uAPI ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่างๆ

uAPI คือ ระบบจัดการข้อมูลของ Back-End ที่ทําให้การจัดการข้อมูลจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ เชื่อมต่อข้อมูล กับระบบต่างๆ ได้ง่าย ทั้ง LINE Facebook และ Google ซึ่งมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน HTTPS ที่สามารถกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้ การควบคุมการใช้งาน Asset ได้ และรองรับหลากหลาย Data Base เช่น My SQL, Maria Data Base, Oracle  เป็นต้น  โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา เชื่อมต่อข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลได้ตลอด ประหยัดเวลาในการอัปโหลดและเข้าถึงข้อมูลระหว่างองค์กรได้อย่างรวดเร็ว แลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และกําหนดมาตรฐานข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสายการบินการจองตั๋วที่พัก ไปจนถึงการเปิด Flight API ติดตามพัสดุได้แม่นยําและรวดเร็ว รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างคู่ค้าอย่างโปร่งใส ช่วยลดระยะเวลาในการเขียนใบปะหน้าที่อยู่ของลูกค้าอีกทั้งลดระยะเวลาในการแพคของ และลดการส่งสินค้าผิด   ประโยชน์ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

AI Chatbot ช่วยให้ธุรกิจมีคุณภาพมากขึ้น

คือ โมเดลขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกสอน ซึ่ง AI Chatbot มีความสามารถในการจําลองการพูดคุยหรือการสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้จากการพูดคุยกับผู้ใช้จริง ๆ ทําให้สามารถตอบสนองอย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ใช้งานง่าย เพียงคุยผ่าน LINE official  ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน และลดเวลาในการจัดการ  สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ แวดวง เช่น การสร้างเนื้อหาเว็บไซต์แปลภาษา เป็นต้น    ประโยชน์ของ ThaiGPT  นําเสนอคอนเทนท์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในสร้างโปรโมทและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ  ตอบคําถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Chatbot สามารถตอบคำถามและจัดการกับคำขอของผู้ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวหรือเวลาในการตอบกลับจากมนุษย์ สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่ โดยมาจากการสํารวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า  เป็นผู้ช่วยในการทํางาน ช่วยในการเตรียม และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น การเขียนอีเมล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นต้น  ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหา สามารถตอบคำถามพื้นฐานและทำหน้าที่บางอย่างที่มนุษย์ทำได้ ช่วยลดภาระงานและเพิ่มความเร็วในการให้บริการ ความสามารถในการปรับปรุงตัวเอง  […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm) ที่มีประสิทธิภาพ

สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm)  เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงและมีเครื่องมือพร้อมใช้งานนี่คือโซลูชันการจัดการแบบฟอร์มที่สมบูรณ์สําหรับแบบทดสอบแบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ประโยชน์              การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดและข้อมูลที่ต้องการจากผู้กรอกแบบฟอร์มได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและการกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในระบบของคุณ              ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้แบบฟอร์มที่มีความประสิทธิภาพช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ เนื่องจากมีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดเวลา              การบริหารจัดการข้อมูล: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการข้อมูลที่เข้ามาในระบบของคุณได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย              เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้: การสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้สะดวก ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ควรใช้ช่องว่าง ปุ่ม และส่วนเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรและทำอย่างไร              ปรับปรุงการสื่อสาร: การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้า […]

ผู้ดูแลระบบ

December 8, 2023

e-Learning สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้

การเรียนการสอนแบบ e-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียน การสอนผ่านระบบ cloud และอินเทอร์เน็ต ทําให้ระบบศึกษาเปลี่ยนจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทํางานผู้เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   จุดเด่นของ e-Learning  มีอะไรบ้าง  DISCUSSION BOARD ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถตั้งประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบวัดความรู้จับเวลาการทำแบบทดสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเรียนและออกแบบใบประกาศได้ตามหลักสูตร การมอบหมายหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล (ASSIGNMENT) ระบบเปิด-ปิดห้องเรียนสามารถตั้งระยะเวลาได้จบในคลิกเดียว ระบบหลังบ้าน (BACKEND) เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการระบบด้วยตนเอง ระบบ SERVER ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้มากกว่า100คน รองรับระบบ LIVE STREAMING รับชมถ่ายทอดสดอีกทั้งสามารถดูวิดีโอย้อนหลัง หรือดูวิดีโอเพิ่มเติมที่มีได้ ระบบป้องกันการ COPY VIDEO พร้อมการจัดเก็บวิดีโอที่ปลอดภัยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำไมถึงมีประโยชน์?  เข้าถึงได้ง่าย: ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และเวลาในการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลและหลักสูตรเรียนมากมายทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการเรียนรู้   […]

ผู้ดูแลระบบ

December 8, 2023

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เพื่อเข้าสู่ระบบ

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เป็นระบบช่วยในการล็อกอินแบบง่ายๆเพียงสแกนใบหน้า ก็สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซด์ได้ โดยไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน และมีรหัส OTP ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     จุดเด่นการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน หากใช้ระบบของเราช่วยในการ login จะช่วยให้ login หรือการสแกนใบหน้าครั้งเดียว ก็สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ ชั้นนําต่างๆได้เลย โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องจดจํารหัส ล็อกอินหลายๆรหัส และสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งาน ประโยชน์ของการสแกนใบหน้า การเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเพิ่มขึ้นในระบบการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในหลายด้าน เช่น ระบบเข้าถึงอาคารหรืออุปกรณ์ ระบบชำระค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักคุณสมบัติของการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้า จึงมีหัวข้อที่สำคัญ ๆ ดังนี้ ความปลอดภัยสูงสุด: การสแกนใบหน้าสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เนื่องจากใบหน้าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย เพราะตรวจจับใบหน้าของบุคคล จึงทำให้เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในข้อมูลและทรัพย์สินที่ต้องการเข้าถึง ความสะดวกสบาย: การสแกนใบหน้าทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวเพื่อเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบริการต่างๆ นี่ทำให้ลดเวลาในกระบวนการเข้าถึงและทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องจดจำรหัสผ่านหลายรหัสและไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวหรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนแบบดั้งเดิม ความแม่นยำ: เทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามีความแม่นยำในการระบุตัวตนของบุคคล แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหน้าหรือการแต่งตัวก็สามารถระบุได้ในสถานการณ์ที่มีการเทียบเท่าเปรียบเฉพาะ ความเร็วในการเข้าถึง: การสแกนใบหน้าช่วยลดเวลาในการเข้าถึงระบบหรือบริการ เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการพิมพ์รหัสผ่านหรือข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานที่หลากหลาย: ระบบการสแกนใบหน้าสามารถนำมาใช้ในหลายแวดวง เช่น ในการตรวจสอบเข้าออกของบุคคลในอาคาร ในการยืนยันตัวตนในระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือในการสแกนใบหน้าเพื่อให้บริการที่กำหนดไว้ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

บล็อกในฐานะระบบของ การจัดการเนื้อหาของนักเรียน ที่ยาวนาน

การจัดการเนื้อหาของนักเรียน ในฤดูร้อนปี 2547 ขณะที่ทีมงานเริ่มสร้างกำแพงกั้นสิ่งที่จะกลายเป็นห้องข่าวมัลติมีเดียของ Stan และ Madeline Stauffer โรงเรียนวารสารศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Kansas ประสบปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้งานหนัก ในฤดูใบไม้ร่วงนั้น ห้องข่าวใหม่ของเราควรคัดเลือกนักศึกษาที่สามารถทำงานบนเว็บได้โดยมีการรับประกันแบบเดียวกับที่พวกเขาสามารถทำงานในหนังสือพิมพ์หรือรายการข่าวได้ กลยุทธ์การสอนข้ามแพลตฟอร์มของเราเป็นกลยุทธ์ที่ทะเยอทะยาน ขั้นแรก เรามุ่งมั่นที่จะเตรียมนักเรียนข่าวทุกคนให้มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับข้อความ วิดีโอ และการรายงานออนไลน์ จากนั้นนักเรียนจึงย้ายไปเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับสื่อเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษา ห้องข่าวมัลติมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสอนข้ามแพลตฟอร์มทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง คณาจารย์เชื่อว่า ณ จุดหนึ่ง นักศึกษาของเราจะต้องทำงานกับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกสื่อใดเป็นหลัก เรายังเชื่อว่าพวกเขาควรเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนสื่อ เป็นเวลาสองปีหรือมากกว่านั้น เราสอนหลักสูตรการรายงานมัลติมีเดียโดยให้นักเรียนใช้ Dreamweaver ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของ Adobe ในการออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเว็บไซต์ ในเวลานั้น Dreamweaver เป็นเครื่องมือที่มืออาชีพหลายคนใช้ แม้ว่าจะได้รับการขนานนามว่าเป็นแอปพลิเคชันแบบ WYSIWYG ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถรวมข้อความ กราฟิก และวิดีโอได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ก็ไม่เคยเป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายเลยที่จะเชี่ยวชาญ วิชาเอกด้านข่าวทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญด้านสื่อ จะต้องเรียนและผ่านหลักสูตรนี้ ซึ่งเราสร้างขึ้นจากทักษะการเขียนข่าวและวิดีโอของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรเบื้องต้น นี่คือหลักสูตรที่แนะนำวารสารศาสตร์ทางเว็บ   ระบบจัดการเนื้อหา ก่อนฤดูร้อนปี 2547 คณะข่าว มก. คงไม่เคยใช้คำว่า “CMS” แน่นอน เราได้จัดการกับระบบจัดการเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ของนักเรียนมาตั้งแต่สมัยที่มีโปรแกรมอัดเทปกระดาษบนหน่วยประมวลผลกลางจาก Compugraphic ห้องข่าวโทรทัศน์ของเราเพิ่งซื้อ “ห้องข่าว” ซึ่งเป็น CMS เฉพาะสำหรับรายการข่าว เราต้องการสิ่งที่กว้างขึ้นและพัฒนาชุดข้อกำหนดสำหรับระบบที่เราต้องการอย่างรวดเร็ว: […]

AdminP2

December 6, 2022

แอพสแกนบาร์โค้ด ฟรีสำหรับ iOS และ Android ลองใช้ดูคุ้มค่ามาก

แอพสแกนบาร์โค้ด Barcode Scanner X เป็นแอปพลิเคชั่นสแกนบาร์โค้ดฟรีที่เปลี่ยนอุปกรณ์พกพาให้เป็นเครื่องมือจดจำบาร์โค้ด แอปพลิเคชัน เครื่องอ่านบาร์โค้ดนี้ช่วยให้คุณอ่านบาร์โค้ดเชิงเส้น 2 มิติ และรหัส QR ความหนาแน่นสูงจากสตรีมวิดีโอของกล้อง ไฟล์รูปภาพ และภาพหน้าจอ ด้วยการเปิดตัวเวอร์ชันล่าสุด Barcode Scanner X จึงเร็วกว่าที่เคยด้วยความช่วยเหลือของCamera Enhancer SDK มีให้สำหรับทั้ง Android และ iOS   เครื่องสแกนบาร์โค้ด X ดาวน์โหลดเครื่องสแกนบาร์โค้ด X รับแอพ “Barcode Scanner X” ฟรีสำหรับ iPhone จาก Apple Store: รับแอป “Barcode Scanner X” ฟรีสำหรับ Android จาก Google Play: สัญลักษณ์ที่รองรับ เครื่องสแกนบาร์โค้ด X รองรับสัญลักษณ์บาร์โค้ดหลายแบบ ตั้งแต่รหัสเชิงเส้นไปจนถึงบาร์โค้ด 2 มิติ บาร์โค้ด 1D: รหัส […]

AdminP2

November 23, 2022

เหตุใด การจดจำเสียง จึงเป็นตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่ปลอดภัยที่สุด

การจดจำเสียง เมื่อพูดถึงการรักษาความปลอดภัย ในอาคารของเรา การจดจำเสียงมักจะถูกใช้งานน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลือกการควบคุมการเข้าออกเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ไบโอเมตริกลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้า ถึงกระนั้น ในขณะที่แนวทางการรักษาความปลอดภัยของเรายังคงเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรายังคงพบว่าตัวเองอยู่ในโลกของการรักษาความปลอดภัย แบบไร้สัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนี้ได้เริ่มเปลี่ยนไปอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญ ซอฟต์แวร์ยืนยันตัวตนด้วยเสียง สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวเลือกการรักษา ความปลอดภัยที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สำคัญ ในอาคารของตนหรือไม่ การ  รู้จำเสียง มีการใช้งานแบบดั้งเดิม อย่างไร แม้ว่าการรู้จำเสียงจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยมาช้านาน แต่การใช้งานนั้นจำกัด อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่ทางกายภาพ เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัย ด้วยลายนิ้วมือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจดจำเสียงมักรวมอยู่ ในการรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่จะสามารถปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยเสียงได้ แนวคิดของการจดจำเสียงเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมการ ธนาคารลงทุนอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย  ธนาคารในสหราชอาณาจักร เช่น Lloyds และ Halifax  ได้ลงทุนในเทคโนโลยีนี้ ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบัญชี ของตนและยืนยัน ความเป็นเจ้าของได้โดยใช้เสียง ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ในการเข้าถึงบัญชีของตนโดยไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านและรหัส PIN เมื่อพูดถึงการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ โดยทั่วไปแล้วการจดจำเสียงจะพบได้ในการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบไฮเทค ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบบ้านของตนผ่านการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สามารถควบคุมผ่านไบโอเมตริก ด้วยเสียง ทุกวันนี้ อุปสรรคในการเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยการจดจำเสียง ในบ้านได้ลดลงอย่างมาก โดย Amazon Alexa และ Google Home […]

AdminP2

November 23, 2022

ก่อนที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนข้อมูลควรทราบเรื่อง ประโยชน์การป้อนข้อมูล

ประโยชน์การป้อนข้อมูล บันทึกทางการเงินแบบฟอร์มแบบสอบถาม และเอกสารอื่น ๆ จำนวนมากที่เติมในตู้สำนักงานของคุณมีข้อมูลสำคัญ จำนวนมากที่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจ ทางธุรกิจที่สำคัญ ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ธุรกิจต่างๆเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลภายในที่สามารถ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และ ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ไม่เพียงเท่านี้รายละเอียดลูกค้าที่เป็นระเบียบ และเป็นปัจจุบันยังช่วยให้พนักงานขาย และการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และกระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย ดังนั้นความจำเป็นคือการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึง ได้ง่ายโดยการป้อนข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมซึ่ง บริษัท ป้อนข้อมูลมืออาชีพสามารถทำได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลที่ป้อนอย่างถูกต้อง และมีการจัดการที่ดีคุณสามารถ : ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลอย่างชาญฉลาด กำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มยอดขายและผลกำไร เรามาพูดถึงประเด็นสำคัญบางประการที่เจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาในขณะที่จ้าง บริษัท ป้อนข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียง: ประสบการณ์:ก่อนที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนข้อมูลให้พิจารณา ถึงประสบการณ์ที่ผู้ให้บริการมีอยู่ในสาขานี้ สิ่งสำคัญเท่าเทียมกันที่จะต้องรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญมากเพียงใด คุณภาพของบริการ:สิ่งสำคัญเท่าเทียมกันที่จะต้อง ทราบว่าบริการป้อนข้อมูลที่ให้บริการโดย บริษัท มีประสิทธิภาพเพียงใด สำหรับสิ่งนี้คุณสามารถเลือกแพ็คเกจทดลองใช้ฟรีและกำหนดคุณภาพการบริการของ บริษัท ได้ บรรทัดฐานความปลอดภัย ของข้อมูล:ในขณะที่คุณให้ข้อมูล ที่สำคัญทางธุรกิจแก่ผู้ให้บริการ คุณต้องทราบขั้นตอนที่ บริษัท ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย และการรักษาความลับของข้อมูล เวลาตอบสนอง:หากคุณต้องการทำงาน ให้เสร็จอย่างรวดเร็วคุณต้องทราบ ระยะเวลาที่ผู้ให้บริการ ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และส่งมอบโครงการ หากคุณดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริษัท ป้อนข้อมูลมืออาชีพสามารถช่วยคุณจัดการและอัปเดตแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ […]

AdminP2

November 14, 2022

Outsource Data Entry จัดหาข้อมูลภายนอก มีสิ่งใดที่ควรพิจารณาบ้าง

จัดหาข้อมูลภายนอก ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก การพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลของ บริษัท ทุกประเภทและทุกขนาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่เจ้าพ่ออย่าง Google และ Amazon ไปจนถึงสตาร์ทอัพที่ต้องดิ้นรนเพื่อยืนหยัดอยู่ได้ข้อมูลอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ใช้มันอย่างเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่นี่คือนักเตะคุณจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าข้อมูลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจทางธุรกิจมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ นั้นถูกต้องตั้งแต่แรก เมื่อองค์กรตัดสินใจที่จะว่าจ้างบุคคลภายนอก ในการป้อนข้อมูลพวกเขาจะพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างไรก็ตามข้อมูลมีค่าใช้จ่ายสูง ทุกอย่างตั้งแต่การจับภาพ ไปจนถึงการชำระล้างการตรวจสอบ และการจัดเรียงต้องใช้ทรัพยากร และข้อมูลที่ไม่ดีอาจมีผลกระทบที่ไม่สามารถยอมรับได้ เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจจะสงสัยว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการป้อนข้อมูล นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณควรจำไว้ ก่อนที่จะจ้างบุคคลภายนอกป้อนข้อมูล 3 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อน ที่คุณจะจัดหาข้อมูลจากภายนอก คุณภาพข้อมูล คู่มือเทียบกับการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ ประเภทของข้อกำหนดข้อมูล กระโดดเข้ามากันเลยดีไหม? 1. คุณภาพของข้อมูล – ขั้นตอนสำคัญสู่ความสำเร็จ บริการป้อนข้อมูล ตามรายงานของ บริษัท วิจัย Gartner คุณภาพของข้อมูลที่ไม่ดีทำให้ธุรกิจ มีต้นทุนระหว่าง 9.7 ล้านดอลลาร์ถึง 14.2 ล้านดอลลาร์ต่อปี นั่นคือเงินจำนวนมากที่เสียไปกับโอกาสที่เสียไป นอกจากรายได้ที่สูญเสียไปแล้วคุณภาพของข้อมูลที่ไม่ดียังส่งผลเสียต่อต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มต้นทุนค่าโสหุ้ย ความเสีย หายไม่ได้ จำกัด อยู่ที่การสูญเสียทางการเงินเท่านั้น อาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของคุณ โดยทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี มันสามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาความพยายามทางการตลาดรถถังและส่งผลเสียต่อราคาหุ้น […]

AdminP2

November 14, 2022

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การจ้างบริการสแกนของคุณ มีอะไรบ้าง

การจ้างบริการสแกนของคุณ บริษัทต่างๆ กำลังแปลงการดำเนินงานแบบวันต่อวันให้เป็นดิจิทัล โดยแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษหนักเป็นไฟล์ดิจิทัลที่มีน้ำหนักเบา ข้อเสียของการแปลงเอกสารคือต้นทุนเสมอ แต่ประโยชน์ของการแปลงกระดาษเป็นดิจิทัลในปัจจุบันมีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการสแกนเริ่มต้น เพิ่มพื้นที่สำนักงาน ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพ ทำให้ตอบสนองต่อการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น แชร์และติดตามบันทึกได้ง่ายขึ้น ปกป้องเอกสารต้นฉบับ อันที่จริง การเปลี่ยนงานในมือให้เป็นดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีการประหยัดกระดาษมาใช้ในอนาคตจะช่วยปรับปรุงผลกำไรของบริษัททุกแห่ง: การออมเงินเป็นแรงจูงใจที่ดี เสียเงินไปเท่าไหร่เพราะเอกสารกระดาษ? ในระยะสั้นมากเกินไป ตามรายงานของ The Triple Punditคนงานโดยเฉลี่ยในสำนักงานใช้กระดาษ 10,000 แผ่นต่อปี และตู้สี่ลิ้นชักโดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐในการเติมและ 2,000 เหรียญต่อปีเพื่อบำรุงรักษา นั่นคือค่ากระดาษสำหรับพนักงานคนหนึ่ง—ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาคอขวดในการผลิต—ในการค้นหาไฟล์กระดาษ การแปลงเอกสารหลายพันฉบับเป็นดิจิทัลอาจดูเหมือนสามารถทำได้เพื่อสแกนภายในองค์กร ท้ายที่สุดแล้ว สแกนเนอร์ก็ไม่แพงมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มต้นงานในมือ คุณจะพบว่าการสแกนโครงการนั้นไม่ง่ายเสมอไปที่จะจัดการ   นั่นเป็นเหตุผลที่การจ้างโครงการสแกนที่มีปริมาณมากให้กับบริษัทสแกนเอกสารมืออาชีพจึงเป็นทางออกที่สมเหตุสมผล นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบริษัทสแกนเอกสาร:   ประหยัดค่าใช้จ่าย แม้ว่าเครื่องสแกนจะไม่แพงนัก แต่ระยะเวลาที่พนักงานใช้ไปกับการดูเอกสารหลายร้อยกล่องก็ลดทอนหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ของพวกเขา—สิ่งที่คุณจ้างให้พวกเขาดำเนินการตามทักษะเฉพาะทางของพวกเขา ในทางกลับกัน เมื่อเอกสารของคุณอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอกสารพร้อมใช้งานเพียงคลิกเมาส์ คุณจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่จัดเก็บในสถานที่ซึ่งปกติแล้วจะใช้พื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ เอกสารดิจิทัลไม่ใช้พื้นที่จริง   ประหยัดเวลาบริษัท ทีมงานมืออาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการจัดการเอกสารใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพ สแกนเอกสารทั้งหมดได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยวิธีที่คุ้มค่าที่สุด การสแกนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีและสิ้นสุดอย่างรวดเร็วเมื่อคุณไม่ต้องซื้อหรือเช่าอุปกรณ์และฝึกอบรมพนักงาน   ประหยัดพื้นที่สำนักงาน   พื้นที่สำนักงานจะถูกยึดคืนเมื่อเอกสารทางกายภาพถูกแปลงเป็นดิจิทัล แต่คุณจะประหยัดพื้นที่ในการประมวลผล จัดระเบียบ และสแกนเอกสารด้วยหากคุณสแกนภายในองค์กร คุณจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังโรงงานที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนสูงสุดโดยการเอาท์ซอร์ส คุณจะใช้พื้นที่พิเศษทั้งหมดนั้นอย่างไร? หรือคุณจะลดขนาดเป็นสำนักงานขนาดเล็กลงโดยที่คุณไม่ต้องการแล้ว? 4. รู้ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณจ้างบริษัทภายนอกเพื่อใช้บริการสแกนเอกสาร เราจะทราบต้นทุนของรายการล่วงหน้า คุณจึงสามารถอนุมัติโครงการในงบประมาณของคุณได้ โครงการของคุณจะไม่รวมค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่น่าประหลาดใจ ตรงข้ามกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันที่ปรากฏขึ้นในบ้าน 5. มุ่งเน้นที่บริษัทของคุณ […]

AdminP2

October 20, 2022

การสแกนเอกสารองค์กร เป็นสิ่งที่ควรเลือกจัดซื้อจ้างเพราะคุ้มค่า

การสแกนเอกสารองค์กร ข้อมูลมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในองค์กร และเติบโตแบบทวีคูณทุกวัน จัดเก็บไว้ในสำนักงานและระบบต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่บนกระดาษ หลายองค์กรกำลังจมอยู่ในเอกสารและไฟล์ หลายพันหรืออาจจะเป็นล้านในห้องเก็บของที่กว้างขวาง อัดแน่นอยู่ในตู้เก็บเอกสาร ชั้นวาง กล่อง และกองไฟล์ทั่วสำนักงาน การเรียกข้อมูลบันทึกเฉพาะด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังกลายเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้หากสิ่งที่คุณกำลังมองหาถูกใส่ผิดที่หรือถูกจัดเก็บผิด กระดาษทำให้องค์กรช้าลง: สู่ดิจิทัลคือคำตอบ กระดาษทำให้องค์กรช้าลง เนื่องจากรูปแบบการทำงานทางไกลกลายเป็นบรรทัดฐานในความเป็นจริงหลังเกิดโรคระบาด องค์กรต้องหาวิธีกำจัดกระดาษ แปลงเป็นดิจิทัล และทำให้บันทึกทางธุรกิจเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและจัดการจากระยะไกลได้ง่ายขึ้น คุณอาจสังเกตเห็นว่าขณะนี้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับใบแจ้งยอดที่เป็นกระดาษและสนับสนุนให้พวกเขาเลือกใช้ใบแจ้งยอดดิจิทัล ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการเป็นสีเขียวเท่านั้น นอกเหนือจากแง่มุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการย้ายออกจากกระดาษแล้ว องค์กรต่างๆ ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ควรเน้นที่ดิจิทัล เอกสารที่ไม่มีประสิทธิภาพและกระบวนการที่ใช้กระดาษซึ่งมีเวลาตอบสนองช้าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการแบ่งปันเอกสารระหว่างพนักงานและลูกค้าของกองกำลังทำงานทางไกล การแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลคือคำตอบเพื่อให้บรรลุการทำงานร่วมกันทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือใหม่: วิธีวางแผนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ Office Automation การแปลงไฟล์แบ็คไฟล์: ขั้นตอนแรกสู่การแปลงดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือกสำหรับองค์กรอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น และด้วยเอกสารนับล้านที่มีข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ ขั้นตอนแรกคือการแปลงเอกสารเป็นดิจิทัล การแปลงเอกสารของคุณจากกระดาษเป็นดิจิทัลโดยใช้บริการสแกนเอกสารขององค์กรและระบบการจัดการเอกสาร (DMS) ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำงานจากระยะไกลและทำงานร่วมกันได้ทันที ขั้นตอนแรกคือการแปลงงานในมือหรือเอกสารเก่าทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล—กระบวนการที่เรียกว่าการแปลงไฟล์ย้อนกลับ เมื่อบันทึกเก่าถูกแปลงเป็นดิจิทัลแล้ว องค์กรต้องเริ่มกระบวนการรายวันอย่างต่อเนื่องเพื่อแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษใหม่ทุกฉบับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและกำหนดเส้นทางไปยังซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าการสแกนไปข้างหน้า การสแกนเอกสารขององค์กรมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร ประโยชน์โดยตรงบางประการของการแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลมีดังนี้ เพิ่มพื้นที่สำนักงาน:ด้วยการแปลงเอกสารเป็นภาพดิจิทัล คุณจะลดความต้องการพื้นที่ จัดเก็บจริงในสำนักงานและพื้นที่จัดเก็บนอกสถานที่ ลดค่าใช้จ่าย:ประหยัดค่ากระดาษ แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง แชร์เอกสารอย่างรวดเร็ว:รวมข้อมูลระหว่างที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และแผนกต่างๆ การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต ค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว:ลดเวลาที่ใช้ ในการค้นหาเอกสาร และเรียกค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ทันที รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน:รวมเอกสารที่สแกนเข้ากับระบบส่วนหลังอย่างง่ายดายโดยใช้ […]

AdminP2

October 20, 2022

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูล OCR

แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูล OCR OCR (Optical Character Recognition) เป็นเทคโนโลยีที่คุ้นเคยมากกว่าเสียง! ใครก็ตามที่แปลงภาพที่สแกนเป็นไฟล์ข้อความได้ใช้ OCR แม้แต่เครื่องสแกนเดสก์ท็อปแบบเรียบง่ายที่ใช้เป็นประจำในสำนักงานก็ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์แปลง OCRล่วงหน้า เมื่อเราพูดถึง OCR สิ่งสำคัญคือต้องชี้แจงแนวคิดพื้นฐานสองประการ: การเก็บข้อมูลและการรู้จำอักขระ การเก็บข้อมูลและการจดจำตัวอักษร การสแกนเป็นเทคนิคทั่วไปสำหรับการเก็บข้อมูลจากเอกสารจริง โดยจะให้รูปภาพแก่คุณ แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านข้อความในรูปภาพได้ นั่นคือที่มาของ OCR OCR แปลงข้อความในข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเป็นข้อความที่เครื่องอ่านได้ซึ่งสามารถค้นหาได้และมนุษย์เข้าถึงและใช้ได้ง่าย ในระดับพื้นฐาน OCR จะดึงข้อมูลที่เป็นข้อความจากรูปภาพ แต่จะทำงานได้ดีเมื่ออักขระในภาพพิมพ์ด้วยเครื่องเป็นฟอนต์มาตรฐาน หากข้อความในภาพเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวสะกดหรือแบบอักษรลายมือ ซอฟต์แวร์ OCR ทั่วไปไม่มีสติปัญญาในการแมปตัวอักษรแฟนซีกับตัวอักษรแต่ละตัว! คู่มือใหม่: วิธีการเป็นบริษัทไร้กระดาษใน 90 วัน ICR หรือการรู้จำอักขระอัจฉริยะ ICR ทำให้เราได้รับการยอมรับในระดับต่อไป โดยจะจัดการกับรูปแบบต่างๆ ของรูปร่างตัวอักษรและจดจำรูปร่างเป็นตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าความแปรปรวนของรูปร่างจะสูงก็ตาม มีสติปัญญาในการเข้าใจบริบท ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอ่านกระดาษที่พิมพ์แล้วซึ่งหมึกจางหายไปตามจุดต่างๆ หากคำบางคำไม่ชัดเจน คุณยังสามารถเดาได้ว่าคำที่จางหายไปนั้นคืออะไร โดยการวางคำที่เหลือในบริบท ICR จำลองกระบวนการนี้และเปรียบเทียบชุดตัวเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันมากที่สุด   การแยกข้อมูล: ทำให้ข้อมูลใช้งานได้และดำเนินการได้ OCR และ ICR จดจำอักขระจากภาพและทำให้อ่านได้โดยเครื่อง เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน การดึงข้อมูลเป็นกระบวนการที่ก้าวไปอีกขั้น มันจัดโครงสร้างข้อมูลและทำให้สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น อ่านแบบฟอร์มที่กรอกด้วยมือและแปลเป็นช่องแบบฟอร์มที่คอมพิวเตอร์จดจำได้ สมมติว่าคุณมีแบบฟอร์มที่กรอกด้วยมือ […]

AdminP2

October 20, 2022

เพิ่มพลังการจับภาพเอกสารด้วย บริการสแกนความเร็วสูง และเครื่องสแกนเนอร์

บริการสแกนความเร็วสูง การสแกนเอกสาร  เป็นฟังก์ชันที่จำเป็นในองค์กรสมัยใหม่ทั้งหมด ในขณะที่บริษัทต่างๆ ก้าวไปสู่การดำเนินงานด้านดิจิทัล การมีข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจำเป็น มันไม่ง่ายอย่างที่คิด! องค์กรสามารถควบคุมข้อมูลที่มาจากภายในบริษัทของตนได้ แต่จะไม่ควบคุมข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย เอกสารซัพพลายเออร์ หรือสัญญาที่ริเริ่มโดยพันธมิตรรายอื่นเสมอไป ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เข้าสู่องค์กรจึงไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล องค์กรต้องดำเนินการสแกนเอกสารที่เป็นกระดาษขาเข้าทั้งหมดแบบเกือบเรียลไทม์เพื่อรักษาการดำเนินงานแบบไร้กระดาษและมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน   ระบบการจัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ และในองค์กรขนาดใหญ่ ความต้องการนี้ไม่ใช่เครื่องสแกนเดสก์ท็อปที่ล้ำสมัยของคุณ แต่เป็นผู้ให้บริการการสแกนแบบมืออาชีพที่ใช้อุปกรณ์สแกนความเร็วสูงในเกรดการผลิต การสแกนเป็นกลุ่มหรือการสแกนระดับการผลิตอาจเป็นกิจกรรมประจำวัน เช่น การสแกนจดหมายที่ส่งเข้ามาทุกวันเป็น PDF หรืออาจเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ทำครั้งเดียว เช่น แปลงเอกสารเก็บถาวรกระดาษทั้งหมดเป็น PDF/A ในคราวเดียว สำนักบริการ  ห้องไปรษณีย์ดิจิทัล  และผู้ให้บริการ BPO ใช้โซลูชันเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานหนักที่ล้ำสมัยสำหรับการสแกนปริมาณมาก ไม่มีการประนีประนอมในความเร็วเทียบกับความถูกต้องของการบันทึกเอกสาร  คุณกำลังดิ้นรนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความถูกต้องของการจับภาพเอกสารหรือไม่? หากคุณกำลังประนีประนอมความถูกต้องสำหรับความเร็ว แสดงว่าวิธีการบันทึกเอกสารของคุณล้าสมัย! ด้วยจำนวนเอกสารที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ค่าแรงที่สูงขึ้น และระดับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูลสูง คุณจึงต้องการบริการสแกนที่รวดเร็วและปลอดภัย เครื่องสแกนรุ่นเก่าต้องใช้กระบวนการสแกนล่วงหน้าที่ยุ่งยากและการจัดเรียงเอกสารด้วยตนเองซึ่งทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลและทำให้กระบวนการดาวน์สตรีมช้าลง การสแกนด้วยปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราข้อผิดพลาดสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์สแกนความเร็วสูงได้พัฒนาขึ้น และองค์กรไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความเร็วและความแม่นยำในการจับภาพเอกสาร เครื่องสแกนความเร็วสูงอัจฉริยะรุ่นใหม่กว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนัก สแกนเอกสารได้มากถึง 150,000 เอกสารต่อวันในขณะที่รักษาคุณภาพของภาพในระดับสูงและลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด! ประโยชน์ของการสแกนด้วยความเร็วสูง ระบบสแกนอัตโนมัติความเร็วสูงที่ออกแบบมาอย่างดีมีประโยชน์ต่อองค์กรในหลายๆ ด้าน: ลดต้นทุนการสแกน: เครื่องสแกนความเร็วสูงอัจฉริยะช่วยลดเวลาในการเตรียมเอกสารลงได้อย่างมาก ซึ่งช่วยประหยัดค่าแรงด้วยตนเอง การคัดแยกก่อนการสแกนและการประมวลผลหลังการสแกนอัตโนมัติ เช่น การควบคุมการติดตามกระดาษที่ส่งออก หมายถึงการจัดเรียงแบบแมนนวลน้อยลงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือการละเว้น ความน่าเชื่อถือสูง: ด้วยการสแกนปริมาณมาก คุณไม่สามารถจ่ายค่าหยุดทำงานบ่อยหรือนานบนพื้นที่การผลิตได้ วิศวกรรมความแม่นยำในเครื่องสแกนความเร็วสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระดับสูง ช่วยให้มีการไหลของข้อมูลอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องไปยังแอปพลิเคชันดาวน์สตรีมและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูลคุณภาพสูง:  ตัวเลือกก่อนและหลังการสแกนขั้นสูงในเครื่องสแกนความเร็วสูงขั้นสูงจะดึงข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละเอกสารอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพภาพหลังการสแกน […]

AdminP2

October 20, 2022

ข้อผิดพลาดการสแกนเอกสาร ที่ธุรกิจของคุณควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้าง

ข้อผิดพลาดการสแกนเอกสาร การสแกนเอกสารช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยประหยัดพื้นที่ รวบรวมข้อมูล และปรับปรุงวิธีที่พนักงานค้นหาและเรียกข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้คือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การควบคุมต้นทุน และข้อมูลที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทของคุณมีเอกสารที่ต้องแปลงเป็นพันๆ เอกสาร การสแกนเอกสารที่ผิดพลาดอาจส่งผลให้ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและเปิดเผยข้อมูลได้ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณาข้อผิดพลาดสี่ข้อต่อไปนี้—และทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน ไม่คิดผ่านระบบการติดฉลากของคุณ หากพนักงานของคุณไม่สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แสดงว่าพวกเขากำลังใช้เวลาส่วนเกินซึ่งพรากงานที่สำคัญกว่าออกไป ระบบการจัดการเอกสารดิจิทัลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และพนักงานค้นหาข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ชักช้า ระบบที่วุ่นวายอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของคุณ รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย สถาบันการเงินประสบปัญหานี้ โดยตรงในช่วงวิกฤตการเคหะในปี 2551 และพนักงานธนาคารกล่าวว่าข้อมูลที่มีการจัดระเบียบไม่ดีทำให้พวกเขาไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือลูกค้า ความล้มเหลวในการค้นหาข้อมูลที่สำคัญอาจส่งผลให้สูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและลูกค้า หากบริษัทของคุณเข้าไปพัวพันกับคดีความ เช่น และไม่สามารถเรียกค้นเอกสารได้เมื่อได้รับคำสั่ง บริษัทอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการดำเนินคดี  การใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการวางแผนว่าคุณจะติดป้ายกำกับและจัดเก็บเอกสารอย่างไร สามารถประหยัดเวลาอันมีค่าในระยะยาวและป้องกันความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นได้ การติดฉลากจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์และความต้องการเฉพาะของบริษัท แม้ว่าซอฟต์แวร์การสแกนจะอนุญาตให้คุณป้อนฟิลด์จำนวนมาก แต่ป้ายกำกับที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาคือ ตัวระบุซึ่งอาจเป็นหมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชี หมายเลขพนักงาน หรือตัวระบุใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถค้นหาเอกสารที่จำเป็นได้ง่าย การเก็บบันทึกของคุณในสถานที่ การจัดเก็บเอกสารในอาคารเดียวกันกับที่คุณทำธุรกิจอาจดูสมเหตุสมผล แต่ถ้าบริษัทของคุณไม่พร้อมที่จะจัดการโปรโตคอลความปลอดภัยมากมาย แสดงว่าคุณกำลังเตรียมรับมือกับปัญหา หากธุรกิจของคุณอยู่ระหว่างการสแกนและแปลงบันทึกเป็นดิจิทัล พันธมิตรการจัดเก็บนอกไซต์สำหรับบันทึกที่เป็นกระดาษสามารถประหยัดพื้นที่และปกป้องเอกสารต้นฉบับได้   บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านบันทึกและการจัดการ ข้อมูลมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและระบบเฝ้าระวังที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกขโมยอย่างเพียงพอ สิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเขามีสื่อและห้องใต้ดินใต้ดินและได้รับการรับรอง PRISM Privacy+ซึ่งหมายความว่าพวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์ที่เข้มงวดในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ห้องเก็บของเหล่านี้ถูกควบคุมสภาพอากาศเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเอกสาร และติดตั้งเทคโนโลยีดับเพลิงในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ แม้จะจัดเก็บนอกสถานที่ คู่ค้าการจัดการข้อมูลบันทึกของคุณควรจะสามารถดึงข้อมูลของคุณได้ตามต้องการ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่มีความไม่สะดวกหรือการหยุดชะงักของธุรกิจของคุณเมื่อใดก็ได้ เรียกใช้กระบวนการสแกนภายในองค์กร การทำงานกับบริษัทสแกนเอกสารนั้นคุ้มค่ากว่าการสแกนเอกสารที่ใช้เวลาหลายปีในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้อุปกรณ์ที่ล้าสมัย พิจารณาว่าคุณต้องลงทุนในอุปกรณ์สแกนราคาแพงและบำรุงรักษาอุปกรณ์นั้นเป็นประจำ นอกจากนี้ กระบวนการสแกนภายในบริษัทยังกำหนดให้คุณต้องจ้างหรือฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์และวิธีจัดหมวดหมู่และจัดเก็บเอกสารที่สแกน เมื่อพวกเขาสามารถใช้เวลาไปกับการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น หากมีคนป้อนเอกสารด้วยตนเองโดยไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์การสแกนที่อัปเดตหรือบริการของพันธมิตรการสแกนเอกสาร ข้อผิดพลาดของมนุษย์ก็กลายเป็นปัจจัยเช่นกัน ข้อผิดพลาดอาจส่งผลให้เอกสารสูญหายและติดฉลากผิด และไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้บริษัทของคุณเสี่ยงต่อความปลอดภัย หากคุณสแกนและจัดเก็บทั้งหมดไว้ในอาคารเดียวกัน […]

AdminP2

October 20, 2022

ก่อนเริ่มโครงการสแกน ควรพิจารณาจากอะไรบ้างสิ่งใดควรรู้

ก่อนเริ่มโครงการสแกน การแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลเป็นหนทางแห่งอนาคตสำหรับหลายบริษัทในปัจจุบัน และบ่อยครั้งที่พวกเขาเริ่มต้นด้วยโครงการสแกนไฟล์ที่เก็บไว้ การเริ่มต้นโครงการสแกนอาจฟังดูง่ายเหมือนกับการวางกระดาษในเครื่องสแกนหรือการจ้างบริษัทสแกน แต่มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในตอนเริ่มโครงการการสแกนของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ บริษัทสแกนที่ดีจะแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเหล่านี้ และจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและบริษัทของคุณในระยะยาวอย่างไร สิ่งที่ต้องสแกนและสิ่งที่ไม่ควรทำ อาจฟังดูชัดเจน แต่การพิจารณาว่าต้องสแกนอะไรเป็นอันดับแรกเมื่อเริ่มต้นโครงการสแกน และสิ่งหนึ่งที่บริษัทไม่แน่ใจในบางครั้ง เมื่อคุณมีชุดเอกสาร คุณควรถามตัวเองว่าต้องเก็บอะไรไว้บ้างและอะไรจะถูกทำลายได้ หากคุณแน่ใจว่าจะสแกนเอกสารบางประเภท มีโฟลเดอร์หรือตู้ส่วนใดบ้างที่สามารถละเว้นได้ บางครั้งคุณอาจไม่คิดว่าคุณต้องการเอกสาร แต่กฎหมายการเก็บรักษากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การทำดัชนีและการดึงเอกสาร เมื่อคุณทราบแล้วว่าต้องสแกนเอกสารใด การพิจารณาวิธีการจัดทำดัชนีควรเป็นขั้นตอนต่อไป เมื่อเอกสารถูกสร้างเป็นดิจิทัล ไฟล์จะต้องตั้งชื่อบางอย่างและควรจัดหมวดหมู่ตามข้อมูลที่คุณต้องการค้นหาในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ไฟล์ HR อาจมีชื่อและรหัสพนักงาน ในขณะที่เอกสารทางการเงินอาจรับประกันมูลค่าตัวเงินเท่านั้น การใช้ระบบจัดการเนื้อหา สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดวิธีการดึงเอกสารหลังจากแปลงเป็นดิจิทัล พวกเขาจะถูกเก็บไว้ในระบบไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์หรือในระบบการจัดการเนื้อหาบนคลาวด์หรือไม่? การพิจารณานี้อาจช่วยให้คุณกำหนดค่าดัชนีได้ เนื่องจากเป็นฟิลด์ที่คุณจะค้นหาในระบบใดก็ตามที่ไฟล์จะถูกเก็บไว้ การจัดเก็บและทรัพยากร หลังจากโครงการสแกนเสร็จสิ้น เอกสารทางกายภาพสามารถถูกทำลายหรือเก็บไว้ที่อื่นได้ และสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคุณจะใช้เส้นทางใดในช่วงต้นของโครงการ หากคุณกำลังทำลายพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่านี่คือกุญแจสำคัญ หากจะต้องเก็บไว้ในที่จัดเก็บ การรู้ว่าส่วนใดสำคัญ และบริษัทของคุณมีที่ว่างให้ทำเช่นนั้นหรือไม่ ใครควรทำโครงการ สุดท้าย การพิจารณาว่าใครจะดำเนินการตามโครงการสแกน จะช่วยคุณจัดสรรทรัพยากรและกำหนดต้นทุนของโครงการ หากคุณสแกนภายใน คุณจะต้องใช้บุคลากรและเวลาในการดำเนินการ แต่ถ้าคุณจ้างบริษัทภายนอกในการสแกน คุณจะต้องหาพันธมิตรการสแกนที่เหมาะสมและดำเนินการด้านลอจิสติกส์กับพวกเขา ก่อนเริ่มโครงการสแกน ที่ Image One เราเป็นพันธมิตรด้านการสแกนที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทต่างๆ ทั่วรัฐฟลอริดาและที่อื่นๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและวิธีที่เราสามารถช่วยคุณกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการทำโครงการสแกนของคุณให้เสร็จสิ้น โปรดโทรหรือไป  ที่หน้าบริการสแกนเอกสาร ตู้เก็บเอกสารเป็นสื่อกลางในสมัยก่อน และเราจะบอกว่าตู้เก็บเอกสารมีความย้อนยุค ในยุคของพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ตู้เก็บเอกสารแบบโลหะเป็นสิ่งที่ล้าสมัย เช่น เครื่องพิมพ์ดีดและของ Studebaker […]

AdminP2

October 20, 2022

บริษัทแปลงเอกสารดิจิทัล เก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารหรือห้องเก็บของในสำนักงาน

บริษัทแปลงเอกสารดิจิทัล ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีความต้องการมากขึ้นสำหรับบริษัทหลายแห่งในการแปลงเอกสารดิจิทัลที่พวกเขาเคยเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารหรือห้องเก็บของในสำนักงาน มีหลายบริษัทที่ย้ายพนักงานไปทำงานทางไกลและจำกัดจำนวนคนในสำนักงานกลาง การมีเวอร์ชันดิจิทัลของทรัพยากรบุคคล (HR)บัญชีเจ้าหนี้ (AP)และไฟล์สำคัญอื่นๆ มีความสำคัญมากกว่าที่เคย นอกจากนี้ หากคุณเป็นบริษัทที่ต้องการแปลง HR ให้เป็นดิจิทัลหรือเอกสารที่มีความละเอียดอ่อน ให้ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการสแกนที่คุณรู้ว่าคุณสามารถไว้วางใจกับไฟล์ประเภทนี้ได้ อะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณควรมองหาจากคู่ค้าด้านการสแกน และคุณจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทใดที่เหมาะกับคุณ ความปลอดภัยของเอกสารคือกุญแจสำคัญ ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับโครงการสแกนคือระดับความปลอดภัยที่เอกสารของคุณจะได้รับการดูแล เพื่อปกป้องข้อมูลประจำตัวของพนักงานของคุณและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่พวกเขาได้ระบุไว้ในเอกสารของคุณ คุณต้องแน่ใจว่าได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรการสแกนที่มีการรักษาความปลอดภัยเพียงพอ และรับรองได้ว่าเอกสารของคุณได้รับการปกป้อง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยรวมถึงการเข้าถึงเอกสารด้วยคีย์การ์ดเท่านั้นเป็นมาตรฐาน นโยบายและแนวปฏิบัติของพนักงานยังมีบทบาทในการรักษาความปลอดภัยเอกสาร บริษัทสแกนที่คุณกำลังดูหน้าจอเบื้องหลังและตรวจยา พนักงานทุกคนหรือไม่? อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องสแกนหรือไม่? มีการเรียกใช้รายงานเพื่อติดตามว่าใครกำลังจัดการเอกสารบางฉบับหรือไม่? เอกสารมีการขนส่งอย่างไรและถูกเก็บไว้ในสถานที่ ที่เหมาะสมหรือไม่? คำถามเหล่านี้เป็นคำถามสำคัญที่ต้องถาม และคำตอบที่ปลอดภัยที่สุดมีความหมายอย่างมากเมื่อต้องคำนึงถึงความอุ่นใจของโครงการสแกนของคุณ เวลาในอุตสาหกรรม ปัจจัยสำคัญอีกประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกคู่ค้าด้านการสแกน คือเวลาที่พวกเขาอยู่ในวงการและบริษัทอื่นๆ ที่พวกเขาเคยทำงานด้วย บริษัทสแกนที่มีชื่อเสียงมักจะทำงานด้านดิจิทัลมาหลายปีแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะมีการอ้างอิงที่โดดเด่นในช่วงเวลานั้น หากบริษัทสแกนที่คุณกำลังมองหาเคยทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาทำงานร่วมกับบริษัท ในสาขาของบริษัทของคุณ ถือว่าปลอดภัยที่จะถือว่าพวกเขารู้วิธีดำเนินงานอย่างถูกต้อง ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการสแกนงานได้อย่างถูกต้อง และมีราคาเหมาะสม ระวังการกำหนดราคาที่ดีเกินจริง และมักจะหมายความว่าพวกเขาประเมินงานไม่ถูกต้องหรืออาจตัดมุมที่คุณไม่ต้องการทำ พวกเราที่ Image One อยู่ในอุตสาหกรรมการสแกนเอกสารมาเกือบ 30 ปีแล้ว และได้ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งในรัฐฟลอริดา และที่อื่นๆ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเอกสารและมีพนักงานที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานซึ่งได้รับการทดสอบยาอย่างถี่ถ้วน และตรวจสอบภูมิหลังแล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลงการสแกนของเรา และวิธีที่เราสามารถทำให้เอกสารของบริษัทของคุณแปลงเป็นดิจิทัลได้ในวันนี้ โปรดโทรหาเราที่นี่หรือไปที่หน้าบริการสแกนเอกสารของเรา คุณจะได้รับกอดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริการสแกนเอกสารไฟเขียวที่ไหน? จากคนเงิน (บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้) จากประชาชน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) จากบุคลากรทางการแพทย์ […]

AdminP2

October 20, 2022

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประมวลผล ใบแจ้งหนี้แบบไร้กระดาษ

ใบแจ้งหนี้แบบไร้กระดาษ สำหรับองค์กรที่ต้องการประมวลผลใบแจ้งหนี้แบบกระดาษ 50 ถึง 5,000 ฉบับต่อวัน บล็อกนี้จะระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 3 ประการสำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้สำหรับบัญชีเจ้าหนี้แบบไม่ต้องใช้กระดาษ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณบรรลุสิ่งต่อไปนี้: ปรับปรุงการประมวลผลใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง 50-90% ให้ทัศนวิสัยการจัดการเกี่ยวกับอายุใบแจ้งหนี้ กระแสเงินสด และประสิทธิภาพการทำงานของ AP กำหนดเวลาการเก็บรักษาอัตโนมัติเพื่อให้ใบแจ้งหนี้ถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็น (7 ปี) และไม่นาน เรียกคืนพื้นที่สำนักงาน เลิกจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ รับส่วนลดการชำระเงินล่วงหน้า หลีกเลี่ยงบทลงโทษการชำระล่าช้า หลีกเลี่ยงการสูญเสียใบแจ้งหนี้เดิมเนื่องจากน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือแย่กว่านั้น บริการตนเองของผู้สอบบัญชี รับการสแกนใบแจ้งหนี้ AP และ/หรือใบเสนอราคาอัตโนมัติวันนี้ 1. การสแกนใบกำกับสินค้าของห้องจดหมาย การสแกนใบกำกับสินค้าทันทีที่ได้รับในห้องจดหมายจะช่วยประหยัดพนักงาน AP ของคุณจากการเก็บไว้ในตู้หรือส่งไปยังที่จัดเก็บนอกสถานที่ – วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกคืนประสิทธิภาพการทำงานหลายร้อยหรือหลายพันชั่วโมงทุกปี การสแกนใบแจ้งหนี้ของ Mailroom ยังให้ตัวเลือกแก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์สแกนเอกสารเพื่อจัดเรียงเอกสารตามประเภทโดยอัตโนมัติ (ใบแจ้งหนี้ เช็ค จดหมายโต้ตอบ) และใช้การรู้จำอักขระด้วยแสงเพื่อใส่ข้อมูลใบแจ้งหนี้ลงในซอฟต์แวร์บัญชีหรือ ERP ของคุณโดยอัตโนมัติ ป้อนด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเวลาในการผลิตได้หลายร้อยหรือหลายพันชั่วโมงทุกปี และลดข้อผิดพลาดได้อย่างมาก คุณสามารถให้พนักงาน AP สแกนใบแจ้งหนี้บนเครื่องสแกนเดสก์ท็อปได้ แต่การเปิดซองจดหมาย การเตรียมเอกสาร และการสแกนใบแจ้งหนี้เป็นธุรกิจที่น่าเบื่อและสกปรก […]

AdminP2

October 20, 2022

วิธีเลือกเครื่องสแกนเอกสาร ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด

วิธีเลือกเครื่องสแกนเอกสาร ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ มีเครื่องมือหนึ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อปรับขนาด นั่นคือเครื่องสแกนเอกสาร ตู้เก็บเอกสารมีประโยชน์ตราบเท่าที่ธุรกิจของคุณมีการขยายปริมาณเอกสารที่คุณต้องการจัดเก็บ เวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบและจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษเหล่านี้อาจมีความยุ่งยากและลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องสแกนเอกสารไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อจัดเก็บไว้ในองค์กร เครื่องสแกนเอกสารเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลที่แปลงเอกสารที่เป็นกระดาษให้เป็นรูปแบบภาพดิจิทัลสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม การจดจำรูปภาพหรือข้อความ และที่เก็บข้อมูลดิจิทัล และอื่นๆ เครื่องสแกนเอกสารคุณภาพช่วยลดขยะกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเริ่มคิดที่จะซื้อเครื่องสแกนเอกสารสำหรับธุรกิจของคุณ คุณจะต้องถามคำถามกับตัวเองก่อนตัดสินใจ บล็อกนี้จะให้คำแนะนำเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจในการเลือกเครื่องสแกนเอกสารที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ประเภทของสแกนเนอร์ เมื่อคุณเริ่มค้นคว้า ขั้นแรกคุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องสแกนเอกสารประเภทต่างๆ ที่มีให้สำหรับธุรกิจ สแกนเนอร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดส่วนใหญ่ที่ผลิตในปัจจุบันนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่คล้ายกัน เช่น อินเทอร์เฟซ USB 2 หรือ USB 3 สแกน 8.5 x 11 หรือขนาดตามกฎหมายขาวดำ ระดับสีเทา หรือสี รองรับความละเอียดการสแกนตั้งแต่ 72 จุดต่อนิ้ว (DPI) ถึง 600+ dpi และรองรับการตั้งค่าความสว่างและความคมชัดที่ผู้ใช้เลือกได้ คุณสามารถโต้แย้งได้ว่าเครื่องสแกนส่วนใหญ่ใช้กระบวนการเดียวกัน โดยแต่ละเครื่องจะใช้เอกสารที่เป็นกระดาษและแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาของสแกนเนอร์เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้ใช้งานได้ พิจารณาความถี่ที่คุณจะสแกน สำหรับสแกนเนอร์แบบแท่นแบน แบบป้อนกระดาษ และแบบพกพาที่มีปริมาณน้อยเป็นตัวเลือกที่ดี เครื่องสแกนเหล่านี้มีตั้งแต่ 100 ถึง 500 เหรียญและกำหนดให้คุณต้องแทรกแต่ละหน้าทีละหน้า ด้วยปริมาณงานปกติที่ 1-10 หน้าต่อนาที คุณจะต้องการใช้เครื่องสแกนประเภทนี้ หากคุณต้องการสแกนเอกสารในปริมาณน้อย เครื่องสแกนประเภทนี้ต้องการการสแกนทั้งหมดภายในบริษัท ซึ่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้รับผิดชอบงาน […]

AdminP2

October 20, 2022

ประโยชน์สูงสุด 10 อย่างของ ระบบจัดการ เอกสาร

ระบบจัดการ เอกสาร ธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับบันทึกและข้อมูลที่สำคัญมากมายหรือไม่? เราเข้าใจดีว่าการจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องยากเพียงใด หลายบริษัทในปัจจุบันติดอยู่ในโลกของกระดาษและเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการจัดการเอกสารของพวกเขา นี่คือจุดที่การลงทุนในการจัดการเอกสารสำหรับธุรกิจขนาดเล็กสามารถช่วยได้ ระบบการจัดการเอกสารคือซอฟต์แวร์ที่รวบรวม จัดเก็บ เรียกค้น และแจกจ่ายเอกสารทางดิจิทัล บทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของการลงทุนในโซลูชันการจัดการเอกสาร 10 ประโยชน์ของระบบการจัดการเอกสาร  ประโยชน์ของระบบการจัดการเอกสารมีมากกว่าความฝันของสำนักงานไร้กระดาษ มาดูกันดีกว่า ระบบจัดการ เอกสาร 1. เรียกเอกสารได้ง่ายขึ้น การค้นหาและเรียกเอกสารอาจใช้เวลานานมาก และเราทุกคนรู้ดีว่าเวลาคือเงิน คุณสามารถลดต้นทุนการจัดการเอกสารที่ไม่จำเป็นซึ่งจำกัดงบประมาณ ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน และจำกัดศักยภาพในการเติบโตของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือติดตั้งระบบจัดการเอกสาร ระบบการจัดการเอกสารเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา พวกเขาสามารถดึงไฟล์ด้วยคำหรือวลีที่มีอยู่ในเอกสาร ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่าย และคุณเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา ตราบใดที่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2. ความร่วมมือที่ดีขึ้น ระบบจัดการ เอกสาร เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ จ้างงานภายนอกและพัฒนาความร่วมมือ การทำงานร่วมกันจึงซับซ้อนมากขึ้น โซลูชันการสแกนเอกสาร สามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ใช้สภาพแวดล้อมบนเว็บและเวิร์กโฟลว์เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถจัดประเภทเอกสารเป็นหมวดหมู่ เช่น “กำลังเขียน” กำลังตรวจทาน” หรือ “อนุมัติ” เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น 3. ปรับปรุงความทันเวลา เวลาเป็นสิ่งสำคัญ และการจัดการเอกสารฉบับพิมพ์อาจใช้เวลานานมาก โซลูชันการจัดการเอกสารโดยบริษัทสแกนเอกสารที่มีชื่อเสียงอย่างSmooth Solutionsจะจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับคุณในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการอย่างรวดเร็วและผลักดันเอกสารผ่านวงจรชีวิตของพวกเขา จะช่วยให้แน่ใจว่ามีการสร้างและจัดเก็บบันทึกอย่างทันท่วงที ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การตรวจสอบที่ดีขึ้นและการส่งตรงเวลา 4. ความปลอดภัยและการควบคุมที่มากขึ้น ข้อมูลอาจมีความเสี่ยงและการมีความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูลเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ การบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยสูงผ่านระบบการจัดการเอกสารแบบไฟล์อาจเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง หลายบริษัทจำเป็นต้องแสดงการดูแลข้อมูลตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ระบบการจัดการเอกสารสามารถช่วยคุณได้ 5. การสำรองข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้น โซลูชันการจัดการเอกสารแบบดั้งเดิมสนับสนุนการบันทึกเอกสารฉบับพิมพ์หรือบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการควบคุมในเครื่อง ซึ่งมักจะแปลเป็นการสำรองข้อมูลที่ไม่ดี โซลูชันของบริษัท สแกน เอกสารที่มีชื่อเสียงจะรวมศูนย์ข้อมูลของคุณและสนับสนุนให้คุณจัดการบันทึกเหล่านี้ในที่เดียว วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการสำรองข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างถูกต้อง 6. ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เอกสารบางอย่างมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดและซับซ้อน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต ค่าปรับจำนวนมาก […]

AdminP2

October 20, 2022
1 2 3 6