารณาใช้บริการแปลงไฟล์เป็นดิจิทัลหรือแปลงเอกสารดิจิทัล การแปลงเอกสารดิจิทัล 2023 ประโยชน์ของบริการแปลงเอกสาร การใช้โซลูชันการแปลงเอกสารดิจิทัลแบบมืออาชีพเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนเอกสารทางการ สัญญา และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ค้นหาได้ง่าย ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของการใช้บริการแปลงเอกสารสำหรับไฟล์ของคุณ ได้แก่ : องค์กรที่ได้รับการปรับปรุง : ด้วยโซลูชันการแปลงเอกสารดิจิทัล คุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดของคุณและไฟล์ที่อัปโหลดในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดระเบียบ จัดทำดัชนี ติดตาม และค้นหาไฟล์ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยพิมพ์ชื่อไฟล์หรือตัวแปรอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทไฟล์หรือชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น ค้นหาตัวระบุหลัก หมายเลขใบแจ้งหนี้ ชื่อลูกค้า รหัส หรือสัญญาที่ลงนามในช่วงวันที่ที่ระบุได้อย่างรวดเร็ว องค์กรที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งมาพร้อมกับบริการแปลงไฟล์ให้เป็นดิจิทัลสามารถช่วยเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณในแต่ละวันได้อย่างมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย : สิ่งดึงดูดใจที่สำคัญของการใช้บริการแปลงไฟล์เป็นดิจิทัลคือการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารของคุณแล้ว คุณจะไม่ต้องใช้แรงงานคนหรือกรองเอกสารและไฟล์ด้วยตัวเองอีกต่อไป ซึ่งสามารถกินเวลาทำงานของคุณและทำให้ประสิทธิภาพและผลผลิตโดยรวมของสถานที่ทำงานลดลง นอกจากนี้ การมีเอกสาร สัญญา และเอกสารทางธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการลดต้นทุนค่าโสหุ้ย การแปลงบันทึกของคุณให้เป็นรูปแบบดิจิทัลยังช่วยขจัดความต้องการพื้นที่ทางกายภาพเพิ่มเติมในสำนักงานหรือสถานที่ทำงานของคุณ ซึ่งสามารถรวมเงินทุนสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มเติม การเข้าถึงเอกสารทันที: หากการเข้าถึงมีความสำคัญต่อคุณ บริการแปลงเป็นดิจิทัลจะดีที่สุด เมื่อแปลงเอกสารต้นฉบับของคุณแล้ว คุณสามารถค้นหาเอกสารเหล่านั้นได้ด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็ว การเรียกคืนทันทีนี้ช่วยขจัดการค้นหาเรกคอร์ดด้วยตนเองผ่านตู้เก็บเอกสาร ลิ้นชัก และโฟลเดอร์จำนวนมาก การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: เมื่อคุณถ่ายโอนเอกสารของคุณเป็นรูปแบบดิจิทัลแล้ว คุณสามารถเริ่มแบ่งปันไฟล์ดิจิทัลกับสมาชิกในทีมของคุณได้ทันที การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างและดำเนินธุรกิจ เมื่ออัปโหลด จัดเก็บ และจัดระเบียบไฟล์และสัญญาทางธุรกิจทั้งหมดของคุณในตำแหน่งศูนย์กลางที่เดียว การทำงานร่วมกับทีมพนักงานของคุณจึงคล่องตัวขึ้น สื่อสารอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเอกสารหรือไฟล์เฉพาะที่คุณต้องการเรียกคืนเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อทำโครงการให้เสร็จและทำงานร่วมกับลูกค้าโดยไม่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก ย่อขนาดและป้องกันภัยพิบัติ: ข้อดีอีกประการของการใช้โซลูชันการแปลงเอกสารดิจิทัลคือความสามารถในการย่อขนาด และในบางกรณี แม้กระทั่งป้องกันภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าและลูกค้า หากคุณมีเพียงเอกสารบันทึกและสัญญาสำหรับธุรกิจของคุณ เอกสารเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญหาย ถูกขโมย […]

AdminP2

March 10, 2023

บริการสนับสนุน ระบบ Back-office ที่จะปฏิวัติธุรกิจของคุณในปี 2023

ระบบ back-office ที่มีการจัดการที่ดีสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจและปรับปรุงกำไรได้ ปัจจุบันธุรกิจจำนวนมากพึ่งพาผู้ให้บริการ BPO ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เชี่ยวชาญในการเอาท์ซอร์สการสนับสนุน back office ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและขยายขนาดธุรกิจของตน การเอาท์ซอร์สแบ็คออฟฟิศช่วยให้พนักงานของคุณมีสมาธิกับงานที่สำคัญมากขึ้นและการดำเนินงานประจำวัน ในขณะที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจัดการงานแบ็คเอนด์ทั้งหมด ตั้งแต่เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปจนถึงการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ การสนับสนุนการเอาท์ซอร์สแบ็คออฟฟิศระดับมืออาชีพให้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การประหยัดต้นทุน ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น การเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ความสามารถในการขยายขนาด และเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล บริการ Back-office Outsourcing ที่ธุรกิจของคุณควรพิจารณา การสนับสนุนบัญชีเงินเดือน การจัดการบัญชีเงินเดือนเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานสำหรับองค์กรใดๆ เหมาะอย่างยิ่งที่จะว่าจ้างบุคคลภายนอกในการประมวลผลเงินเดือนให้กับทีมงานมืออาชีพที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการบัญชีเงินเดือนภายในองค์กรได้ ผู้ให้บริการแบ็คออฟฟิศผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดการกระบวนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมด รวมถึงการคำนวณเงินเดือนพนักงาน ภาษี และการหักอื่นๆ บริการหลักที่สนับสนุนระบบหลังบ้านของบัญชีเงินเดือน ได้แก่ การประมวลผลเงินเดือน การยื่นภาษี การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรายงานบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ จ้างบุคคลภายนอก การเอาท์ซอร์สฟังก์ชันด้านทรัพยากรบุคคลสามารถลดภาระงานด้านธุรการของพนักงานของคุณ และทำให้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลัก ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและความเชี่ยวชาญ ธุรกิจยังสามารถปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สด้านทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการจ้างงาน ลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการมืออาชีพจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงการสนับสนุนและคำแนะนำคุณภาพสูงได้ แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถพิจารณาว่าจ้างกระบวนการต่างๆ จากภายนอก เช่น การประมวลผลเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริการประกันภัย และงานธุรการอื่นๆ บริการที่วางใจได้ยังสามารถช่วยคุณในการปรับปรุงฟังก์ชัน HR ของคุณ เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนด […]

AdminP2

March 9, 2023

Big Data การโฆษณา สนับสนุนอุตสาหกรรมโฆษณาอย่างไร?

Big Data การโฆษณา การวิเคราะห์ข้อมูลส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ระบุความไร้ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่โลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลใหม่ๆ ที่ล้ำสมัยก็เข้ามาแทนที่กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดิมอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้การจัดการด้านการตลาดมีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนโดยบริการเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจเช่น การป้อนข้อมูล การแปลงข้อมูล และอื่นๆ บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำการตัดสินใจทางการตลาดโดยใช้ข้อมูลและปรับแต่งกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้ชมเป้าหมาย ความสำคัญของกลยุทธ์การโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย การโฆษณา และเทคนิคทางการตลาดอื่นๆ ด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีศักยภาพและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน การวิจัยหรือการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย การแข่งขัน ตัวกระตุ้นราคา พฤติกรรมการซื้อ ฯลฯ เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท การวิจัยการตลาดต้องการข้อมูลประชากรของลูกค้าและองค์ประกอบที่ซับซ้อนอื่นๆ ข้อมูลขนาดใหญ่ให้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์สามารถช่วยให้บริษัทได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับ: ประชากรเป้าหมายของพวกเขา พฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภค คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด การเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ใหม่ๆ การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการโฆษณาสามารถช่วยบริษัท: ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยอดขาย และการเติบโตในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ – โอกาสในการวิจัยตลาดและการโฆษณา ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ บริษัทต่างๆ สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย: ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าสำหรับการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถคาดการณ์สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการโฆษณา นอกเหนือจากข้อมูลประชากร เช่น ชื่อ อีเมล เพศ […]

AdminP2

March 9, 2023

ความปลอดภัยในการสแกนเอกสาร – ข้อควรพิจารณาหลัก 5 ประการ

ความปลอดภัยในการสแกนเอกสาร การจัดเก็บเอกสารที่ละเอียดอ่อนในสำนักงานต้องการพื้นที่เพิ่มเติมและการจัดเตรียมระดับสูงเพื่อความปลอดภัย ตั้งแต่การป้องกันทางกายภาพ เช่น คลังสินค้าที่ปลอดภัย การล็อคตู้เก็บเอกสารไปจนถึงแนวทางปฏิบัติในการทำลายเอกสารอย่างปลอดภัย การปกป้องเอกสารที่จับต้องได้อาจเป็นเรื่องน่าปวดหัว การสแกนเอกสารและการแปลงเป็นดิจิทัลช่วยแก้ปัญหาข้อกังวลเหล่านี้ และเป็นก้าวแรกในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยปริมาณเอกสารที่ธุรกิจส่วนใหญ่มีจำนวนมาก หลายคนจึงพึ่งพาบริการสแกนเอกสารเพื่อแปลงข้อมูลแอนะล็อกเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของเอกสารเป็นสิ่งสำคัญเมื่อแปลงเอกสารทางกายภาพเป็นรูปแบบดิจิทัล ประโยชน์ของเอกสารที่สแกน ก่อนอื่น มาดูประโยชน์ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อเอกสารจริงกันก่อน การสแกนเอกสารทางธุรกิจที่สำคัญมาพร้อมกับข้อดีหลายประการ รวมถึงความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง: ประหยัดพื้นที่จัดเก็บทางกายภาพ เวลา และเงิน ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น อนุญาตให้จัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยด้วยสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ ปกป้องเอกสารจากการโจรกรรมหรือความเสียหาย สามารถสำรองและกู้คืนได้ตลอดเวลา จัดเก็บ ติดตาม ดึงข้อมูล และประมวลผลได้ง่ายขึ้น การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น – สามารถแชร์กับผู้ใช้ในที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มความเร็วเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะปรับปรุงการปกป้องข้อมูลและประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย แต่คำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือ: การสแกนเอกสารมีความปลอดภัยเพียงใด เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องสแกนเอกสารก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย หากคุณจ้างงานจากภายนอก ผู้ให้บริการสแกนเอกสารที่คุณเลือกมีความสำคัญ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องจัดการกับการแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลในลักษณะที่เอกสารและข้อมูลสำคัญยังคงได้รับการปกป้อง มั่นใจเวิร์กโฟลว์การสแกนเอกสารที่ปลอดภัย ความปลอดภัยในการสแกนเอกสาร การป้องกันที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแฮ็ค และปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยจากไวรัสและเครือข่ายภายในอื่นๆ และภัยคุกคามทางออนไลน์ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการสแกนเอกสาร เทคโนโลยีการสแกนจึงมีการพัฒนาและได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง เครื่องสแกนเอกสารมีให้เลือกหลายขนาดและการกำหนดค่า และสามารถประกอบตามความต้องการของคุณ สแกนเนอร์ทั่วไปสามประเภท ได้แก่ feed-in หรือ sheet-feed, flatbed และ Handheld มีอุปกรณ์ที่สแกนเฉพาะเอกสารขาวดำและอุปกรณ์ที่สแกนเอกสารสีได้ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่จะมีประโยชน์อยู่บ้าง […]

AdminP2

March 9, 2023

แอพจัดการเอกสาร 2566 สำหรับ SMB ในปี 2566

แอพจัดการเอกสาร 2566 ทุกบริษัทต้องการระบบจัดการเอกสาร (DMS) ที่เหมาะสม DMS ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการจัดระเบียบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เรียกค้นไฟล์ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเอกสารจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทที่มีพนักงานค่อนข้างน้อยก็ประสบปัญหาในการจัดการเอกสารและบันทึกทางธุรกิจจำนวนมากเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้บริษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) หลายแห่งลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร การนำระบบการจัดการเอกสาร (DMS) ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ทำให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ เพื่อแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทหลายแห่งจึงว่าจ้างบุคคลภายนอกให้สแกน แปลง และล้างเอกสาร พึ่งมืออาชีพบริการแปลงเอกสารเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับเทรนด์การจัดการเอกสารล่าสุดและรักษาความสามารถในการแข่งขันในปี 2566 และต่อๆ ไป การจัดการเอกสาร – ประโยชน์ การจัดการเอกสารคือกระบวนการจัดเก็บ จัดการ จัดเก็บ และติดตามเอกสารดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น Word, PDF เป็นต้น การใช้ระบบจัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต่างๆ สามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างปลอดภัยและรวมศูนย์กระบวนการทั้งหมด นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญของระบบการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ – ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น – เมื่อใช้ DMS ไฟล์ของบริษัทสามารถจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในตำแหน่งศูนย์กลาง ปราศจากงานที่ต้องดูแลเอกสาร พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงความปลอดภัย – การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ DMS ช่วยให้สามารถจัดเก็บเอกสารสำคัญและควบคุมการเข้าถึงไฟล์เหล่านี้ได้ การจัดการเอกสารทำให้ไฟล์สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สูง และลดโอกาสในการสูญหายหรือการใส่ผิดที่ พื้นที่จัดเก็บลดลง – DMS ช่วยให้บริษัทต่างๆ ไร้กระดาษโดยอนุญาตให้จัดการเอกสารแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ทางกายภาพใดๆ ไม่ต้องดูแลรักษาตู้เก็บเอกสาร กล่องเก็บของอีกต่อไป การเรียกค้นเอกสารด่วน – การค้นหาและเรียกค้นไฟล์และเอกสารอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน ระบบการจัดการเอกสารช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า อันที่จริง DMS ช่วยให้สามารถค้นหาไฟล์ตามชื่อ […]

AdminP2

March 9, 2023

เทรนด์ยอดนิยมสำหรับระบบ การจัดการเอกสารทางการเงิน

การจัดการเอกสารทางการเงิน เมื่อพูดถึงภาคการธนาคาร บริการทางการเงิน และการประกันภัย (BFSI) ทุกธุรกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง องค์กรที่ทำงานในภาคส่วน BFSI จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลจำนวนมาก เช่น การขอสินเชื่อ การขอคืนภาษี การติดต่อทางจดหมาย การประเมิน และเอกสารอื่นๆ ส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางการเงินที่ทำเป็นประจำ อาจต้องสร้างบันทึกใหม่สำหรับธุรกรรมหรือลูกค้าใหม่ สถาบันการเงินจำเป็นต้องรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของธุรกรรมเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็รักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและธุรกิจทั้งหมดให้ปลอดภัย เพื่อให้บันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินแต่ละครั้งมีความปลอดภัย สถาบันการเงินจึงลงทุนในระบบการจัดการเอกสาร (DMS) อุตสาหกรรมการธนาคารเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพสูงในการลงทุนด้านเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้สามารถช่วยธนาคารลดต้นทุนการดำเนินงานและทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ถูกนำมาใช้โดยบริการแปลงเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนเอกสารและรับประกันผลลัพธ์การสแกนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ระบบจัดการเอกสารทำอะไรได้บ้าง? ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เอกสารและการจัดการเอกสารทุกรูปแบบได้เปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลในภาคส่วนต่างๆ ระบบการจัดการเอกสารบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ในสถาบันการเงินทุกแห่งมีความสำคัญต่อการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์ แม้จะมีวิวัฒนาการในการจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัล แต่สถาบันการธนาคารแบบดั้งเดิมจำนวนหนึ่งยังคงจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกด้วยวิธีกระดาษ นอกจากนี้ การจัดเก็บเอกสารที่มีลำดับความสำคัญสูงโดยใช้ซอฟต์แวร์ DMS ที่ล้าสมัยยังนำไปสู่ปัญหาการเข้าถึง ด้วยปริมาณธุรกรรมจำนวนมากที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินเป็นประจำ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารและการเก็บบันทึกการทำธุรกรรม ด้วยระบบการจัดการเอกสาร (DMS) ที่เหมาะสม สถาบันการเงินสามารถลดต้นทุนและความล่าช้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการส่งเอกสารเป็นใบแจ้งยอดและการแจ้งเตือนได้อย่างมาก การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ราบรื่น เวิร์กโฟลว์ทางการเงินที่คล่องตัว และความสามารถในการรักษาเส้นทางการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์คือข้อดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบการจัดการเอกสาร เทรนด์ยอดนิยมสำหรับระบบจัดการเอกสาร (DMS) ความยืดหยุ่นในการใช้งานและการผสานรวมที่ราบรื่นกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเป็นหนึ่งในคุณสมบัติยอดนิยมที่สถาบันการเงินต้องการในระบบการจัดการเอกสาร การใช้ DMS ที่ล้ำสมัยช่วยให้สถาบันการเงินโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ที่กล่าวถึงต่อไปนี้คือบางส่วนของแนวโน้ม DMS อันดับต้น ๆ ในภาคการเงิน – ซอฟต์แวร์ควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ – ระบบการจัดการเอกสารใด ๆ ควรให้การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเก็บรักษาไว้ในเมนเฟรมของสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านเอกสารได้ตระหนักถึงความต้องการของตลาดนี้และพัฒนาเป็นผู้ให้บริการคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะสำหรับ DMS ของธนาคาร คุณสมบัติเด่นบางประการ ได้แก่ – การควบคุมนามสกุลไฟล์ – การป้องกันหรืออนุญาตไฟล์บางประเภทและนามสกุลเป็นหนึ่งในคุณสมบัติความปลอดภัยทางไซเบอร์อันดับต้น ๆ […]

AdminP2

March 9, 2023

ทำความรู้จัก BPO ทำงานอย่างไร ในอุตสาหกรรมการแพทย์ 

BPO ทำงานอย่างไร การเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ (BPO) ช่วยให้บริษัทด้านการดูแลสุขภาพหลายแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน แต่ยังปรับปรุงการบริการผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้โดยรวม ตลาดด้านการดูแลสุขภาพมีการแข่งขันสูงและมีพลวัต องค์กรด้านการดูแลสุขภาพสามารถว่าจ้างธุรกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของผู้ป่วยจากภายนอกได้ แต่หลายคนไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติคืออะไรและทำอย่างไร บล็อกนี้ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BPO ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังครอบคลุมลำดับความสำคัญ บริการ ความเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และสิทธิประโยชน์ อ่านจนจบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ BPO   BPO หมายถึงอะไรในด้านการแพทย์? Medical Industry Outsourcing – Medical Coding รูปภาพของตัวแทนที่ทำงานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและตรวจสอบรหัส BPO เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรว่าจ้างบริษัทอิสระที่เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกระบวนการเฉพาะในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ (BPO) ช่วยให้บริษัททางการแพทย์หลายแห่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังปรับปรุงการบริการผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและรายได้  ตลาดด้านการดูแลสุขภาพมีการแข่งขันสูงและมีพลวัต สถาบันการแพทย์สามารถรับมือกับธุรกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของผู้ป่วยได้ด้วยการจ้างบุคคลภายนอก แต่หลายคนขาดความรู้ว่าการปฏิบัตินี้คืออะไรและจะทำอย่างไร  บล็อกนี้ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ BPO ในอุตสาหกรรมการแพทย์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความสำคัญ บริการ ความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และผลประโยชน์  อ่านจนจบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูแล สุขภาพ  BPO   BPO หมายถึงอะไรในพื้นที่ทางการแพทย์?    BPO […]

AdminP2

March 9, 2023

จัดซื้อจัดจ้างโครงการ : และรวมถึง แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ทุกธุรกิจล้วนต้องการทรัพยากร เช่น แรงงาน วัตถุดิบ อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ทีมของคุณใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ องค์กรของคุณต้องซื้อทรัพยากรเหล่านี้ และกระบวนการจัดซื้อต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ นั่นคือสิ่งที่การจัดการการจัดซื้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างคืออะไร? การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงการดำเนินการและกลยุทธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวงจรของการระบุ การประเมิน และการเลือกซัพพลายเออร์ของปัจจัยการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง การทดสอบคุณภาพ การจัดการสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการซื้อและกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบคุมวิธีการซื้อในองค์กรของคุณ ProjectManagerเหมาะอย่างยิ่งในการติดตามแผนการผลิตของคุณ เพื่อให้คุณสามารถประมาณการได้ดีขึ้นว่าเมื่อใดที่คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วน หรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณ ใช้แผนภูมิ Gantt ของเราเพื่อกำหนดงานในกระบวนการผลิตของคุณ ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติด้วยบอร์ดคัมบัง และติดตามค่าใช้จ่ายด้วยแผนภูมิปริมาณงานและไทม์ชีท เริ่มต้นได้ฟรีวันนี้ ProjectManager ช่วยคุณจัดการทุกด้านของโครงการรวมถึงการจัดซื้อเรียนรู้เพิ่มเติม คำว่าการจัดการการจัดซื้อสับสนกับการจัดการการจัดซื้อโดยคนส่วนใหญ่ แต่มีความแตกต่างอย่างมากที่สำคัญมากในธุรกิจ การผลิต และการจัดการโครงการ แนวคิดที่คล้ายกันทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างไร การจัดการการจัดซื้อกับการจัดการการจัดซื้อ การจัดการการจัดซื้อเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของการจัดการการจัดซื้อ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและมีกลยุทธ์มากกว่า การจัดการการซื้อเป็นเพียงชุดของเอกสาร เครื่องมือ และขั้นตอนที่ใช้ในการจัดการกระบวนการซื้อ เช่น ใบขอเสนอซื้อ คำขอใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคืออะไร? การจัดซื้อจัดจ้างในแง่ของการจัดการโครงการคือเมื่อคุณต้องการซื้อ เช่า หรือทำสัญญากับทรัพยากรภายนอกบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการของคุณ ความสัมพันธ์เหล่านี้ต้องการการจัดการ เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ ในโครงการ การจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้หมายถึงการได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดจากผู้ขายภายนอกที่บริษัทว่าจ้างให้ช่วยเหลือในการทำธุรกิจ มี ข้อจำกัด ในการจัดการผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและเวลา การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีการจัดการกระบวนการจัดหา การขอซื้อ การสั่งซื้อ การเร่งรัด […]

AdminP2

March 7, 2023
1 2 3 32