Day: December 12, 2023

AI-Face Time Attendance เทคโนโลยีบันทึกเวลางานแบบใบหน้า

ด้วยฟังก์ชันที่ครบถ้วนของ AI- Face Time Attendance สามารถใช้งานได้ทั้งการ บันทึกเวลางานแบบใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยและการใช้งานร่วม Digital Door Lock ระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตูซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเวลางานที่ยืนยันตัวบุคคลได้แบบไร้สัมผัสตอบโจทย์การใช้งานแห่งยุค New Normal โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)       ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  สามารถสแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สแกนใบหน้าที่มาพร้อมกับโปรแกรมTime Attendance รองรับ Cloud Serverในการจัดเก็บข้อมูล ยืนยันตัวตนเพื่อลงเวลาการทํางานและควบคุมการเข้าออก (Access Control) ทุกรูปแบบ สามารถรายงานผลผ่าน Line Notify ประโยชน์ การลงทะเบียนใบหน้า (Face Registration): ระบบจะต้องทำการลงทะเบียนใบหน้าของบุคคลในระบบโดยบันทึกข้อมูลใบหน้าและสร้างรูปภาพหลักฐานของบุคคลนั้น ๆ ในฐานข้อมูลของระบบ เพิ่มความมั่นใจในการเข้า-ออกงาน: ช่วยให้การบันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้ลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงข้อมูลเวลาการทำงาน ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ช่วยลดการกระทำของบุคคลในการ บันทึกเวลางาน ด้วยมือหรือใช้บัตร ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพด้วย Q Doc Capture Station

  คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติที่ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรใน การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ หลากหลายเพื่อให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เช่น การแยกแยะข้อมูลจากเอกสาร การจัดเก็บ ข้อมูลอย่างปลอดภัยในระบบออนไลน์ และการสร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นบริการแบบรายเดือน มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสูง และระบบมอนิเตอร์ (Monitoring) มีการติดตามการใช้ข้อมูล และระบบการรายงานผลการเข้าถึงข้อมูล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง รองรับประกันภัยคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) และความเสียด้านข้อมูล รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 (PDPA) ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ระบบนี้ช่วยลดเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในกระบวนการสแกนและ การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ ในองค์กร ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดความผิดพลาด: การจับภาพและแยกแยะข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการมนุษย์ ทำให้ข้อมูลที่เก็บถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย: ระบบสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย การสร้างรายงานอัตโนมัติ: ระบบสามารถสร้างรายงานและสถิติต่าง ๆ อัตโนมัติจากข้อมูลที่ถูกสแกนและจับภาพ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

บริการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เป็นระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ประหยัด ทำสัญญาเป็นรายปีในราคาสุดคุ้ม ไร้กังวล มีระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวก มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งสยง่ายและควบคุม ติดตามข้อมูลได้ตลอด ปลอดภัย รับประกันคุ้มครองข้อมูลสูญหาย (Data Loss) ข้อมูลเสียหาย (Data Leak) การได้รับความเสียหายจากไวรัส (Virus) และการได้รับความเสียหายจาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ประโยชน์ ความเป็นส่วนตัว: ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยให้บุคคลมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากฐานข้อมูลขององค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ: ช่วยให้องค์กรที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นในการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้บุคคลมีความไว้วางใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกับองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมาย:  ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นี้ช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีความเสียหายทางกฎหมาย การสร้างคุณค่าในธุรกิจ: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและมีความคุณค่าทางธุรกิจ นี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในลูกค้าและสหพันธ์ธุรกิจ. การป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูล:  ช่วยให้องค์กรมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแฮ็คและการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา การปรับตัวและปรับเปลี่ยน:  ส่งเสริมให้องค์กรต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เข้าอกเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและความต้องการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามมาตรฐานนานาชาติ: การปฏิบัติตาม  ช่วยให้องค์กรมีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกับมาตรฐานนานาชาติ เช่น […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

uAPI ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่างๆ

uAPI คือ ระบบจัดการข้อมูลของ Back-End ที่ทําให้การจัดการข้อมูลจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ เชื่อมต่อข้อมูล กับระบบต่างๆ ได้ง่าย ทั้ง LINE Facebook และ Google ซึ่งมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน HTTPS ที่สามารถกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้ การควบคุมการใช้งาน Asset ได้ และรองรับหลากหลาย Data Base เช่น My SQL, Maria Data Base, Oracle  เป็นต้น  โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา เชื่อมต่อข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลได้ตลอด ประหยัดเวลาในการอัปโหลดและเข้าถึงข้อมูลระหว่างองค์กรได้อย่างรวดเร็ว แลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และกําหนดมาตรฐานข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสายการบินการจองตั๋วที่พัก ไปจนถึงการเปิด Flight API ติดตามพัสดุได้แม่นยําและรวดเร็ว รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างคู่ค้าอย่างโปร่งใส ช่วยลดระยะเวลาในการเขียนใบปะหน้าที่อยู่ของลูกค้าอีกทั้งลดระยะเวลาในการแพคของ และลดการส่งสินค้าผิด   ประโยชน์ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023

AI Chatbot ช่วยให้ธุรกิจมีคุณภาพมากขึ้น

คือ โมเดลขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกสอน ซึ่ง AI Chatbot มีความสามารถในการจําลองการพูดคุยหรือการสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้จากการพูดคุยกับผู้ใช้จริง ๆ ทําให้สามารถตอบสนองอย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)   ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา  ใช้งานง่าย เพียงคุยผ่าน LINE official  ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน และลดเวลาในการจัดการ  สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ แวดวง เช่น การสร้างเนื้อหาเว็บไซต์แปลภาษา เป็นต้น    ประโยชน์ของ ThaiGPT  นําเสนอคอนเทนท์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในสร้างโปรโมทและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ  ตอบคําถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Chatbot สามารถตอบคำถามและจัดการกับคำขอของผู้ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวหรือเวลาในการตอบกลับจากมนุษย์ สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่ โดยมาจากการสํารวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า  เป็นผู้ช่วยในการทํางาน ช่วยในการเตรียม และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น การเขียนอีเมล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นต้น  ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหา สามารถตอบคำถามพื้นฐานและทำหน้าที่บางอย่างที่มนุษย์ทำได้ ช่วยลดภาระงานและเพิ่มความเร็วในการให้บริการ ความสามารถในการปรับปรุงตัวเอง  […]

ผู้ดูแลระบบ

December 12, 2023