การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพด้วย Q Doc Capture Station

  คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติที่ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรใน การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ หลากหลายเพื่อให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เช่น การแยกแยะข้อมูลจากเอกสาร การจัดเก็บ ข้อมูลอย่างปลอดภัยในระบบออนไลน์ และการสร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นบริการแบบรายเดือน มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสูง และระบบมอนิเตอร์ (Monitoring) มีการติดตามการใช้ข้อมูล และระบบการรายงานผลการเข้าถึงข้อมูล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง รองรับประกันภัยคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) และความเสียด้านข้อมูล รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 (PDPA) ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ระบบนี้ช่วยลดเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในกระบวนการสแกนและ การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ ในองค์กร ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดความผิดพลาด: การจับภาพและแยกแยะข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการมนุษย์ ทำให้ข้อมูลที่เก็บถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย: ระบบสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย การสร้างรายงานอัตโนมัติ: ระบบสามารถสร้างรายงานและสถิติต่าง ๆ อัตโนมัติจากข้อมูลที่ถูกสแกนและจับภาพ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023