AI-Face Time Attendance เทคโนโลยีบันทึกเวลางานแบบใบหน้า

ด้วยฟังก์ชันที่ครบถ้วนของ AI- Face Time Attendance สามารถใช้งานได้ทั้งการ บันทึกเวลางานแบบใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยและการใช้งานร่วม Digital Door Lock ระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตูซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเวลางานที่ยืนยันตัวบุคคลได้แบบไร้สัมผัสตอบโจทย์การใช้งานแห่งยุค New Normal โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)       ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  สามารถสแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สแกนใบหน้าที่มาพร้อมกับโปรแกรมTime Attendance รองรับ Cloud Serverในการจัดเก็บข้อมูล ยืนยันตัวตนเพื่อลงเวลาการทํางานและควบคุมการเข้าออก (Access Control) ทุกรูปแบบ สามารถรายงานผลผ่าน Line Notify ประโยชน์ การลงทะเบียนใบหน้า (Face Registration): ระบบจะต้องทำการลงทะเบียนใบหน้าของบุคคลในระบบโดยบันทึกข้อมูลใบหน้าและสร้างรูปภาพหลักฐานของบุคคลนั้น ๆ ในฐานข้อมูลของระบบ เพิ่มความมั่นใจในการเข้า-ออกงาน: ช่วยให้การบันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้ลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงข้อมูลเวลาการทำงาน ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ช่วยลดการกระทำของบุคคลในการ บันทึกเวลางาน ด้วยมือหรือใช้บัตร ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023