บริการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัด ทำสัญญาเป็นรายปีในราคาสุดคุ้ม ไร้กังวล มีระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวก มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งสยง่ายและควบคุม ติดตามข้อมูลได้ตลอด ปลอดภัย รับประกันคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) การได้รับความเสียหายจากไวรัส (Virus) และการได้รับความเสียหายจาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ประโยชน์ ความเป็นส่วนตัว: ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยให้บุคคลมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากฐานข้อมูลขององค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ: ช่วยให้องค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นในการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้บุคคลมีความไว้วางใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกับองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมาย:  ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีความเสียหายทางกฎหมาย การสร้างคุณค่าในธุรกิจ: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและมีความคุณค่าทางธุรกิจ นี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในลูกค้าและสหพันธ์ธุรกิจ. การป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูล:  ช่วยให้องค์กรมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา การปรับตัวและปรับเปลี่ยน:  ส่งเสริมให้องค์กรต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าอกเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและความต้องการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามมาตรฐานนานาชาติ: การปฏิบัติตาม  ช่วยให้องค์กรมีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกับมาตรฐานนานาชาติ เช่น […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023