Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

ส่วนประกอบของ ระบบจัดการฐานข้อมูล องค์กรผลิตและรวบรวมข้อมูลขณะดำเนินการ

ระบบจัดการฐานข้อมูล องค์กรต่างๆใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล (หรือ DBMS) เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมา DBMS เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีที่รองรับการจัดการข้อมูลโดยตรง เป็นแพ็คเกจที่ออกแบบมาเพื่อกำหนดจัดการและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ฟังก์ชันทั่วไปบางอย่างของ DBMS: ออกแบบมาเพื่อให้สามารถกำหนดคำจำกัดความการสร้างการสืบค้นการอัปเดตและการจัดการฐานข้อมูล กำหนดกฎเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบรรเทาผู้ใช้โปรแกรมเฟรมสำหรับการดูแลรักษาข้อมูล แปลงฐานข้อมูลที่มีอยู่หรือเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเติบโต เรียกใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจการโต้ตอบกับผู้ใช้ปลายทางและแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล DBMS ที่รู้จักกันดี ได้แก่ Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, SAP และอื่น ๆ ส่วนประกอบของ DBMS DBMS มีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งแต่ละส่วนทำหน้าที่สำคัญมากในสภาพแวดล้อมระบบการจัดการฐานข้อมูล ด้านล่างนี้คือรายการส่วนประกอบภายในฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อม ไอคอนซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ นี่คือชุดของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมและจัดการฐานข้อมูลโดยรวม ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ DBMS เองระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์เครือข่ายที่ใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลใน DBMS ไอคอนฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางกายภาพเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ I / O อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเป็นต้นซึ่งมีส่วนติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบในโลกแห่งความเป็นจริง ไอคอนข้อมูล Data DBMS มีไว้เพื่อรวบรวมจัดเก็บประมวลผลและเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ฐานข้อมูลมีทั้งข้อมูลจริงหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการและข้อมูลเมตา ไอคอนขั้นตอน ขั้นตอน เหล่านี้คือคำแนะนำและกฎที่ช่วยในการใช้ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การสร้างลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการขุดข้อมูลบนเว็บ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด

การสร้างลูกค้าเป้าหมาย  ข้อมูลแทบไม่มีที่สิ้นสุดบนเว็บ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในองค์กรต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเว็บและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด ในทางธุรกิจเว็บและโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจคงอยู่และสามารถแข่งขันได้ เวิลด์ไวด์เว็บหรือเรียกง่ายๆว่าเว็บประกอบด้วยเว็บไซต์สาธารณะทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เป็นระบบอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ลิงค์ไปยังเอกสารอื่น ๆ กราฟิกเสียงไฟล์วิดีโอข้อมูล บริษัท ที่อยู่อีเมลข้อมูลติดต่อนายจ้างและพนักงานเป็นต้น ความสะดวกในการเข้าถึงซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่แทบจะไร้ขีด จำกัด ทำให้เว็บเป็นแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายที่น่าสนใจซึ่งอาจแปลเป็นรายได้และผลกำไร การขุดข้อมูลบนเว็บ การขุดข้อมูล การขุดข้อมูลเป็นการดึงข้อมูลคาดการณ์ที่ซ่อนอยู่ออกจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับองค์กรใด ๆ ที่มุ่งเพิ่มการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลจากเว็บให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Web Data Mining เป็นเทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บทรัพยากรต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทำให้องค์กรสามารถสร้างโอกาสในการขายส่งเสริมธุรกิจเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอื่น ๆ โดยมักจะทำผ่านเครื่องมือขุดข้อมูลต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนง่ายๆ ซอฟต์แวร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงสำหรับงานที่ละเอียดและครอบคลุมในการกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือกข้อมูลที่ละเอียดกว่า การใช้ Web data mining ไม่ได้ จำกัด อยู่ที่การได้รับข้อมูลทางธุรกิจเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วย บริษัท ต่างๆในการคาดการณ์และตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจขั้นตอนการทำงานกระบวนการผลิตและอื่น ๆ และเนื่องจากการเข้าถึงเว็บอย่างกว้างขวางผ่านอินเทอร์เน็ตการขุดข้อมูลบนเว็บจึงมีประสิทธิภาพมากในการสร้างโอกาสในการขาย การสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านเว็บ โอกาสในการขายคือลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท ทางออนไลน์ลูกค้าเป้าหมายมักถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่กรอกหน้า Landing Page หน้าเว็บในเว็บไซต์ของ บริษัท โดยมีแบบฟอร์มที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้ข้อมูลติดต่อและข้อมูลทางธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลฟรีที่ บริษัท จัดหาให้เช่นบทความ วิดีโอ ฯลฯ อีกวิธีหนึ่งในการสร้างโอกาสในการขายจากเว็บคือการใช้เครื่องมือขุดข้อมูลซึ่งบางส่วนจะแสดงไว้ด้านล่าง เครื่องมือขุดข้อมูลบนเว็บเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขาย ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดเว็บไซต์ใช้เพื่อคัดลอกเนื้อหาเว็บไซต์จากหน้าเว็บในอินเทอร์เน็ตไปยังฮาร์ดไดรฟ์ หน้าเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดสามารถดูได้ในภายหลังจากฮาร์ดไดรฟ์เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อมูล […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

วิธีการเลือกพันธมิตร การประมวลผลแบบสำรวจ ที่เหมาะสม

การประมวลผลแบบสำรวจ เป็นกระบวนการที่ทีมงานเฉพาะให้ความสำคัญกับความต้องการในการประมวลผลข้อมูลของ บริษัท ทีมประมวลผลแบบสำรวจที่มีประสบการณ์ในการสำรวจรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจและการประมวลผลแบบสำรวจกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับแบบฟอร์มจาก บริษัท ลูกค้าและดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากโครงการสำรวจ ทีมงานช่วยเหลือ บริษัท ลูกค้าในทุกขั้นตอนของโครงการตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการออกแบบแบบสำรวจและการให้คำแนะนำและวิธีการวิเคราะห์การตอบสนองและปรับปรุงแบบสำรวจเพื่อให้การประมวลผลแบบสำรวจขั้นสุดท้ายได้สมการที่จะเพิ่มในที่สุด ขึ้นอยู่กับรายได้ของ บริษัท ในระยะยาว แบบฟอร์มแบบสอบถามการประมวลผลบริษัท ที่เป็นพันธมิตรกับ บริษัท ลูกค้าสำหรับงานที่ทำตามขั้นตอนเพื่อให้ผลดีที่สุดอาจจะรวบรวมเทคนิคต่อไปนี้จะมีการพิจารณาเมื่อ บริษัท เริ่มต้นการประมวลผลแบบสำรวจ การประมวลผลแบบฟอร์ม กลยุทธ์: สาขาการประมวลผลแบบสำรวจนี้จะทดสอบจุดแข็งของคู่ค้าการประมวลผลแบบสำรวจที่นี่ บริษัท คู่ค้าจะประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ บริษัท ลดความซับซ้อนของโอกาสและภัยคุกคามจากนั้นจึงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด มีการว่าจ้างชุดประมวลผลการสำรวจเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตรวจสอบโครงการทั้งหมด การออกแบบและการสร้าง: นี่เป็นส่วนสำคัญของการประมวลผลแบบสำรวจเนื่องจากอยู่ในฟิลด์ที่มีการออกแบบแบบสำรวจ รูปแบบหนึ่งที่กำหนดไว้สำหรับการสำรวจหนึ่งครั้งหากใช้ในรูปแบบอื่นอาจลงเอยด้วยข้อผิดพลาดและความผิดพลาดหลายประการ ในสาขาการออกแบบและการสร้างสรรค์พันธมิตรจะออกแบบวิธีการที่รวดเร็วและประหยัดที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุด บริษัท รับหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาแบบสอบถามขั้นสูงและกำหนดเองโดยที่แนวคิดทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้รับการแก้ไขและยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ ข้อมูลการประกอบ: สาขานี้ทำงานโพสต์แบบสำรวจในด้านการประมวลผลแบบสำรวจนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจจะถูกเข้าถึงและความคิดเห็นของลูกค้าจะถูกรวบรวมเป็นรายงานจากนั้น บริษัท คู่ค้าจะเข้าใจแนวโน้มการเติบโตของตลาดและ จากนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจ การประมวลผลแบบสำรวจพาร์ทเนอร์แนะนำการตัดสินใจที่อาจต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงรายได้และธุรกิจของ บริษัท ลูกค้า การสแกนข้อมูล: เมื่อข้อมูลได้รับการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลที่เป็นเอกสารจะถูกสแกนแล้วแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลข้อมูลจะถูกสแกนด้วยความช่วยเหลือของเทคนิคการสแกนข้อมูลเช่น Optical Character Recognition (OCR) หรือ Intelligent Character Recognition (ICR) หรือ Optical Mark Recognition […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การพัฒนาอีคอมเมิร์ซ และการป้อนข้อมูลออนไลน์

การพัฒนาอีคอมเมิร์ซ อีคอมเมิร์ซหมายถึงความสามารถในการทำธุรกรรมทางธุรกิจออนไลน์ ก่อนที่จะมีอีคอมเมิร์ซมาถึงการซื้อตั๋วสายการบินหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคและซื้อผลิตภัณฑ์ข้อมูลในทันทีนั้นยากกว่า ปัจจุบันมี บริษัท ออฟไลน์ที่ดำเนินธุรกิจออนไลน์มากขึ้นภูมิทัศน์ของอีคอมเมิร์ซจึงน่าสนใจมากขึ้น อธิบายเทคโนโลยี CMS เทคโนโลยี CMS ทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซง่ายขึ้นสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ เทคโนโลยี CMS หมายถึงเครื่องมือการสร้างเว็บและการจัดการข้อมูลออนไลน์ต่างๆที่อนุญาตให้บุคคลเข้าถึงแบ็กเอนด์ของเว็บไซต์เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ โดยปกติจะใช้ธีมสีและแบบอักษรของเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี CMS ช่วยให้คุณ: อธิบายเทคโนโลยี CMS จัดการเอกสาร อัปโหลดและจัดเก็บภาพ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ จัดการบล็อก เสนอเนื้อหาเป็นภาษาอื่น ป้อนข้อมูลการป้อนข้อมูลออนไลน์ ข้อเสียของเทคโนโลยี CMS คือคุณต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเว็บไซต์ของคุณจึงอาจใช้เวลาค่อนข้างนาน คุณควรเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ป้อนข้อมูลออนไลน์หรือไม่? การป้อนข้อมูล หากคุณมีเวลา จำกัด ในมือ (และใครไม่มี) อาจเหมาะสมกว่าในการจ้าง บริษัท ป้อนวันที่ออนไลน์และ / หรือออฟไลน์เพื่อทำการอัปเดตเว็บไซต์ที่น่าเบื่อเหล่านี้ให้คุณ เชี่ยวชาญในการจัดการการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้และในทางกลับกันคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แง่มุมอื่น ๆ ที่สำคัญกว่าของธุรกิจของคุณได้ตัวอย่างเช่นแทนที่จะใช้เวลากับการอัปเดตเหล่านี้คุณสามารถใช้เวลานี้ในการทำตลาดธุรกิจและ / หรือวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้น บริการป้อนวันที่ออนไลน์อื่น ๆ มีราคาแพง หากปัจจุบันคุณมีนักพัฒนาอีคอมเมิร์ซที่อัปเดตไซต์ของคุณเป็นประจำคุณอาจต้องคิดทบทวนแนวทางปฏิบัตินี้ให้ดี ทำไม? นักพัฒนาอีคอมเมิร์ซมักจะเรียกเก็บเงินจำนวนมากจากคุณเพื่อทำงานประเภทนี้ให้เสร็จเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษสำหรับนักพัฒนาเพื่อทำการอัปเดตเว็บไซต์เหล่านี้คุณจึงควรพิจารณาอย่างจริงจังในการร่วมมือกับ บริษัท ป้อนข้อมูลออนไลน์สำหรับโซลูชันที่คุ้มค่ากว่า […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

Big Data และ โครงสร้างข้อมูลคืออะไร การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

โครงสร้างข้อมูลคืออะไร Big Data หมายถึงชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก ในความเป็นจริงชุดข้อมูลนี้มีขนาดใหญ่มากจนเป็นเรื่องยากที่จะประมวลผลด้วยระบบประมวลผลข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเดิม แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลขนาดใหญ่อาจมาจากแหล่งที่มาต่างๆกันแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น Large Hadron Collider มีเซ็นเซอร์ 150 ล้านตัวและให้ข้อมูล 40 ล้านชิ้นในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีข้อมูลนี้จะถูกกรองและบันทึกการชนกัน 100 ครั้งในแต่ละวินาทีหากข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกไว้ก็จะ วิเคราะห์ยาก ดาต้าคลาวด์ รัฐบาล ในปี 2555” รัฐบาลประกาศว่าจะดำเนินโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าBig Data Research and Initiative โปรแกรมนี้มุ่งเป้าไปที่การสำรวจว่าข้อมูลขนาดใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมนี้ ประกอบด้วยโครงการริเริ่มแปดสิบสี่หน่วยงานในหกหน่วยงานรัฐบาลที่แตกต่างกัน ภาคเอกชน ไม่น่าแปลกใจที่ภาคเอกชนยังเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เช่นในหนึ่งชั่วโมง Walmart จัดการกับธุรกรรมการบริการลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านรายการผู้ใช้ Facebook ยังมีภาพมากกว่าห้าหมื่นล้านภาพที่อัปโหลดบน เว็บไซต์โซเชียลมีเดียยอดนิยม นอกจากนี้การวิจัยยังประเมินว่าข้อมูลธุรกิจทั่วโลกโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆ 1.2 ปี ความท้าทายของข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่มีความซับซ้อนโดยเนื้อแท้จึงมีความท้าทายที่สำคัญความท้าทายอย่างหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเมื่ออยู่ในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างเช่นวิดีโอ ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการหาวิธีพิจารณาว่าข้อมูลใดมีความสำคัญและจะส่งมอบให้กับผู้คนที่ถูกต้องได้อย่างไรยังคงมีความท้าทายอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การหาวิธีจัดเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากคุณจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเมื่อคุณจัดการกับ “ข้อมูลขนาดใหญ่” จึงต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษในการประมวลผลเทคโนโลยีบางอย่างที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากนี้รวมถึงเครือข่ายประสาทเทียมการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์การถดถอยความผิดปกติ การตรวจจับการประมวลผลสัญญาณการหลอมรวมข้อมูลการเรียนรู้ทั้งมวลและอื่น ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หมายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหาความสัมพันธ์รูปแบบและอื่น ๆ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การจัดการข้อมูลที่ดี ต้องมีราคาแพงเพื่อให้มีประสิทธิภาพหรือไม่?

การจัดการข้อมูลที่ดี คนทั่วไปเชื่อว่าราคาแพงหมายถึงดีกว่า แน่นอนว่าสิ่งนี้อาจเป็นจริงสำหรับผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อผ้าซีดีและดีวีดีซึ่งการจ่ายค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับรายการต้นฉบับนั้นฉลาดกว่าการพยายามประหยัดเงินเพียงไม่กี่เหรียญและเลือกใช้ของปลอมราคาถูก แต่ราคาแพงหมายความว่าดีกว่าเมื่อพูดถึงการจัดการข้อมูลหรือไม่ คุณจำเป็นต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม การประมวลผลแบบฟอร์มหรือบริการจัดรูปแบบเอกสารหรือไม่? คุณควรซื้อซอฟต์แวร์ของคุณเองและเรียนรู้วิธีใช้เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือไม่? ค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลอาจแตกต่างกันมาก มีตัวเลือกให้เลือกมากขึ้นในทุกๆวันที่ผ่านมาราคาแพงกว่าที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเสียเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อค้นหาตัวจัดการข้อมูลที่เหมาะสม สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อมองหาโซลูชันในการจัดการข้อมูลสำคัญจากธุรกิจของคุณมีดังนี้ งบประมาณของคุณ การเติบโตของสกุลเงิน บางครั้งคำว่า “ราคาไม่แพง” อาจกลายเป็นคำที่สัมพันธ์กัน “” 2,000 เหรียญอาจฟังดูเป็นเงินจำนวนมากเมื่องบประมาณของคุณมีเพียง 20 เหรียญ แต่ไม่มากนักหากงบประมาณของคุณเท่ากับ 200,000 เหรียญ หากคุณมีธุรกิจและต้องการซอฟต์แวร์หรือบริการของใครบางคนเพื่อช่วยคุณจัดการข้อมูลให้รู้ว่าคุณสามารถใช้จ่ายเท่าไหร่ก่อนที่จะขับรถออกจากธุรกิจ ความต้องการของคุณ พิจารณาว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรจริงๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ใช้จ่ายมากเกินไป! เพียงเพราะบางอย่างมีราคาแพงไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมที่สุด ทำงานร่วมกับแผนกไอทีของคุณ (ถ้าคุณมี) หรือติดต่อที่ปรึกษามืออาชีพหากจำเป็น แต่อย่าใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของก่อนที่คุณจะรู้ว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหนและคุณจะได้อะไรตอบแทน เอาท์ซอร์ส VS ทำเอง (DIY) หากคุณตัดสินใจที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองให้วัดต้นทุนในการซื้อซอฟต์แวร์และเอกสารการฝึกอบรมที่เหมาะสมเทียบกับค่าใช้จ่ายในการให้คนอื่นจัดการข้อมูลของคุณให้คุณ หากคุณ DIY คุณจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อให้คนอื่นทำแทนคุณ แต่จะเพิ่มกิจกรรมประจำวันของคุณและจะใช้เวลามากขึ้น อย่างไรก็ตามหากคุณจ้างงานเหล่านี้จากภายนอกคุณจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย แต่คุณจะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจของคุณโดยปล่อยให้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าโซลูชันการจัดการข้อมูลแบบใดที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับคุณและธุรกิจของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการค้นคว้าข้อมูลมากมายก่อนตัดสินใจเลือก! สิ่งสำคัญคือคุณต้องพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดของคุณก่อนที่จะทำการตัดสินใจแบบไม่คิดหน้าคิดหลังซึ่งอาจทำให้คุณต้องสิ้นเปลืองซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยมูลค่าหลายพันดอลลาร์”“ หรือทำสัญญาบริการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติมากเกินไปเพื่อทำงานง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป” ทุกอย่างเกี่ยวกับการค้นหาคู่ที่เหมาะสม! การแก้ปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้จำเป็นต้องเปรียบเทียบความล้มเหลวของทั้งสองบริการ ในกรณีที่เครือข่ายถูกบุกรุกโดยสิ้นเชิงและการสูญเสียความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า”“ รวมถึงข้อมูลการติดต่อบัตรเครดิตและที่อยู่อีเมล”“ ผลลัพธ์เชิงลบนั้นเลวร้ายอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหลาย […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การเอาท์ซอร์ส เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภัยของข้อมูล

การเอาท์ซอร์ส เป็นสิ่งที่แพร่หลายในเกือบทุกแง่มุมของธุรกิจในโลกปัจจุบันตั้งแต่การหาลูกค้าไปจนถึงการตลาดไปจนถึงบริการฝึกอบรมพนักงาน อย่างไรก็ตามงานที่ยากที่สุด และ อันตรายที่สุดสองอย่างในการจ้างบุคคลภายนอกยังคงเหมือนกันในทุกอุตสาหกรรม: การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภัยของข้อมูล การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยพื้นฐานแล้วเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความเสี่ยงและอันตรายที่มาพร้อมกับกิจการใด ๆ และการจัดเตรียมแผนการที่ใช้งานได้สำหรับการเอาชนะความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของธุรกิจ อันตรายเหล่านี้อาจรวมถึงการขาดทรัพยากรที่ใช้งานได้การขาดพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีความสามารถการฟ้องร้องการแฮ็กหรือการปฏิเสธการโจมตีบริการการทำลายล้างหรือภัยธรรมชาติ การวางแผนความต่อเนื่องที่เหมาะสมจะจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้พร้อมกับปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายและจัดให้มีแผนงานสำหรับการดำเนินงานต่อไปในแต่ละส่วน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นแนวคิดที่เข้าใจง่ายกว่าและประกอบด้วยการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและการปกป้องข้อมูลนั้นจากการบุกรุกหรือการโจมตี โซลูชันจากภายนอกทั้งหมดต้องการทั้งการวางแผนความต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งที่จุดเริ่มต้นและใบเสร็จรับเงิน”“ สิ่งนี้ชัดเจน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคืออะไร? ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท คอมพิวเตอร์สัญชาติอเมริกันจ้างงานฝ่ายช่วยเหลือไปยังหน่วยงานระยะไกลในอินเดียจะมีอันตรายมากขึ้นจากการบุกรุกและการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นหรือจากความเสื่อมโทรมของความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือไม่ แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นความแตกต่างทางวิชาการ”“ ทั้งความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกบุกรุกและการสูญเสียความต่อเนื่องสามารถนำไปสู่การล้มละลายได้ง่าย”“ การพิจารณาว่าสิ่งใดในสองสิ่งนี้มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าทำให้ บริษัท ภายนอกสามารถจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม การแก้ปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้จำเป็นต้องเปรียบเทียบความล้มเหลวของทั้งสองบริการ ในกรณีที่เครือข่ายถูกบุกรุกโดยสิ้นเชิงและการสูญเสียความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า”“ รวมถึงข้อมูลการติดต่อบัตรเครดิตและที่อยู่อีเมล”“ ผลลัพธ์เชิงลบนั้นเลวร้ายอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหลาย บริษัท ในหลายอุตสาหกรรมประสบปัญหาข้อมูลลูกค้าที่ถูกบุกรุกและยังคงสามารถกลับมามีส่วนร่วมได้ แม้ว่ากิจกรรมของลูกค้าอาจลดลงในระยะสั้น แต่ความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนสามารถกลายเป็นจุดขายให้กับลูกค้าในอนาคตได้ ในทางกลับกันหากความต่อเนื่องของการบริการล้มเหลว บริษัท ลูกค้าต้องเผชิญกับการขาดแคลนบริการจำนวนมากซึ่งอาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักลงได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีกำลังคนในการให้บริการอย่างถูกต้อง บริษัท จำนวนมากจะหยุดชะงักในชั่วข้ามคืนและการรีสตาร์ทเครื่องยนต์ขององค์กรจะต้องมีสัญญาจ้างใหม่ทั้งหมดกับหน่วยงานใหม่ทั้งหมด”“ สิ่งที่อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ความต่อเนื่องจึงควรเป็นข้อกังวลหลักในการจ้างงานภายนอก ในขณะที่ความปลอดภัยของข้อมูลยังคงมีความสำคัญและเครือข่ายที่ถูกบุกรุกอาจเป็นเรื่องยากอย่างมากในการซ่อมแซม แต่การไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นแก่ลูกค้าได้หมายถึงการสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากความต่อเนื่องแสดงถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้นจึงแสดงถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย หน่วยงานที่ให้บริการเอาท์ซอร์สเช่นเดียวกับ บริษัท ที่ต้องการจ้างงานจากภายนอกจะได้รับการบริการอย่างดีเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยปกติแล้วการรับรองความถูกต้องในการป้อนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำงาน วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเรียกว่า “การตรวจสอบภาพ” และโดยพื้นฐานแล้วจะให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้อนข้อมูลหยุดทำงานเป็นครั้งคราวและกลับไปทำงานของตนเองเพื่อตรวจสอบว่ารายการนั้นถูกต้อง วิธีการป้อนข้อมูลที่ใช้บ่อยเป็นอันดับสองเรียกว่า “การป้อนข้อมูลครั้งเดียว” และไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อผิดพลาดเลย […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การ อัปเดตแคตตาล็อก ปริมาณรายวันสำหรับอีคอมเมิร์ซ!

การ อัปเดตแคตตาล็อก ต้องการการเก็บรักษารายการสินค้าราคาและคำอธิบายทั้งที่เป็นปัจจุบันและพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าที่เรียกดู การอัปเดตแคตตาล็อกสามารถทำได้ในรูปแบบดั้งเดิมโดย บริษัท ที่ยังคงผลิตและจัดเตรียมแคตตาล็อกฉบับพิมพ์ให้กับรายชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ แต่จำนวนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นต้องเผชิญกับความท้าทายและความยากลำบากในการอัปเดตแคตตาล็อกในสภาพแวดล้อมออนไลน์ “” กระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าราคาสินค้าคงเหลือความพร้อมใช้งานรูปภาพและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต่อผู้ซื้อออนไลน์มีข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้อง ใครก็ตามที่เสียเวลาและเสียแรงไปกับการซื้อของบนเว็บไซต์ที่มีการจัดการแคตตาล็อกที่ไม่ดีสามารถเป็นพยานถึงความไม่พอใจและความโกรธในการจัดการกับข้อมูลแคตตาล็อกที่ให้มาอย่างไม่เหมาะสม การเติมตะกร้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเราเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอย่างมากโดยการคลิกผ่านสินค้าคงคลังเพียงเพื่อให้ทราบในระหว่างการชำระเงินว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบางรายการของเราไม่มีจำหน่ายหรือกำหนดราคาผิด ที่แย่ไปกว่านั้นคือเว็บไซต์ที่มีการเขียนโปรแกรมแบ็คเอนด์ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเราคลิกที่ปุ่มชำระเงินทำให้เราไม่สามารถซื้อสินค้าของเราได้ ไม่ว่าในกรณีใดลูกค้ามีแนวโน้มที่จะปิดเพจและปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนไซต์อีกครั้งในขณะที่ไปยังผู้ให้บริการคู่แข่งที่มีโครงสร้างไซต์ที่น่าเชื่อถือกว่า สำหรับองค์กรบนเว็บที่ต้องพึ่งพาการจับจ่ายของผู้บริโภคทางออนไลน์อย่างมากการอัปเดตแคตตาล็อกที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพออาจทำให้ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์มักจะมีความทรงจำที่ยาวนานขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อในโลกแห่งความเป็นจริงอาจมีข้อ จำกัด ทางภูมิศาสตร์ในการสำรวจ”“ มีร้านฮาร์ดแวร์จำนวนมากต่อหนึ่งตารางไมล์เท่านั้น”“ ผู้ซื้อออนไลน์ไม่ต้องเผชิญกับข้อ จำกัด ดังกล่าว ดังที่ บริษัท ในประเทศหลายแห่งสามารถยืนยันได้ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์สามารถซื้อเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่จากอินเดียญี่ปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์จากนิวยอร์กได้อย่างง่ายดาย การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ทำให้การอัปเดตแคตตาล็อกที่เหมาะสมมีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับ บริษัท ที่พยายามดึงดูดผู้ชมที่ภักดี ข่าวร้ายเดินทางไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์และมี บริษัท . com มากกว่าหนึ่งแห่งประสบปัญหาเนื่องจากการดูแลแคตตาล็อกที่ไม่ดีและผลตอบรับเชิงลบที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้การตอบสนองความท้าทายในการจัดการแคตตาล็อกและการอัปเดตส่วนหัวควรอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายชื่อ บริษัท ใด ๆ ที่มีข้อเสนอทางออนไลน์ที่จริงจังหรือต้องอาศัยปริมาณการเข้าชมเว็บและการขายเป็นอย่างมาก การเพิกเฉยหรือประนีประนอมกับความสมบูรณ์ของการอัปเดตแค็ตตาล็อกเป็นเพียงเล็กน้อยมากกว่าการฆ่าตัวตาย แต่ฟลิปไซด์ก็เป็นความจริงเช่นกัน”“ บริษัท ที่ให้ข้อมูลแคตตาล็อกที่เชื่อถือได้และแม่นยำอย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอสามารถพบว่าตัวเองได้รับความสุขอย่างรวดเร็วจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของลูกค้าที่หลบหนีจากเว็บไซต์คู่แข่งที่ไม่สามารถจัดทำแคตตาล็อกได้อย่างถูกต้อง โดยปกติแล้วการรับรองความถูกต้องในการป้อนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำงาน วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเรียกว่า “การตรวจสอบภาพ” และโดยพื้นฐานแล้วจะให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้อนข้อมูลหยุดทำงานเป็นครั้งคราวและกลับไปทำงานของตนเองเพื่อตรวจสอบว่ารายการนั้นถูกต้อง วิธีการป้อนข้อมูลที่ใช้บ่อยเป็นอันดับสองเรียกว่า “การป้อนข้อมูลครั้งเดียว” และไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อผิดพลาดเลย “” มีเพียงรายการคำสั่งสำหรับบุคคลที่ป้อนข้อมูลเท่านั้นโดยสนับสนุนให้มีความแม่นยำมากที่สุด ในขณะที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการบางแห่งรวมผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับที่สองไว้ด้วยกัน”“ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การ OCR 100% ในบรรทัดอักขระ ASCII เป็นประโยชน์สำหรับคนนอกหรือไม่?

การ OCR ความก้าวหน้าล่าสุดใน Optical Character Recognition”“ OCR for short”“ ได้นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์สแกนและระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างข้อความที่พิมพ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการสแกนหน้าที่พิมพ์ด้วยฮาร์ดแวร์ออปติคัลเฉพาะระบบ OCR จะแบ่งตัวอักษรออกเป็นรูปร่างที่จดจำได้และสร้างเอกสารในหน่วยความจำขึ้นมาใหม่ทำให้สามารถถ่ายโอนเอกสารจากปากกาและกระดาษไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ได้ทันที ในขณะที่ OCR ยังไม่สมบูรณ์แบบนัก”“ แต่”“ กำลังพยายามปรับปรุงและเพิ่มความไวของ OCR ทำให้ฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อ่านข้อความสามารถรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวอักษรที่พิมพ์และสร้างซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ก็เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่ต้องสงสัย”“ และในขณะที่การอ่านข้อความนอกหน้าอาจฟังดูเหมือนง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ”“ เด็กห้าคนของคุณทำทุกวัน”“ ปรากฎว่าคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ไม่เห็น โลกในแบบเดียวกับที่เราทำและนั่นทำให้เกิดปัญหากับการใช้งาน OCR ตัวการสำคัญในการหน่วงเวลาของ OCR 100% คือ ASCII”“ ชุดรหัสอักขระที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดชุดหนึ่งในอเมริกาและทั่วโลก ASCII แสดงถึงอักขระแต่ละตัวของตัวอักษรภาษาอังกฤษ (พร้อมด้วยตัวเลขเครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษเช่น # หรือ @) ในชุดคำสั่งตัวเลขชุดเดียว อย่างไรก็ตามมีโปรแกรมมากมายที่สร้างตัวอักษรจากรหัสอักขระ ASCII และแต่ละโปรแกรมมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย คิดว่ามันเหมือนกับฟอนต์”“ ASCII บอกให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ตัวอักษร” œA” แต่ตัวอักษรนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของฟอนต์ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจดูเหมือน “œA” หรือ “œA” หรือ “œA” หรือตัวเลือกแบบอักษรอื่น […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

Double-Entry Model ของ Data Entry การป้อนข้อมูล ในการลดข้อผิดพลาด

Data Entry การป้อนข้อมูล ตามที่นักวิทยาศาสตร์อาจารย์วิทยาลัยหรือผู้บริหารสามารถบอกคุณได้การป้อนข้อมูลที่เหมาะสมถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์หรือองค์กรใด ๆ ความสำคัญของการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องไม่สามารถพูดเกินจริงได้เนื่องจากข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของน้ำตกขนาดใหญ่ที่สามารถล้างการทำงานหรือการวิจัยหลายปีในขณะเดียวกันก็ทำให้ชื่อของบุคคลที่เป็นผู้นำโครงการเสียหาย ถาม Martin Fleischmann และ Stanley Pons ผู้คิดค้น “œcold fusion” เกี่ยวกับความสำคัญของการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง โดยปกติแล้วการรับรองความถูกต้องในการป้อนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำงาน วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเรียกว่า “การตรวจสอบภาพ” และโดยพื้นฐานแล้วจะให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้อนข้อมูลหยุดทำงานเป็นครั้งคราวและกลับไปทำงานของตนเองเพื่อตรวจสอบว่ารายการนั้นถูกต้อง วิธีการป้อนข้อมูลที่ใช้บ่อยเป็นอันดับสองเรียกว่า “การป้อนข้อมูลครั้งเดียว” และไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อผิดพลาดเลย “” มีเพียงรายการคำสั่งสำหรับบุคคลที่ป้อนข้อมูลเท่านั้นโดยสนับสนุนให้มีความแม่นยำมากที่สุด ในขณะที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการบางแห่งรวมผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับที่สองไว้ด้วยกัน”“ กลุ่มบุคคลที่ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนและรับรองความถูกต้อง”“ สิ่งนี้ยังห่างไกลจากแนวปฏิบัติสากล หากสิ่งนี้ดูเหมือนแปลกประหลาดนั่นเป็นเพราะมันเป็น การป้อนข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญโดยมากมักเป็นความแตกต่างระหว่างการทดลองที่ประสบความสำเร็จและการสิ้นเปลืองทรัพยากรหรือ บริษัท ที่ทำกำไรและการล้มละลาย แต่ถึงแม้จะมีทุกอย่างในบรรทัดองค์กรส่วนใหญ่ก็เต็มใจที่จะให้ความแม่นยำในการป้อนข้อมูลถูกตัดสินโดยนักเรียนระดับเริ่มต้นหรือผู้ทำงานรายวันที่มีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในแง่มุมที่ซับซ้อนกว่าของข้อมูลที่พวกเขากำลังจัดส่ง โชคดีที่กระบวนการใหม่ได้รับการพัฒนาที่ช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถดำเนินกระบวนการตรวจสอบตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นว่าสามารถลดข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมการป้อนข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงได้มากกว่า 95% ในการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัยลาสเวกัสการบันทึกข้อมูลการป้อนข้อมูลสองครั้งได้รับการทดสอบโดยใช้วิธีการป้อนข้อมูลและการตรวจสอบด้วยภาพเพียงครั้งเดียวและพบว่ามีความแม่นยำเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วทั้งกระดานในโครงการป้อนข้อมูลหลายโครงการ ที่น่าสนใจคือความแตกต่างของความแม่นยำระหว่างการป้อนข้อมูลครั้งเดียวและการตรวจสอบด้วยภาพนั้นแทบจะไม่มีอยู่จริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าการสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนข้อมูลตรวจสอบงานของตนเองนั้นเสียเวลา แม้ว่าการป้อนข้อมูลสองครั้งจะใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าการป้อนข้อมูลครั้งเดียวหรือการตรวจสอบด้วยภาพ แต่ก็มีความแม่นยำกว่ามาก อนาคตของการค้าปลีกอยู่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซดังนั้นธุรกิจต่างๆจะต้องรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดผ่านการโต้ตอบแบบดิจิทัล แม้ว่าการค้าปลีกทางกายภาพจะยังห่างไกลจากความตาย แต่ความจริงก็คืออีคอมเมิร์ซสะดวกกว่ามาก เราได้เห็นประโยชน์เต็มรูปแบบที่มีให้กับอีคอมเมิร์ซในช่วงที่โคโรนาไวรัสระบาด การปรับเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซในแบบของคุณเป็นกระบวนการที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของธุรกิจดิจิทัลโดยส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย การสื่อสารส่วนบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนโดยการป้อนข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่แม่นยำช่วยเพิ่มอัตราการแปลงของอีคอมเมิร์ซโดยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าซึ่งจะทำให้ผู้คนเข้ามาที่เว็บไซต์มากกว่าการคลิกปุ่มย้อนกลับ ธุรกิจขนาดเล็กจะไม่สามารถสร้างระดับความเป็นส่วนตัวแบบที่โรงไฟฟ้าอย่าง Amazon ทำได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างรากฐานที่ถูกต้องด้วยความช่วยเหลือเพื่อความสำเร็จ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

ขายอีคอมเมิร์ซ ด้วยเนื้อหาส่วนบุคคล อนาคตของการค้าปลีกอยู่ในธุรกิจ

ขายอีคอมเมิร์ซ อนาคตของการค้าปลีกอยู่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซดังนั้นธุรกิจต่างๆจะต้องรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดผ่านการโต้ตอบแบบดิจิทัล แม้ว่าการค้าปลีกทางกายภาพจะยังห่างไกลจากความตาย แต่ความจริงก็คืออีคอมเมิร์ซสะดวกกว่ามาก เราได้เห็นประโยชน์เต็มรูปแบบที่มีให้กับอีคอมเมิร์ซในช่วงที่โคโรนาไวรัสระบาด การปรับเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซในแบบของคุณเป็นกระบวนการที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของธุรกิจดิจิทัลโดยส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย การสื่อสารส่วนบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนโดยการป้อนข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่แม่นยำช่วยเพิ่มอัตราการแปลงของอีคอมเมิร์ซโดยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าซึ่งจะทำให้ผู้คนเข้ามาที่เว็บไซต์มากกว่าการคลิกปุ่มย้อนกลับ Amazon ยกระดับการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณไปสู่ระดับใหม่ แต่สามารถใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับธุรกิจใดก็ได้ ดูว่าระบบของพวกเขานำเสนอเนื้อหาอย่างไร พวกเขามีรายการที่ใช้เครื่องมือค้นหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การแนะนำผลิตภัณฑ์และตัวเลือกเฉพาะของผู้บริโภคตามพฤติกรรมเดิมของลูกค้า สิ่งนี้จะสร้างช่องทางการแปลงอีคอมเมิร์ซที่ดึงผู้บริโภคเข้ามาไม่เพียง แต่การค้นหาของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นช่องทางอื่น ๆ ธุรกิจขนาดเล็กจะไม่สามารถสร้างระดับความเป็นส่วนตัวแบบที่โรงไฟฟ้าอย่าง Amazon ทำได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างรากฐานที่ถูกต้องด้วยความช่วยเหลือเพื่อความสำเร็จ การแปลงอีคอมเมิร์ซด้วยการปรับแต่งเนื้อหา การปรับเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซในแบบของคุณมีหลายระดับตั้งแต่การนำทางผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดแบบละทิ้งรถเข็น ลองนึกถึงความคิดของลูกค้าก่อนที่ดิจิทัลคอมเมิร์ซจะกลายเป็นที่นิยมอย่างมาก ลูกค้าจะเข้าไปในร้านและมองไปรอบ ๆ หากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาสิ่งของพวกเขาจะถามพนักงาน แนวคิดเบื้องหลังอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่มาจากผู้บริโภคที่เดินเข้าไปในร้านค้าดิจิทัลและแสดงรายการผลิตภัณฑ์โดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในทันที จากนั้นพวกเขาจะได้รับตัวเลือกในการค้นหารายการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเทียบเท่ากับการขอความช่วยเหลือจากพนักงานในรูปแบบดิจิทัล ตอนนี้การค้นหาแบบดิจิทัลนี้จะพาผู้บริโภคไปเยี่ยมชมร้านค้าทั้งหมดโดยการแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามการค้นหาส่วนตัวของพวกเขาเอง ขายอีคอมเมิร์ซ การแปลงอีคอมเมิร์ซด้วยการปรับแต่งเนื้อหา นี่คือสถิติบางส่วนเพื่อแสดงประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซในแบบของคุณ: ธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนร้านค้าอีคอมเมิร์ซของตนจะได้รับยอดขายจากการแปลงอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น 20% ลูกค้าออนไลน์มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากร้านค้าอีคอมเมิร์ซมากกว่า 80% ที่มอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะมีผู้ซื้อซ้ำมากขึ้นถึง 44% ด้วยการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ แม้จะมีผลประโยชน์ทั้งหมดนี้อย่างชัดเจน แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซกว่าครึ่งยังขาดความสามารถในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้า อย่าลืมถามคำถามสามข้อนี้ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณขึ้นอยู่กับการถามคำถามที่สำคัญสามคำถามและตอบคำถามเหล่านี้ # 1: ร้านค้าอีคอมเมิร์ซควรปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าในด้านใดบ้าง สร้างแผนที่ของประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดในขณะที่พวกเขาโต้ตอบกับร้านค้าอีคอมเมิร์ซและค้นหาจุดทั้งหมดที่ควรเกิดขึ้นในแบบของคุณ # 2: ข้อมูลใดที่จะใช้ในการสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล ข้อมูลนี้จะบอกอย่างชัดเจนว่าต้องรวบรวมข้อมูลประเภทใดในระหว่างการสมัครและโครงสร้างฐานข้อมูลลูกค้าหลัก ตัวอย่างเช่น Amazing ใช้ส่วนผสมของประวัติการค้นหาและการซื้อครั้งก่อนเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ในแบบของคุณ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ – การเปลี่ยนแปลง วิธีการแข่งขันของธุรกิจ

วิธีการแข่งขันของธุรกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถคาดการณ์แนวโน้มใหม่คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและสร้างการดำเนินงานที่ทำกำไรได้มากขึ้น กรณีการใช้งานใหม่สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในการผลิตไปจนถึงการเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าในการค้าปลีก การผสานรวมข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถในการวิเคราะห์และดำเนินการในลักษณะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล องค์กรต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจที่รวดเร็วขึ้นมีกลยุทธ์และดำเนินการได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำหน้าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลขนาดใหญ่ยังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่จำเป็นปรับปรุงวิธีที่ บริษัท ต่างๆสามารถดึงดูดลูกค้าและช่วยให้พวกเขามีผลงานดีกว่าเพื่อน ปัจจุบันองค์กรต่างๆต้องแยกความแตกต่างด้วยวิธีการเข้าถึงการวิเคราะห์และด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคนิคการรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพองค์กรเหล่านี้จะเสริมสร้างวุฒิภาวะในการวิเคราะห์และเข้าใกล้เป้าหมายทางธุรกิจมากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง Big Data คืออะไรและการใช้งาน ข้อมูลขนาดใหญ่โดยทั่วไปเป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจำนวนมากซึ่งกำหนดโดยความซับซ้อน เนื่องจากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่เพียงใดวิธีการทั่วไปในการประมวลผลข้อมูลจึงไม่เพียงพอที่จะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ V สี่ตัว” มักใช้เพื่ออธิบายโครงสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ ได้แก่ ปริมาณความเร็วความหลากหลายและความจริงซึ่งหมายถึงปริมาณข้อมูลความเร็วที่ได้รับประเภทต่างๆและคุณภาพตามลำดับ โครงสร้างองค์กรข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ตามกรณีการใช้งานที่ธุรกิจจะใช้ข้อมูลของตน แม้ว่าข้อมูลขนาดใหญ่จะไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่หลายองค์กรยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าที่สามารถมอบให้กับธุรกิจของตนได้ ในความเป็นจริงกว่า 20 ปีหลังจากที่มีการคิดค้นคำว่า “ข้อมูลขนาดใหญ่” บริษัท ส่วนใหญ่ยังไม่มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ – การเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันของธุรกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่มีศักยภาพในการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและมีข้อมูล แต่สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และความสามารถในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการจดจำรูปแบบภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่มีความหมายผ่านผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เริ่มต้นด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เป็นระบบผ่านการเติมช่องว่างและค่าที่ขาดหายไปและจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ที่ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงเรียกและจัดเก็บข้อมูล จากนั้นสามารถวิเคราะห์และสำรวจชุดข้อมูลได้ดังนั้นจึงให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเช่นการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบุปัญหาเชิงกลที่อาจเกิดขึ้นในสายการประกอบอัตโนมัติก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาในระดับลึก การรวมโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมเข้ากับข้อมูลขนาดใหญ่สามารถผลักดันข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่กำลังเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจอย่างไร ปัจจุบันหลายองค์กรใช้กลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเลียนแบบ บริษัท ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่การตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานและการลดภัยคุกคามจากการฉ้อโกงไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางของลูกค้าและการวิเคราะห์คู่แข่งแบบเรียลไทม์ข้อมูลขนาดใหญ่จะเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์กระบวนการและวิธีการดำเนินธุรกิจโดยพื้นฐานอย่างสิ้นเชิง การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่กำลังเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจอย่างไร ด้วยเหตุนี้จึงมีหลายวิธีที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็ง: การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล: โครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้ข้อมูลเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ข้อมูลเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเช่นการพัฒนาบริการใหม่ตามการระบุแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและการตลาดที่มุ่งเน้น: การใช้ข้อมูลที่ลูกค้าสร้างขึ้นสามารถให้ความเข้าใจในการกระทำที่พวกเขาทำในระหว่างการโต้ตอบกับแบรนด์ลูกค้าคือใครและพฤติกรรมของพวกเขาเป็นอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถจัดการกับจุดเจ็บปวดของพวกเขาและให้การตลาดที่ตรงเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น: ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถส่งเสริมโครงสร้างการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในพื้นที่เป้าหมายเช่น […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

คุณสมบัติหลักที่ควรแสวงหาใน บริษัท E-Publishing

บริษัท E-Publishing วันของการเผยแพร่แบบดั้งเดิมโดยใช้กระดาษและแท่นพิมพ์กำลังจะสิ้นสุดลงและเร็วกว่าที่เราคิด การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีสิ่งที่จะเผยแพร่” และด้วยเหตุผลที่ดี การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่สนใจของผู้คนและธุรกิจจำนวนมากตั้งแต่ผู้เขียนที่สนใจในการเผยแพร่ด้วยตนเองนักวิจัยและนักวิชาการไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการเผยแพร่แคตตาล็อกหรือรายงานทั่วไปประจำปี การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นประหยัดต้นทุนรวดเร็วและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ชมในวงกว้าง คุณควรมองหาอะไรเมื่อมองหา บริษัท ที่ดูแลความต้องการของสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ค่าใช้จ่าย โดยปกติแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้คนเมื่อต้องการจ้างบุคคลภายนอกทำงานโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหา อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคืออย่าเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป บางครั้งมันก็คุ้มค่าที่จะจ่ายเพิ่มเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีส่วนช่วยในการทำงานที่ถูกต้องให้เสร็จอย่างรวดเร็ว หากคุณหรือ บริษัท ของคุณต้องการเผยแพร่เนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกซื้อสินค้า ปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูงและมีบริษัท สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ต้องการธุรกิจของคุณ มันคุ้มค่าที่จะสละเวลาในการกำหนดราคาทุกตัวเลือกที่คุณพบ”“ และใส่ใจในรายละเอียดในขณะที่คุณทำ บาง บริษัท อาจเสนอต้นทุนให้คุณตามผลผลิตของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย บริษัท อื่นอาจเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นรายชั่วโมงสำหรับค่าแรงของนักออกแบบหรือโปรแกรมเมอร์ของตน เมื่อพูดถึงสิ่งพิมพ์ของคุณหากคุณมีความยืดหยุ่นภายในงบประมาณของคุณพยายามอย่าปล่อยให้ต้นทุนมาบงการการตัดสินใจของคุณ บางครั้งราคาถูกกว่าก็ไม่ได้ดีกว่าเสมอไปและนี่เป็นเรื่องจริงแม้แต่ในการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพรวมของสิ่งที่ผู้จัดพิมพ์นำเสนอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ สุนทรียศาสตร์และการออกแบบ การใช้ e-Publishing เพื่อเผยแพร่เอกสารของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเปิดโลกใหม่ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่สามารถทำให้สิ่งพิมพ์ของคุณดูน่าสนใจ แม้ว่าคุณจะไม่ต้องการสิ่งพิมพ์ที่สวยงามพร้อมฟอนต์แฟนซีคุณก็ยังสามารถมีสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวยงามและดูเป็นมืออาชีพได้ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนออย่างดีนั้นดึงดูดผู้ชมได้เสมอ พิจารณาจ้าง บริษัท ที่มีแผนกศิลปะที่ดีและมีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่าเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ ความเร็วและความแม่นยำ แม้ว่าการจัดส่งสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างรวดเร็วอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเสมอไป แต่คุณยังคงต้องการให้สิ่งพิมพ์ของคุณพร้อมในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการค้นหาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้คุณทราบว่าใครเป็นผู้ส่งมอบและสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ บางครั้งมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วในขณะที่สิ่งอื่น ๆ ต้องใช้เวลา นอกจากการทำงานที่รวดเร็วแล้วผู้เผยแพร่โฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ยังต้องมีอัตราความแม่นยำสูงมากด้วยทีมบรรณาธิการที่แข็งแกร่งหรือความสามารถในการสื่อสารกับบรรณาธิการของคุณในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อพูดถึงการเผยแพร่เนื้อหาของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์มีผู้เผยแพร่มากมายให้เลือกและมีการเติบโตเท่านั้น เลือก บริษัท ที่เหมาะกับเนื้อหาและวิสัยทัศน์ของคุณมากที่สุดและเริ่มต้นความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีต่อกันซึ่งอาจอยู่ได้นาน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้เห็นวิวัฒนาการที่โดดเด่นตั้งแต่รุ่งอรุณของยุคคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องจริงมากที่จะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีการตีพิมพ์หนังสือกระดาษเลยภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาด้วยการเพิ่มขึ้นของ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

วิวัฒนาการของ E-Publishing – และการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ

วิวัฒนาการของ E-Publishing อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้เห็นวิวัฒนาการที่โดดเด่นตั้งแต่รุ่งอรุณของยุคคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องจริงมากที่จะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีการตีพิมพ์หนังสือกระดาษเลยภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาด้วยการเพิ่มขึ้นของ Kindle และ iPad การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลาย ๆ คนตั้งแต่ผู้เขียนไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ไปจนถึงธุรกิจต่างๆ การเพิ่มขึ้นของ E-Publishing นักวิชาการอาจเป็นกลุ่มแรกที่สนใจการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของวารสารทางวิชาการและรายงานการวิจัยช่วยให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในไม่ช้า บริษัท สำนักพิมพ์หนังสือก็ติดเทรนด์นี้และด้วยการถือกำเนิดของ Kindle โลกสำนักพิมพ์ได้ก้าวกระโดดไปสู่เทคโนโลยี ปัจจุบันผู้คนสามารถมีหนังสือหลายพันเล่มในอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กเครื่องเดียว คุณสามารถพกพาห้องสมุดทั้งหมดไว้ในกระเป๋าเงินของคุณได้! อีกครั้งการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ได้มากขึ้นด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ นอกจากนี้การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในธุรกิจด้านการขายที่เลือกเผยแพร่แคตตาล็อกทางออนไลน์ เมื่อผู้คนสามารถซื้อสินค้าจากที่บ้านผ่านทางคอมพิวเตอร์ยอดขายดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น เมื่อธุรกิจต่างๆเห็นว่าการเผยแพร่สื่อการตลาดทำให้ยอดขายดีขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ แห่งก็เปลี่ยนมาใช้การเผยแพร่แบบไม่ใช้กระดาษโดยสิ้นเชิง E-Publishing ทำงานอย่างไร? การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปเป็นวิธีการเผยแพร่เนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์จะทำแบบดิจิทัลโดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ มีผู้เผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเป็นรูปแบบ การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พบมากที่สุดตลอดจนสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ลงในคอมแพคดิสก์หรือดิสก์วิดีโอดิจิทัล E-Publishing คล้ายกับขั้นตอนการเผยแพร่แบบดั้งเดิมลบด้วยขั้นตอนการพิมพ์วัสดุ การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ยังกระจายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือผ่านไฟล์ไปยังเจ้าของเนื้อหาซึ่งจะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของตนทางออนไลน์ เหตุใด E-Publishing จึงเป็นที่นิยม E-Publishing กำลังได้รับความนิยมจากหลายสาเหตุ การผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกกว่า และ ง่ายต่อการเผยแพร่ในวงกว้าง สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ยัง ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ เนื่องจากไม่ใช้กระดาษหรือกาวหรือทรัพยากรทางกายภาพอื่น ๆ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมีความคุ้มทุนมากกว่าและสามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้างจึงดึงดูดลูกค้าได้หลากหลายตั้งแต่ผู้เขียนที่กำลังขยายตัวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ แนวคิดของการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัยที่สุดในขณะเดียวกันก็ทำให้ บริษัท สิ่งพิมพ์มีโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรน้อยลง […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การสร้างแคตตาล็อก คุณลักษณะเฉพาะของการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์

การสร้างแคตตาล็อก การป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถานะการค้าปลีกออนไลน์ของ บริษัท ใด ๆ การป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ภายในองค์กร แต่ยังให้ยืมตัวเองไปใช้ในการจ้าง หากคุณเป็น บริษัท ที่มีทรัพยากรที่ จำกัด และต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและโครงสร้างพื้นฐานก็จะอยู่ในความสนใจของคุณที่ดีที่สุดที่จะ outsource ของคุณป้อนข้อมูลสินค้า มีบริษัท จัดการข้อมูลจำนวนมากที่มีความพร้อมในการจัดการการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณลักษณะบางประการของการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ควรทราบมีดังนี้ การสร้างแคตตาล็อก บริษัท จัดการข้อมูลหลายแห่งที่เชี่ยวชาญในการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ e-Commerce ก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแคตตาล็อกที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของแคตตาล็อกที่มีประสิทธิภาพรวมถึงคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่อ่านง่ายซึ่งเต็มไปด้วยคำสำคัญเพื่อให้แสดงได้ง่ายในการค้นหาพร้อมกับรูปภาพที่ดูแลและจัดวางอย่างดีของแต่ละผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกที่เปิดอย่างรวดเร็วและง่ายดายทางออนไลน์ไม่ว่าจะในแท็บหรือหน้าต่างใหม่ยังใช้งานง่ายกว่าแคตตาล็อกที่เปิดเป็นไฟล์แยกต่างหากตัวอย่างเช่นไฟล์ Adobe เนื่องจากบางครั้งผู้บริโภคบางรายอาจไม่มี Adobe เวอร์ชันล่าสุด คอมพิวเตอร์. ในที่สุดการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ดีในระดับการสร้างแคตตาล็อกจะสร้างผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้ e-Commerce ทำกำไรได้มากคือการใช้งานง่ายสำหรับผู้บริโภค แนะนำผู้บริโภคให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านแคตตาล็อกที่ใช้งานง่ายและน่าสนใจซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ นอกจากแคตตาล็อกแล้วคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของคุณเป็นช่องทางถัดไปสำหรับผู้บริโภคในการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ การจัดจ้างบุคคลภายนอกในการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์ บริษัท จัดการข้อมูลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ e-Commerce จะสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงรวมถึงสิ่งอื่น ๆ และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณโดยรวม . เป็นสิ่งสำคัญที่คำอธิบายจะต้องชัดเจนกระชับและยังมีคำหลักอยู่ด้วยเพื่อให้ปรากฏในการค้นหาทั้งหมด อีกองค์ประกอบหนึ่งในส่วนนี้ของการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการจัดวางคำอธิบายหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ การป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่นี่จะส่งผลให้มีการอัปเดตคำอธิบายข่าวสารที่อัปเดตเกี่ยวกับการขายและข้อเสนอเวลาในการจัดส่งและสินค้าที่เหลือ หากคุณจ้างงานชิ้นนี้จากภายนอกโปรดตรวจสอบว่ามีระบบควบคุมคุณภาพที่ บริษัท จัดการข้อมูลที่คุณว่าจ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา จับตาดูการแข่งขัน บริษัท […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

วิวัฒนาการของ อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ – เหตุใดอีคอมเมิร์ซจึงเป็นที่นิยม

อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ  ในช่วงอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นของอุตสาหกรรม e-Commerce มันได้ถูกนำออกไปเหมือนเรือจรวดจริงๆ ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมาเนื่องจากอินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากขึ้นในชีวิตของผู้คนจนถึงปี 2012 เมื่อธุรกรรมการขายออนไลน์จำนวนมากที่เกิดขึ้นก่อนวันคริสต์มาสแซงหน้าผู้ค้าปลีกที่มีชีวิตอยู่อีคอมเมิร์ซได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ “” และทำกำไร “” ฟอรัมสำหรับการแลกเปลี่ยนรายย่อยส่วนใหญ่ มันเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไร? อะไรทำให้เป็นที่นิยม? ที่สำคัญที่สุดการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ดีช่วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณได้อย่างไร การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ด้วยการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้ e-Commerce เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง Amazon เป็นผู้บุกเบิกการค้าปลีกออนไลน์โดยมีเว็บไซต์ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของตนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว E-Bay ยังเป็นผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซยุคแรก ๆ ทั้ง Amazon และ E-Bay ได้รับความนิยมในธุรกิจเนื่องจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากวันของการหมุนโทรศัพท์ไปยังอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ใช้งานง่ายและราคาถูกทำให้ผู้ค้าปลีกจำนวนมากได้รับชิ้นส่วนของ e-Commerce ปัญหาต่างๆเช่นเวลาจัดส่งในช่วงคริสต์มาสหรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินที่ให้ทางออนไลน์ได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านวิวัฒนาการนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถซื้อของทำธนาคารและทำธุระทางการเงินอื่น ๆ ทางออนไลน์ได้มากกว่าที่เคย รวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เหตุใดอีคอมเมิร์ซจึงเป็นที่นิยม อีคอมเมิร์ซได้รับความนิยมเนื่องจากได้พัฒนาไปสู่วิธีที่ง่ายใช้งานง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่จะใช้ที่บ้านและทำให้การช้อปปิ้งเป็นเรื่องง่ายเรื่องของการคลิกและซื้อ ผู้คนสามารถจัดการธุรกรรมในบัญชีธนาคารของตนบนโทรศัพท์ไอพอดไอแพดหรือแล็ปท็อป อีคอมเมิร์ซช่วยให้ผู้คนประหยัดเวลาและพลังงานและลดพ่อค้าคนกลางของพนักงานธนาคารหรือผู้ร่วมค้าปลีก สำหรับ บริษัท e-Commerce ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ในระหว่างธุรกิจ e-Commerce ช่วยให้สามารถโอนเงินหรือสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วเช่นกัน อีคอมเมิร์ซอนุญาตให้บางธุรกิจสามารถสร้างออนไลน์ได้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีหน้าร้านแบบเก่าให้เห็น การป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ บริษัท และผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเข้าใจถึงการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซจึงมีความสำคัญมากขึ้นที่ผู้ค้าปลีกจะนำเสนอไซต์ที่น่าดึงดูดและใช้งานง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้า การแข่งขันจะแข็ง […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

วิธีการดูแลผลิตภัณฑ์ ใน e-Commerce ได้รับการพัฒนามาอย่างดี

วิธีการดูแลผลิตภัณฑ์  มันเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อที่จะเปิดตัวธุรกิจ e-Commerce ในความเป็นจริงหากคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์เช่น eBay แสดงว่าคุณมีส่วนร่วมใน e-Commerce ไม่ว่าคุณจะคิดในแง่นั้นหรือไม่ก็ตาม e-Commerce เป็นผู้ใหญ่และได้รับการพัฒนามาอย่างดีเพราะแม้ว่าอาจดูเหมือนเป็นการพัฒนาที่ทันสมัย ​​แต่ก็มีการพัฒนามาหลายทศวรรษ ต้นตอของอีคอมเมิร์ซสมัยใหม่ย้อนกลับไปในทศวรรษ 1960 ด้วยการเปิดตัว Electronic Data Interchange (EDI) ระบบธุรกรรมทางการเงินนี้ทำให้ธุรกิจทั่วโลกหลุดพ้นจากกระดาษ ก่อนหน้านี้ทุกอย่างต้องทำผ่านทางไปรษณีย์หรือการส่งสำเนาอื่น ๆ EDI ได้วางโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมที่จำเป็นสำหรับ e-Commerce เพื่อเริ่มสร้างรากฐาน ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และ 1980 คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายกลายเป็นความจริงที่ช้าโดย Arpanet ในสหรัฐอเมริกาและ Minitel ในยุโรปจะมาถึงก่อนโค้งเล็กน้อย Minitel เข้ามาใกล้ความสำเร็จที่แท้จริงมากที่สุด ในตอนท้ายของปี 1990 มีผู้ใช้เกือบ 25 ล้านคน แต่ระบบดังกล่าวถึงจุดสูงสุดในปี 1991 ไม่กี่ปีก่อนการถือกำเนิดของ” œkiller App” ที่แท้จริงของ e-Commerce: The World Wide Web เวิลด์ไวด์เว็บนำภาพมาสู่คอมพิวเตอร์เครือข่ายและยุคใหม่ของอีคอมเมิร์ซที่เข้าสู่ระบบได้ง่ายก็ถือกำเนิดขึ้น ความท้าทายของอีคอมเมิร์ซ: วิธีการรักษาช่วงผลิตภัณฑ์ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลในอีคอมเมิร์ซ

ข้อมูลในอีคอมเมิร์ซ ในการแสวงหาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีคอมเมิร์ซ ในบทความนี้ DataEntryOutsourced จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลในอีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตามการสะกดต่อไปนี้มักใช้แทนกันได้เมื่อพูดถึงพอร์ทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซเช่นอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซและอีคอมเมิร์ซ การกำหนดความถูกต้องของข้อมูลในอีคอมเมิร์ซ การป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับความต้องการความถูกต้องโดยมีค่าต่างๆดังต่อไปนี้: ต้นทุนสินค้า ประเภทของผลิตภัณฑ์ ระบุชื่อ ความพร้อมใช้งาน ข้อมูลการจัดส่งเช่นค่าใช้จ่ายและวันที่ คุณภาพและความถูกต้องของอีคอมเมิร์ซต้องการให้ “คุณค่าที่เหมาะสม” แสดงอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนโดยไม่สร้างความสับสนให้กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับลูกค้า ลูกค้าในปัจจุบันมีตัวเลือกในการซื้อเพิ่มขึ้น – เว้นแต่จะตอบสนองความต้องการที่สำคัญที่สุดทั้งหมดผู้ซื้อของคุณมักจะถูกบังคับให้พิจารณาการแข่งขัน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซกำหนดให้คุณต้องคิดตลอดเวลาว่าลูกค้าต้องการและต้องการอะไร ตัวอย่างเช่นการวางซ้อนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าบนเว็บช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์แบบ 360 องศา เพื่อให้เป็น“ความถูกต้อง” การแสดงผลภาพที่ต้องการให้ข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้รับการจับคู่ในเวลาจริง สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในกระบวนการนี้คือความเร็วในการนำเสนอรูปภาพและข้อเสนอต่อผู้ซื้อ การหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและการป้องกันความเสี่ยง หากไม่ใส่ใจกับความถูกต้องของข้อมูลในทุกจุดอีคอมเมิร์ซต้นทุนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่หลีกเลี่ยงได้ก็สามารถแสดงได้เอง ความภักดีของลูกค้าที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาอันยาวนานสามารถกระจายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อผิดพลาดของข้อมูล ไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องอาจเป็นต้นทุนและความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุด อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ ความล้มเหลวในการจับคู่รายชื่อกับบัญชีดำการฉ้อโกง สุดท้ายทุกอย่างจะต้อง “ตรงกัน” ก่อนที่ธุรกรรมจะสิ้นสุด การวัดคุณภาพข้อมูลอีคอมเมิร์ซ การซื้อขายอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเป้าหมายที่วัดได้สำหรับคุณภาพของข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล ตัวอย่างเช่น DataEntryOutsourced ยืนยันตามมาตรฐานขั้นต่ำที่เข้มงวดซึ่งมีความแม่นยำ 95 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนข้อมูลที่มีประสบการณ์จะเป็นตัวป้องกันหลักในการวัดและรักษาความถูกต้องของข้อมูลอีคอมเมิร์ซของคุณ แต่แหล่งข้อมูลหลักที่ไม่ถูกต้องเกิดจากความล้มเหลวของผู้ผลิตในการให้การอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างทันท่วงทีไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการผลิตสินค้าใหม่และ จัดส่งไปยังร้านค้าบนเว็บของคุณ พันธมิตรด้านการป้อนข้อมูลที่มีประสบการณ์สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยง “ปัญหาข้อมูลปกติ” เช่นนี้ได้ ข้อมูลในอีคอมเมิร์ซ มอบคุณค่าให้กับลูกค้าและธุรกิจของคุณ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

กลยุทธ์การตลาดแคตตาล็อก ของคุณล้าสมัยหรือไม่?

กลยุทธ์การตลาดแคตตาล็อก การซื้อแคตตาล็อกเป็นวิธีที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันนิยมซื้อมานานกว่า 200 ปีและจากข้อมูลของ Chief Marketer พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ซื้อชาวอเมริกันยังคงพึ่งพาแคตตาล็อก หากไม่มีแผนการตลาดแคตตาล็อกที่มีประสิทธิภาพธุรกิจของคุณอาจพลาดครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย! ในบทความนี้ DataEntryOutsourced จะตรวจสอบอดีตปัจจุบันและอนาคตของการตลาดแคตตาล็อก นิยามการตลาดแค็ตตาล็อก การตลาดแคตตาล็อกคืออะไร? สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่สามารถมองว่าเป็นวิธีการตลาดทางตรงเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการขายให้กับผู้บริโภคผ่านทางออนไลน์หรือแคตตาล็อกที่พิมพ์ออกมาแทนที่จะใช้ผ่านสถานที่ขายปลีก ในขณะที่ผู้ค้าปลีกมักนำเสนอรายการแคตตาล็อกจากซัพพลายเออร์หลายรายผู้ผลิตมักใช้การตลาดแบบแค็ตตาล็อกเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ของตนในแคตตาล็อกที่สะดวก ธุรกิจและผู้บริโภคแต่ละรายยังคงชื่นชอบการช้อปปิ้งแคตตาล็อกเพราะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า – ไม่จำเป็นต้องเดินหรือขับรถ! ข้อดีของการตลาดแคตตาล็อก แคตตาล็อกฉบับพิมพ์ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล – การสำรวจโดยบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเปิดแคตตาล็อกที่พิมพ์ไว้เพื่ออ้างอิงในขณะที่ซื้อสินค้าออนไลน์ เมื่อเทียบกับผู้ซื้อที่ไม่มีแคตตาล็อกที่พิมพ์แล้วผู้รับแคตตาล็อกที่พิมพ์ออกมาจะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์เมื่อซื้อสินค้าทางออนไลน์ แคตตาล็อกออนไลน์มีข้อดีที่ไม่เหมือนใคร: ความสามารถในการเพิ่มวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ – การตลาดวิดีโอมีความดึงดูดเป็นพิเศษสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถค้นหาตามหมวดหมู่ – ด้วยความใส่ใจอย่างเหมาะสมกับรายการผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซสิ่งนี้ช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่ได้แสดงร่วมกันในแคตตาล็อกที่พิมพ์ออกมา เปิดใช้งานการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อที่ไม่มีแคตตาล็อกที่พิมพ์ออกมาการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริโภคพบแคตตาล็อกออนไลน์ของคุณ กลยุทธ์และแนวโน้มการตลาดแคตตาล็อก แม้ว่าการตลาดแบบแคตตาล็อกจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แคตตาล็อกที่พิมพ์ออกมาในปัจจุบันมักจะแบ่งออกเป็นเวอร์ชันเล็ก ๆ หลายเวอร์ชันที่ดึงดูดผู้ชมเฉพาะกลุ่มในขณะเดียวกันก็ลดค่าส่งไปรษณีย์ด้วย เนื่องจากต้นทุนการพิมพ์และการจัดส่งทางไปรษณีย์ บริษัท ต่างๆจะตรวจสอบรายชื่ออีเมลของตนเป็นประจำและมัก จำกัด การแจกจ่ายให้กับผู้ซื้อในอดีต ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากจับจ่ายและซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก บริษัท ที่มีสถานะทางกายภาพที่ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020

การผูกกล่องและการติดแท็กรูปภาพสินค้าเพื่อประสบการณ์ การช็อปปิ้งที่ดีที่สุด

การช็อปปิ้งที่ดีที่สุด ในขณะที่เรากำลังปรับปรุงคุณภาพประสบการณ์ออนไลน์ของเราในยุคดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ ก็มีให้บริการเพื่อปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การช็อปปิ้งของเรา Bounding-Box และการติดแท็กรูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีการจับจ่ายที่ล้ำยุคใหม่ล่าสุดเหล่านี้ซึ่งนำเราเข้าใกล้วิธีการแบบโต้ตอบและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นในการค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ Bounding-Box และการติดแท็กของรูปภาพสินค้าหมายถึงการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถจำแนกและจัดระเบียบรูปภาพตามประเภท ด้วยวิธีนี้เมื่อ บริษัท ของคุณต้องการรวบรวมรูปภาพผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่คุณสามารถเรียกดูและนำเสนอให้กับลูกค้าในรูปแบบของเกณฑ์ฐานการค้นหาของรูปภาพผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถค้นหาและดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ ได้อย่างง่ายดาย ธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่มีการแข่งขันสูงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่พวกเขาต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไร Bounding Box และการติดแท็กรูปภาพสินค้า: สร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สมจริงโต้ตอบและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า ช่วยเพิ่มวิธีที่ลูกค้าสามารถค้นหาและค้นหารายการเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพภายในฐานข้อมูลของธุรกิจมีการจัดระเบียบและเรียกดูได้ง่าย ด้วยคุณสมบัตินี้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาสินค้าที่พวกเขาชอบหรือต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการซื้อของในหน้าร้านหลาย ๆ ลูกค้าของคุณสามารถค้นหาและค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของตนได้โดยการใช้ Bounding-box และ Tagging of Product Images สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของคุณจะไม่หงุดหงิดกับการเรียกดูและกระบวนการค้นหาและเลือกที่จะย้ายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคู่แข่งที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน การผูกกล่องและการติดแท็กรูปภาพสินค้าช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความได้เปรียบในองค์กรและการแข่งขันที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของคุณจะพบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาทุกครั้งที่ซื้อสินค้าที่ร้านของคุณ การปรับปรุงกระบวนการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า บริการที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้โดยเร่งกระบวนการที่จำเป็นเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากผลการค้นหาดังนั้นจึงสามารถประหยัดเวลาอันมีค่าโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสมภายในฐานข้อมูลของคุณ ลูกค้าสามารถค้นหาตามเกณฑ์ที่หลากหลายเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการดูเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย หากรูปภาพสินค้าของคุณได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมประสบการณ์การช็อปปิ้งของลูกค้าจะได้รับการปรับให้เหมาะสมและเป็นรายบุคคล ตัวอย่างการใช้งานสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ : หากคุณเป็น บริษัท แฟชั่นคุณสามารถใช้เพื่อระบุประเภทของเสื้อผ้าที่คุณขายซึ่งสามารถจับคู่กันได้ สิ่งนี้อาจเป็นบางอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตหรือเครื่องประดับซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถจัดระเบียบเพิ่มเติมได้ตามประเภท: เช่นเสื้อผ้าผู้ชายหรือผู้หญิงกำไลและแหวนเป็นต้น จากนั้นส่วนย่อยเหล่านี้สามารถจัดระเบียบและติดแท็กตามเนื้อผ้าหรือวัสดุสไตล์หรือธีมสีรูปร่างและอื่น ๆ องค์กรมักมีข้อมูลจำนวนมหาศาลภายในฐานข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ ภาพเหล่านี้ต้องได้รับการจัดระเบียบ และ จัดประเภทตามองค์ประกอบเฉพาะสำหรับแต่ละภาพ ความสามารถในการจัดหมวดหมู่ และ […]

AdminP

AdminP

November 25, 2020
1 2 3 28