AI-Face Time Attendance เทคโนโลยีบันทึกเวลางานแบบใบหน้า

ด้วยฟังก์ชันที่ครบถ้วนของ AI- Face Time Attendance สามารถใช้งานได้ทั้งการ บันทึกเวลางานแบบใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยและการใช้งานร่วม Digital Door Lock ระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตูซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเวลางานที่ยืนยันตัวบุคคลได้แบบไร้สัมผัสตอบโจทย์การใช้งานแห่งยุค New Normal โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)

 

 

 

ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา 

 • สามารถสแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • สแกนใบหน้าที่มาพร้อมกับโปรแกรมTime Attendance รองรับ Cloud Serverในการจัดเก็บข้อมูล
 • ยืนยันตัวตนเพื่อลงเวลาการทํางานและควบคุมการเข้าออก (Access Control) ทุกรูปแบบ
 • สามารถรายงานผลผ่าน Line Notify

ประโยชน์

 • การลงทะเบียนใบหน้า (Face Registration): ระบบจะต้องทำการลงทะเบียนใบหน้าของบุคคลในระบบโดยบันทึกข้อมูลใบหน้าและสร้างรูปภาพหลักฐานของบุคคลนั้น ๆ ในฐานข้อมูลของระบบ
 • เพิ่มความมั่นใจในการเข้า-ออกงาน: ช่วยให้การบันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงานเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้ลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงข้อมูลเวลาการทำงาน
 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ช่วยลดการกระทำของบุคคลในการ บันทึกเวลางาน ด้วยมือหรือใช้บัตร ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
 • ปรับปรุงความแม่นยำ: สามารถจดจำลายหน้าของบุคคลและจดจำลายหน้าในสภาวะต่าง ๆ ได้เร็วและแม่นยำ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกเวลาด้วยมือหรือการใช้บัตร.
 • ควบคุมการเข้า-ออกงานอย่างเต็มรูปแบบ: ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกงานของพนักงานได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการตรวจสอบสถานะการทำงานและการลา
 • การตรวจสอบความปลอดภัย: สามารถใช้ในการตรวจสอบและตรวจจับบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการใช้งานระบบนี้ ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในองค์กร.
 • ลดความผิดพลาด: ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกเวลาด้วยมือหรือการใช้บัตร ทำให้ข้อมูลการทำงานมีความถูกต้องมากขึ้น
 • การประหยัดทรัพยากรทางการเงิน:  ช่วยลดความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากการทำงานเสร็จสิ้นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และช่วยให้องค์กรประหยัดเงินในด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบันทึกเวลา
 • การแจ้งเตือน:  ส่งการแจ้งเตือนเข้า Line OAระบบจะส่งการแจ้งเตือนเข้าใน Lineเมื่อมีการ Check In ด้วยใบหน้า
 • ล็อคประตูดิจิตอล: ทุกครั้งที่สแกนหน้าเพื่อเข้าบริษัทระบบจะทําการบันทึกวันเวลา ประตูที่เข้าหรือออก รวมถึงรูปภาพใบหน้าลงไว้ในฐานข้อมูลทันที
 • การบริหารจัดการเวลา: ระบบนี้สามารถช่วยในการบริหารจัดการเวลาและการเข้างานของพนักงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสร้างรายงานและสถิติเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม
 • ความคุ้มค่า:  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบเวลาและการตรวจสอบเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การตรวจสอบระยะไกล: ระบบสามารถให้ข้อมูลการมาทำงานหรือออกจากงานแม้ว่าคุณจะอยู่ห่างจากสถานที่ติดตั้งระบบนี้ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเวลาของพนักงาน

รวมถึงนี้ ระบบ AI-Face Time Attendance ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาให้กับพนักงานโดยไม่ต้องใช้เวลาในการลงเวลาทำงานอีกด้วย ซึ่งส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความยุ่งยากในการบันทึกเวลาการทำงานทั่วไปในองค์กร

Features

ฟังก์ชั่น STRANGER PASS

ระบบป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าของบุคคล

ใบหน้าของบุคคล

ระยะทําการวัดอุณหภูมิ 60-80 CM. ความคลาดเคลื่อนเพียง แค่บวกลบ 0.2 องศา

รองรับการเชื่อมต่อกับ Line

สามารถแจ้งเตือนการบันทึกการเข้าออกการทํางานจากเครื่องสแกนมาแจ้งเตือนที่ Line OA ได้

การจดจําใบหน้า

 • ระบบสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ ที่มาพร้อมกับโปรแกรม Time Attendance Management
 • รองรับการลงทะเบียนใบหน้า 20,000 ใบหน้า
 • รองรับ Cloud Server ในการจัดเก็บข้อมูล
 • รายงานผลแบบ Real Time ผ่าน Line Notify
 • ตัวเครื่องมาพร้อมกับอุปกรณ์ BLACKBODY มีความแม่นยําในการตรวจจับอุณหภูมิสูง

การตรวจจับหน้ากาก

สามารถสแกนใบหน้าได้ในขณะสวมหน้ากากมีระบบแจ้งเตือนให้ใส่หน้ากาก

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์

ตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน Cloud Server

 

เหมาะกับใคร

 • องค์กรขนาดใหญ่: สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมาก  ช่วยให้งานบันทึกเวลาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำ ลดการผิดพลาดในการบันทึกเวลาและการเงินที่เกิดขึ้นได้
 • ธุรกิจที่ต้องการควบคุมการเข้าออก: ธุรกิจที่มีความสำคัญในการตรวจสอบการเข้าออกของพนักงานเพื่อความปลอดภัยหรือการจับเวลาเรียบเรียง เช่น โรงงาน, โรงแรม, โรงเรียน, หรือสถานบริการอื่น ๆ
 • การควบคุมการเข้าออกอย่างเชิงกฏหมาย: ในบางประเทศหรือสถานที่ที่มีกฏหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการบันทึกเวลาและการทำงาน เช่น บริษัทที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความสามารถในการบันทึกเวลาของพนักงาน
 • การจัดการเวลาและเงินเดือน: สำหรับธุรกิจที่ต้องการควบคุมต้นทุนและเวลาการทำงาน  ช่วยให้งานจัดการเวลาและการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสังสรรค์: สำหรับการจัดงานสังสรรค์หรือกิจกรรมที่ต้องการบันทึกการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมโดยรวดเร็วและมีความปลอดภัย เช่น งานสัมมนาหรืองานบริษัท.
 • การสำรวจความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่:  สามารถใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ โดยอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงของบุคคลบางรายเมื่อพบใบหน้าไม่ตรงกับบันทึกในระบบ
 • การตรวจสอบความปลอดภัย: สามารถตรวจสอบใบหน้าของพนักงานในเวลาเข้างานและออกงานเพื่อป้องกันการใช้บุคคลอื่นมาตั้งแทนในสถานที่ที่ความปลอดภัยมีความสำคัญ เช่น สำนักงานหรือสถานที่ที่เก็บข้อมูลสำคัญ  สามารถช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของผู้เข้างานและลดความเสี่ยงต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือสถานที่ที่มีความลับ
 • การควบคุมการเข้าร่วมอีเวนท์หรือกิจกรรม: สำหรับการจัดงานอีเวนท์หรือกิจกรรมที่ต้องการควบคุมการเข้าร่วมของผู้ร่วมงาน ระบบนี้สามารถช่วยในการตรวจสอบการลงทะเบียนและการเข้าร่วมอีเวนท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างรายงานและการวิเคราะห์:  มีความสามารถในการสร้างรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการทำงานของพนักงาน ซึ่งสามารถช่วยในการบริหารจัดการและการวางแผนในองค์กร.
 • การป้องกันการโกง:  สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการโกงการบันทึกเวลา โดยการตรวจสอบความถูกต้องของใบหน้าและยกเลิกการบันทึกเวลาที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้อง

ระบบ AI-Face Time Attendance ช่วยลดเวลาในการบันทึกเวลาและเพิ่มความเป็นประสิทธิภาพในการจัดการเวลาการทำงานของพนักงาน และช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการบันทึกเวลาทำงานด้วยวิธีทางมนุษย์แบบดั้งเดิม

 

สรุป

AI-Face Time Attendance จะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจและวัตถุประสงค์ที่ใช้ระบบนี้ แต่โดยทั่วไปแล้ว มันสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการบันทึกเวลาและเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการบันทึกเวลาของพนักงานได้ เช่นกันการลดการทำบัตรเข้างานให้ผิดหรือการละเมิดในการบันทึกเวลาการเข้างาน ทั้งนี้ทุกธุรกิจควรพิจารณาว่าระบบนี้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของพวกเขาด้วย

 

หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณาเยี่ยมชม –> sso-pms  หรือติดต่อเรา  095-9196699, 02 860 6659 ต่อ 206

Related Articles