AI-Face Time Attendance เทคโนโลยีบันทึกเวลางานแบบใบหน้า

ด้วยฟังก์ชันที่ครบถ้วนของ AI- Face Time Attendance สามารถใช้งานได้ทั้งการ บันทึกเวลางานแบบใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยและการใช้งานร่วม Digital Door Lock ระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตูซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเวลางานที่ยืนยันตัวบุคคลได้แบบไร้สัมผัสตอบโจทย์การใช้งานแห่งยุค New Normal โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)       ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  สามารถสแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สแกนใบหน้าที่มาพร้อมกับโปรแกรมTime Attendance รองรับ Cloud Serverในการจัดเก็บข้อมูล ยืนยันตัวตนเพื่อลงเวลาการทํางานและควบคุมการเข้าออก (Access Control) ทุกรูปแบบ สามารถรายงานผลผ่าน Line Notify ประโยชน์ การลงทะเบียนใบหน้า (Face Registration): ระบบจะต้องทำการลงทะเบียนใบหน้าของบุคคลในระบบโดยบันทึกข้อมูลใบหน้าและสร้างรูปภาพหลักฐานของบุคคลนั้น ๆ ในฐานข้อมูลของระบบ เพิ่มความมั่นใจในการเข้า-ออกงาน: ช่วยให้การบันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้ลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงข้อมูลเวลาการทำงาน ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ช่วยลดการกระทำของบุคคลในการ บันทึกเวลางาน ด้วยมือหรือใช้บัตร ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพด้วย Q Doc Capture Station

  คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติที่ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรใน การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ หลากหลายเพื่อให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เช่น การแยกแยะข้อมูลจากเอกสาร การจัดเก็บ ข้อมูลอย่างปลอดภัยในระบบออนไลน์ และการสร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นบริการแบบรายเดือน มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสูง และระบบมอนิเตอร์ (Monitoring) มีการติดตามการใช้ข้อมูล และระบบการรายงานผลการเข้าถึงข้อมูล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง รองรับประกันภัยคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) และความเสียด้านข้อมูล รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 (PDPA) ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ระบบนี้ช่วยลดเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในกระบวนการสแกนและ การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ ในองค์กร ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดความผิดพลาด: การจับภาพและแยกแยะข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการมนุษย์ ทำให้ข้อมูลที่เก็บถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย: ระบบสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย การสร้างรายงานอัตโนมัติ: ระบบสามารถสร้างรายงานและสถิติต่าง ๆ อัตโนมัติจากข้อมูลที่ถูกสแกนและจับภาพ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

บริการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัด ทำสัญญาเป็นรายปีในราคาสุดคุ้ม ไร้กังวล มีระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวก มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งสยง่ายและควบคุม ติดตามข้อมูลได้ตลอด ปลอดภัย รับประกันคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) การได้รับความเสียหายจากไวรัส (Virus) และการได้รับความเสียหายจาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ประโยชน์ ความเป็นส่วนตัว: ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยให้บุคคลมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากฐานข้อมูลขององค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ: ช่วยให้องค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นในการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้บุคคลมีความไว้วางใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกับองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมาย:  ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีความเสียหายทางกฎหมาย การสร้างคุณค่าในธุรกิจ: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและมีความคุณค่าทางธุรกิจ นี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในลูกค้าและสหพันธ์ธุรกิจ. การป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูล:  ช่วยให้องค์กรมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา การปรับตัวและปรับเปลี่ยน:  ส่งเสริมให้องค์กรต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าอกเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและความต้องการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามมาตรฐานนานาชาติ: การปฏิบัติตาม  ช่วยให้องค์กรมีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกับมาตรฐานนานาชาติ เช่น […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

uAPI ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่างๆ

uAPI คือ ระบบจัดการข้อมูลของ Back-End ที่ทําให้การจัดการข้อมูลจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ เชื่อมต่อข้อมูล กับระบบต่างๆ ได้ง่าย ทั้ง LINE Facebook และ Google ซึ่งมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน HTTPS ที่สามารถกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้ การควบคุมการใช้งาน Asset ได้ และรองรับหลากหลาย Data Base เช่น My SQL, Maria Data Base, Oracle  เป็นต้น  โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา เชื่อมต่อข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลได้ตลอด ประหยัดเวลาในการอัปโหลดและเข้าถึงข้อมูลระหว่างองค์กรได้อย่างรวดเร็ว แลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และกําหนดมาตรฐานข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสายการบินการจองตั๋วที่พัก ไปจนถึงการเปิด Flight API ติดตามพัสดุได้แม่นยําและรวดเร็ว รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างคู่ค้าอย่างโปร่งใส ช่วยลดระยะเวลาในการเขียนใบปะหน้าที่อยู่ของลูกค้าอีกทั้งลดระยะเวลาในการแพคของ และลดการส่งสินค้าผิด   ประโยชน์ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

AI Chatbot ช่วยให้ธุรกิจมีคุณภาพมากขึ้น

คือ โมเดลขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกสอน ซึ่ง AI Chatbot มีความสามารถในการจําลองการพูดคุยหรือการสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้จากการพูดคุยกับผู้ใช้จริง ๆ ทําให้สามารถตอบสนองอย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ใช้งานง่าย เพียงคุยผ่าน LINE official  ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน และลดเวลาในการจัดการ  สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ แวดวง เช่น การสร้างเนื้อหาเว็บไซต์แปลภาษา เป็นต้น    ประโยชน์ของ ThaiGPT  นําเสนอคอนเทนท์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในสร้างโปรโมทและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ  ตอบคําถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Chatbot สามารถตอบคำถามและจัดการกับคำขอของผู้ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวหรือเวลาในการตอบกลับจากมนุษย์ สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่ โดยมาจากการสํารวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า  เป็นผู้ช่วยในการทํางาน ช่วยในการเตรียม และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น การเขียนอีเมล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นต้น  ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหา สามารถตอบคำถามพื้นฐานและทำหน้าที่บางอย่างที่มนุษย์ทำได้ ช่วยลดภาระงานและเพิ่มความเร็วในการให้บริการ ความสามารถในการปรับปรุงตัวเอง  […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm) ที่มีประสิทธิภาพ

สร้างแบบฟอร์ม (AI-uForm)  เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงและมีเครื่องมือพร้อมใช้งานนี่คือโซลูชันการจัดการแบบฟอร์มที่สมบูรณ์สําหรับแบบทดสอบแบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ประโยชน์              การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดและข้อมูลที่ต้องการจากผู้กรอกแบบฟอร์มได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและการกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในระบบของคุณ              ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้แบบฟอร์มที่มีความประสิทธิภาพช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจ เนื่องจากมีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดเวลา              การบริหารจัดการข้อมูล: แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการข้อมูลที่เข้ามาในระบบของคุณได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย              เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้: การสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานได้สะดวก ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ควรใช้ช่องว่าง ปุ่ม และส่วนเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรและทำอย่างไร              ปรับปรุงการสื่อสาร: การใช้แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้า […]

ผู้ดูแลระบบ

December 8, 2023

e-Learning สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้

การเรียนการสอนแบบ e-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียน การสอนผ่านระบบ cloud และอินเทอร์เน็ต ทําให้ระบบศึกษาเปลี่ยนจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทํางานผู้เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   จุดเด่นของ e-Learning  มีอะไรบ้าง  DISCUSSION BOARD ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถตั้งประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบวัดความรู้จับเวลาการทำแบบทดสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเรียนและออกแบบใบประกาศได้ตามหลักสูตร การมอบหมายหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล (ASSIGNMENT) ระบบเปิด-ปิดห้องเรียนสามารถตั้งระยะเวลาได้จบในคลิกเดียว ระบบหลังบ้าน (BACKEND) เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการระบบด้วยตนเอง ระบบ SERVER ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้มากกว่า100คน รองรับระบบ LIVE STREAMING รับชมถ่ายทอดสดอีกทั้งสามารถดูวิดีโอย้อนหลัง หรือดูวิดีโอเพิ่มเติมที่มีได้ ระบบป้องกันการ COPY VIDEO พร้อมการจัดเก็บวิดีโอที่ปลอดภัยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำไมถึงมีประโยชน์?  เข้าถึงได้ง่าย: ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และเวลาในการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลและหลักสูตรเรียนมากมายทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการเรียนรู้   […]

ผู้ดูแลระบบ

December 8, 2023

ระบบจัดเก็บเอกสาร (Q – Doc) ขององค์กร

ระบบจัดเก็บเอกสาร (Q – Doc)  หมายถึง ระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และรูปภาพขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์และคอนเทนต์ ที่มีการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์ข้อมูล ซิ่งจำเป็นกับการทำงานร่วมกัน และการค้นหาขั้นสูงเข้าไว้ในโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกปัญหาของการจัดเก็บข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)    Features Q-Doc Platform จัดเก็บไฟล์ และเนื้อหาที่หลากหลายผ่านระบบ Cloud Service พร้อมเรียกใช้งานได้ในทันที (Storaged Document) ค้นหาถึงเนื้อหาเอกสารได้ง่าย และสามารณ์เรียกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Full Text Search รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบคคล หรือ PDPA ป้องกันข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (Personal Data Protection เชื่อมต่อข้อมูลภาพและ ไฟล์ผ่าน LINE สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างง่ายๆ (Connection LINE) มีระบบ Workflow อนุมัติงาน สามารถตรวจเช็คความคืบหน้าของงาน รวมไปถึงผู้รับผิดชอบงานด้วย (Approval Project) มีระบบ QR code […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เพื่อเข้าสู่ระบบ

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เป็นระบบช่วยในการล็อกอินแบบง่ายๆเพียงสแกนใบหน้า ก็สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซด์ได้ โดยไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน และมีรหัส OTP ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     จุดเด่นการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน หากใช้ระบบของเราช่วยในการ login จะช่วยให้ login หรือการสแกนใบหน้าครั้งเดียว ก็สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ ชั้นนําต่างๆได้เลย โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องจดจํารหัส ล็อกอินหลายๆรหัส และสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งาน ประโยชน์ของการสแกนใบหน้า การเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเพิ่มขึ้นในระบบการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในหลายด้าน เช่น ระบบเข้าถึงอาคารหรืออุปกรณ์ ระบบชำระค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักคุณสมบัติของการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้า จึงมีหัวข้อที่สำคัญ ๆ ดังนี้ ความปลอดภัยสูงสุด: การสแกนใบหน้าสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เนื่องจากใบหน้าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย เพราะตรวจจับใบหน้าของบุคคล จึงทำให้เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในข้อมูลและทรัพย์สินที่ต้องการเข้าถึง ความสะดวกสบาย: การสแกนใบหน้าทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวเพื่อเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบริการต่างๆ นี่ทำให้ลดเวลาในกระบวนการเข้าถึงและทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องจดจำรหัสผ่านหลายรหัสและไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวหรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนแบบดั้งเดิม ความแม่นยำ: เทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามีความแม่นยำในการระบุตัวตนของบุคคล แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหน้าหรือการแต่งตัวก็สามารถระบุได้ในสถานการณ์ที่มีการเทียบเท่าเปรียบเฉพาะ ความเร็วในการเข้าถึง: การสแกนใบหน้าช่วยลดเวลาในการเข้าถึงระบบหรือบริการ เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการพิมพ์รหัสผ่านหรือข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานที่หลากหลาย: ระบบการสแกนใบหน้าสามารถนำมาใช้ในหลายแวดวง เช่น ในการตรวจสอบเข้าออกของบุคคลในอาคาร ในการยืนยันตัวตนในระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือในการสแกนใบหน้าเพื่อให้บริการที่กำหนดไว้ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

สแกนเอกสาร (OCR ) มาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ

สแกนเอกสาร  OCR (Optical Character Recognition) คือระบบบันทึกข้อมูลอัจฉริยะสู่การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นการแปลงข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือไฟล์สแกนเป็นข้อมูลที่สามารถถูกต้องโดยโปรแกรมประมวลผลคำ ทำงานโดยการสแกนรูปภาพเพื่อระบุตัวอักษรและคำ จากนั้นแปลงเป็นข้อความดิจิทัลที่สามารถบันทึก ค้นหา และแก้ไขได้ โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     คุณสมบัติของสแกนเอกสาร การแปลงไฟล์ที่แม่นยําและมีความรวดเร็ว สแกนเอกสารที่ทันสมัยมีความสามารถในการแปลงไฟล์ที่แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลเอกสารดิจิทัล ระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) สำหรับการแปลงภาพของข้อความที่ถูกสแกนเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซอฟต์แวร์ OCR มีความซับซ้อนและสามารถระบุตัวอักษรและคำจากเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่พิมพ์หรือเขียนด้วยมือ นอกจากนี้ ระบบเหล่านี้ยังสามารถจัดการกับหลายภาษาและมีความสามารถในการรู้จำรูปแบบต่างๆ ของตัวอักษรได้ดี นอกเหนือจากความแม่นยำในการรู้จำข้อความแล้ว ความเร็วในการประมวลผลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ระบบสแกนเอกสารสมัยใหม่สามารถสแกนและแปลงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาในการประมวลผลเอกสาร การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้ระบบเหล่านี้สามารถปรับปรุงความแม่นยำและความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ระบบสแกนเอกสารสามารถประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การศึกษา, การแพทย์, ธนาคาร และการบริหารเอกสารทางกฎหมาย ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ สแกนเอกสารในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก และสามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่มักจะได้รับการรองรับ ได้แก่ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

e-office กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

e-office คือ ระบบที่รวมการทํางานขององค์กรทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว ซึ่งระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจได้ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ประโยชน์ ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ช่วยลดการพิมพ์และใช้เอกสารกระดาษ เนื่องจากข้อมูลและเอกสารทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บอย่างปลอดภัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี้ทำให้ลดการใช้กระดาษลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และเก็บเอกสาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบครอบคลุมในการทํางานในที่เดียว ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทราบสถานะการทำงานของผู้อื่นได้ ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและประสานงานได้ดี ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานทุกระบบ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการทำให้เกิดข้อผิดพลาด เซ็นอนุมัติเอกสารภายในระบบได้ สามารถช่วยในกระบวนการอนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถทำการเซ็นอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลดเวลาในกระบวนการอนุมัติและเพิ่มความสะดวกสบาย   Features ที่น่าสนใจ APPROVE สามารถอนุมัติเอกสารภายในระบบได้เลย ช่วยลดเวลาในกระบวนการอนุมัติเอกสาร CREATE สามารถสร้าง/ปรับแต่งทั้ง workflow และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ง่าย เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน COLLECT หลังจากการอนุมัติเอกสารสามารถจัดเก็บเอกสารเข้ามาบันทึกในระบบได้ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญและสะดวกต่อการค้นหา ALERT สามารถแจ้งเตือนได้ทั้งผ่าน API Email และ LINE ได้ ช่วยในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่สำคัญและความสำคัญในระบบ VERSION […]

ผู้ดูแลระบบ

December 6, 2023