เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีต้อนรับสู่ บ้าน K&O ทำความรู้จักกับเคแอนด์โอ

บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (K&O) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15,17 ซอยกรุงธนบุรี 4 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  ดำเนินกิจการมา 15 ปี

K&O เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารแบบครบวงจร และการ Outsource กระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business Process Outsourcing & Enterprise Content Management Solution) ที่เป็นลักษณะงานแบบ Turn Key ทั้งในส่วนงานซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการสแกนเอกสาร และบริหารเอกสาร (Document Scanning & Archiving Service)  ตลอดจนถึงงาน Digital Image & Workflow ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้รับความการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ (BOI) สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) เป็นต้น

K&O ก่อตั้งโดยมีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน เป็นเงินลงทุน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันนี้ ทางบริษัทได้ให้บริการการสแกนเอกสารในทุกๆวัน โดยเฉลี่ย มีการให้บริการสแกนเอกสารประมาณ 70 ล้านหน้าต่อปี ในทุกๆเดือนทั้งแบบ Pre-Process Scanning และแบบ Post-Process Scanning โดยมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มการเงิน การธนาคาร และบริษัทประกันชีวิต และบริษัทชั้นนำต่างๆ

นอกจากนี้ทางบริษัท มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำ (Data Operation) มากกว่า 410 คน โดยมีส่วนเจ้าหน้าที่ระดับ Data/Site Supervisor เป็นจำนวน 40 คน อีกทั้ง มีพนักงานด้าน Technology Research & Development และ Implementer อีก 60 คน ปัจจุบันนี้ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 510คน

ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งมอบผลงานให้สมบูรณ์แบบ โดยมีวางแผนทั้งด้านที่ปรึกษา การวางบุคลากร และกระบวนการทำงาน และวิธีระเบียบปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายซึ่งแตกต่างกัน

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้ได้ผลลัพธ์ของงานเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว อันปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวได้จะประกอบไปด้วยสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากดังต่อไปนี้

 • การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการคัดสรร ทรัพยากรบุคคลโดยแผนกของทรัพยากรบุคคลของทางเอง ไม่มีการจ้าง Outsource ข้างนอกมารับงานต่อ (Sub-Contractor) เนื่องจากจะควบคุมคุณภาพงานไม่ได้
 • มี Image Capture Process Application ที่เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการทำงานในขั้นตอนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Document Check-in/Receive เอกสาร
 • Document Register เอกสาร
 • Document Scanning (Capture)
 • Document Indexing
 • Document Quality control
 • Securities Control
 • Data/Image Transfer
 • การมีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานเฉพาะทาง ก่อนเริ่มทำงานอย่างน้อย 5 วันทำการ และมีระบบตรวจสอบการทำงานของบุคคลากรใหม่ มีการสอบวัดความรู้ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง
 • การจัดทำกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก Agile & Lean Process มาผสมกัน โดยแบ่งเป็นทีมงาน และมี Line Process ที่ชัดเจน รวมถึงการขจัด Waste Time เรื่องการเดินเอกสารไปมา หรือการส่งผ่านเอกสารเป็นจำนวนมาก
 • การให้ความสำคัญต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการมีการตรวจสอบ และไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรือการนำเอกสารออกจากที่ทำงาน อีกทั้งมีการลงบันทึก การเข้าออกของพนักงานในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
 • การเน้นประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น
  • คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว เป็น Core i5 และมี Hard-disk แบบ SSD ที่จะช่วยให้การ Capture เอกสารได้อย่างรวดเร็ว
  • การมี Scanner หลากหลายรูปแบบ ทั้ง A4, A3 หรือแบบชนิดที่เป็นกระดาษเป็นคู่ ได้
  • การดูแลเรื่องระบบ OS และ Anti-Virus ที่ต้องมีการตรวจสอบถึงการ Update ตลอดเวลา
  • การมี Capture Central Server จำนวน 2 เครื่อง และมีการทำ Replicated Database กัน เพื่อป้องกันการ Failure ช่วงก่อนนำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบ ECM
 • การมีผู้ชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการสแกนเอกสารที่เน้นประสิทธิภาพสูง ที่จะศึกษาเรื่อง Time & Motion Study ซึ่งจะทำการออกแบบกระบวนการทำงาน การเดินเอกสาร การขยับมือในกระบวนการ ลำดับการทำงาน และทำเป็น Operation Procedure & Working Technique ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ และจะถูกบรรจุในหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัท

โดยสรุปข้อเสนอของบริษัทจะมุ่งเน้นความสำคัญเรื่อง ทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สิน และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้าน Process Application เป็นหลักสำคัญ

ทางบริษัท มีความเชื่อมั่นว่า ด้วยกระบวนการธุรกิจที่ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และการคัดสรรบุคลากรที่ถูกต้อง และการให้ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล รวมกับประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ของทางบริษัท จึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นจำนวนมาก

“Company Core Value “

K&O เรารับใช้ประเทศชาติ เราเน้นคุณภาพการให้บริการ เราสร้างเทคโนโลยี เราพัฒนาบุคลากร และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบคุณค่าแด่ลูกค้าและสังคม

 

” Code of honor กฎแห่งเกียรติยศที่ทุกคนในองค์กรถือร่วมปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรและพนักงานสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและรุ่งเรืองมีดังต่อไปนี้” 

1. K&O เราเน้นผลลัพธ์ของการทำงานและการส่งมอบงานก่อนเวลาเสมอ

2. K&O การตรงต่อเวลาของเรา คือ การมาก่อนเวลา

3. K&O เรารักและภูมิใจในงานที่พวกเราได้ทำและส่งมอบบริการด้วยรอยยิ้มและความสุข

4. K&O เราเป็นคำพูดและคำมั่นสัญญาทั้งกับตัวเองและผู้อื่น

5. K&O เรามุ่งมั่นเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกัน

6. K&O เราทำงานเป็นทีมและเคารพซึ่งกันและกัน

7. K&O เราชื่นชอบความท้าทายในการทำงาน

8. K&O เรากล้าหาญ ไม่กล่าวโทษลูกค้าหรือสิ่งภายนอก เราเรียนรู้ข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเอง,ทีมงานเป็นสำคัญ

9. K&O เราแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญามากกว่าอารมณ์

10. K&O เราซาบซึ้งคุณค่าที่ลูกค้าและผู้อื่นมอบให้ เราชอบ ขอบคุณ ในทุกสิ่งที่เราได้รับ

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียด

(ทางบริษัทจะตอบกลับใน 1 วันทำการ)