AI Chatbot ช่วยให้ธุรกิจมีคุณภาพมากขึ้น

คือ โมเดลขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกสอน ซึ่ง AI Chatbot มีความสามารถในการจําลองการพูดคุยหรือการสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้จากการพูดคุยกับผู้ใช้จริง ๆ ทําให้สามารถตอบสนองอย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)

 

ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา 

 1. ใช้งานง่าย เพียงคุยผ่าน LINE official 

 2. ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน และลดเวลาในการจัดการ 

 3. สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ แวดวง เช่น การสร้างเนื้อหาเว็บไซต์แปลภาษา เป็นต้น 

 

ประโยชน์ของ ThaiGPT 

 • นําเสนอคอนเทนท์ได้อย่างรวดเร็ว

  ช่วยในสร้างโปรโมทและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ 

 • ตอบคําถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

  ใช้ Chatbot สามารถตอบคำถามและจัดการกับคำขอของผู้ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวหรือเวลาในการตอบกลับจากมนุษย์

 • สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่

  โดยมาจากการสํารวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า 

 • เป็นผู้ช่วยในการทํางาน

  ช่วยในการเตรียม และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น การเขียนอีเมล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นต้น 

 • ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ

  ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหา สามารถตอบคำถามพื้นฐานและทำหน้าที่บางอย่างที่มนุษย์ทำได้ ช่วยลดภาระงานและเพิ่มความเร็วในการให้บริการ

 • ความสามารถในการปรับปรุงตัวเอง 

ด้วยการเรียนรู้จากการสนทนาและข้อมูลที่ได้รับ AI สามารถปรับปรุง  และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตอบสนองมีคุณภาพและเหมาะสมมากขึ้น

 • ความสามารถในการทำงาน

AI Chatbot สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพัก ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์

 

Features ที่มีใน ThaiGPT 

การวิเคราะห์ข้อมูล

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การแนะนําสินค้า เป็นต้น

SPEECH-TO-TEXT 

สามารถทําการแปลงเสียงเป็นข้อความได้ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องใช้การพิมพ์

การสร้างเนื้อหา 

ช่วยสร้างเนื้อหาที่เป็นความรู้ คําถามและคําตอบ บทความ ฯลฯ และใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างรูปภาพ

ช่วยในการสร้างรูป โดยการใช้ Keyword ในการสร้างรูปภาพตามที่ต้องการ และค้นหารูปที่สร้างไว้ได้

การตอบคําถาม

สามารถตอบคําถามที่ได้รับและให้คําตอบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยํา

การตรวจสอบความถูกต้อง

สามารถใช้สําหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน

การสนับสนุนการพัฒนา

สามารถสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่อง โดยการทดสอบและปรับปรุงฟังก์ชัน และการเพิ่มเติมฟีเจอร์ต่าง ๆ

ช่วยเหลือในการทํางาน

สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Facebook   LINE   TelegramWhatsapp  Tiktok ได้

การสร้างวิดีโอ และไฟล์ PDF

สามารถค้นหาวิดีโอ ไฟล์ PDF และสร้างวีดีโอ PDF ที่เกี่ยวข้องได้

 

ใครที่เหมาะกับ ThaiGPT 

 • นักเรียนและนักศึกษา: 

  ThaiGPT เป็นที่เหมาะสำหรับการช่วยในการศึกษาและการเรียนรู้ เช่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิชาการ ช่วยในการอธิบายหัวข้อที่ศึกษา หรือให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ 

 • นักเขียนและบล็อกเกอร์: 

  สำหรับนักเขียนหรือบล็อกเกอร์ ThaiGPT ช่วยในการเสนอข้อความหรือบทความที่น่าสนใจ สามารถให้ไอเดียหรือช่วยในกระบวนการเขียน 

 • นักธุรกิจ: 

  สำหรับนักธุรกิจ ThaiGPT สามารถช่วยในการตอบคำถามของลูกค้า ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือช่วยในการสนับสนุนลูกค้า 

 • นักพัฒนาโปรแกรม: 

  สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม ThaiGPT สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยในการแก้ปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ และช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโค้ด 

 • ผู้บริหารและผู้บริหารโปรเจกต์: 

  สำหรับผู้บริหารหรือผู้บริหารโปรเจกต์ ThaiGPT สามารถช่วยในการจัดการเวลา การตัดสินใจ หรือการจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 • ผู้ทำงานอิสระ: 

  สำหรับผู้ทำงานอิสระ ThaiGPT สามารถช่วยในการจัดการเวลา ให้คำแนะนำในการทำงาน หรือช่วยในการสร้างเนื้อหา 

 • ผู้ที่ต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำ: 

  สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำในหลาย ๆ ด้าน เช่น การแนะนำด้านการสุขภาพ การแนะนำในการเลือกสินค้า หรือการให้คำแนะนำทางด้านการเงิน 

ความท้าทาย

 • ความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ

Chatbot ต้องสามารถเข้าใจภาษาที่ผู้ใช้ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งอาจรวมถึงสำนวน คำไม่เป็นทางการ หรือคำที่มีหลายความหมายได้

 • การตอบสนองอย่างเหมาะสม

Chatbot ต้องตอบคำถามหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องมีความเข้าใจในบริบทและความต้องการของผู้ใช้

 • การจัดการคำถามที่ซับซ้อนหรือไม่ชัดเจน

บางครั้งคำถามอาจมีความซับซ้อนหรือไม่ชัดเจน ทำให้ Chatbot ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และขอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ใช้

สรุป

AI Chatbot เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองการสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ การทำงานของมันประกอบด้วยการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติและการสร้างตอบกลับที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ ในการพูดคุยกับผู้ใช้จริง และยังสามารถปรับปรุงและเรียนรู้ได้จากปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นมิตรและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว AI Chatbot เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การสื่อสารดิจิทัลมีความสะดวกและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งยังเป็นตัวช่วยในการจัดการข้อมูลและการให้บริการลูกค้าในหลากหลายสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณาเยี่ยมชม –> thaigpt.in.th  หรือติดต่อเรา  095-9196699, 02 860 6659 ต่อ 206

Related Articles