Day: December 7, 2023

ระบบจัดเก็บเอกสาร (Q – Doc) ขององค์กร

ระบบจัดเก็บเอกสาร (Q – Doc)  หมายถึง ระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และรูปภาพขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์และคอนเทนต์ ที่มีการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์ข้อมูล ซิ่งจำเป็นกับการทำงานร่วมกัน และการค้นหาขั้นสูงเข้าไว้ในโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกปัญหาของการจัดเก็บข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)    Features Q-Doc Platform จัดเก็บไฟล์ และเนื้อหาที่หลากหลายผ่านระบบ Cloud Service พร้อมเรียกใช้งานได้ในทันที (Storaged Document) ค้นหาถึงเนื้อหาเอกสารได้ง่าย และสามารณ์เรียกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Full Text Search รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบคคล หรือ PDPA ป้องกันข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (Personal Data Protection เชื่อมต่อข้อมูลภาพและ ไฟล์ผ่าน LINE สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างง่ายๆ (Connection LINE) มีระบบ Workflow อนุมัติงาน สามารถตรวจเช็คความคืบหน้าของงาน รวมไปถึงผู้รับผิดชอบงานด้วย (Approval Project) มีระบบ QR code […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เพื่อเข้าสู่ระบบ

สแกนใบหน้า (AI-FaceSSO) เป็นระบบช่วยในการล็อกอินแบบง่ายๆเพียงสแกนใบหน้า ก็สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซด์ได้ โดยไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน และมีรหัส OTP ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     จุดเด่นการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน หากใช้ระบบของเราช่วยในการ login จะช่วยให้ login หรือการสแกนใบหน้าครั้งเดียว ก็สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ ชั้นนําต่างๆได้เลย โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องจดจํารหัส ล็อกอินหลายๆรหัส และสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งาน ประโยชน์ของการสแกนใบหน้า การเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเพิ่มขึ้นในระบบการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในหลายด้าน เช่น ระบบเข้าถึงอาคารหรืออุปกรณ์ ระบบชำระค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักคุณสมบัติของการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้า จึงมีหัวข้อที่สำคัญ ๆ ดังนี้ ความปลอดภัยสูงสุด: การสแกนใบหน้าสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เนื่องจากใบหน้าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย เพราะตรวจจับใบหน้าของบุคคล จึงทำให้เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในข้อมูลและทรัพย์สินที่ต้องการเข้าถึง ความสะดวกสบาย: การสแกนใบหน้าทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวเพื่อเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบริการต่างๆ นี่ทำให้ลดเวลาในกระบวนการเข้าถึงและทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องจดจำรหัสผ่านหลายรหัสและไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวหรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนแบบดั้งเดิม ความแม่นยำ: เทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามีความแม่นยำในการระบุตัวตนของบุคคล แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหน้าหรือการแต่งตัวก็สามารถระบุได้ในสถานการณ์ที่มีการเทียบเท่าเปรียบเฉพาะ ความเร็วในการเข้าถึง: การสแกนใบหน้าช่วยลดเวลาในการเข้าถึงระบบหรือบริการ เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการพิมพ์รหัสผ่านหรือข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งานที่หลากหลาย: ระบบการสแกนใบหน้าสามารถนำมาใช้ในหลายแวดวง เช่น ในการตรวจสอบเข้าออกของบุคคลในอาคาร ในการยืนยันตัวตนในระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือในการสแกนใบหน้าเพื่อให้บริการที่กำหนดไว้ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023

สแกนเอกสาร (OCR ) มาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ

สแกนเอกสาร  OCR (Optical Character Recognition) คือระบบบันทึกข้อมูลอัจฉริยะสู่การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นการแปลงข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือไฟล์สแกนเป็นข้อมูลที่สามารถถูกต้องโดยโปรแกรมประมวลผลคำ ทำงานโดยการสแกนรูปภาพเพื่อระบุตัวอักษรและคำ จากนั้นแปลงเป็นข้อความดิจิทัลที่สามารถบันทึก ค้นหา และแก้ไขได้ โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     คุณสมบัติของสแกนเอกสาร การแปลงไฟล์ที่แม่นยําและมีความรวดเร็ว สแกนเอกสารที่ทันสมัยมีความสามารถในการแปลงไฟล์ที่แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลเอกสารดิจิทัล ระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) สำหรับการแปลงภาพของข้อความที่ถูกสแกนเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซอฟต์แวร์ OCR มีความซับซ้อนและสามารถระบุตัวอักษรและคำจากเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่พิมพ์หรือเขียนด้วยมือ นอกจากนี้ ระบบเหล่านี้ยังสามารถจัดการกับหลายภาษาและมีความสามารถในการรู้จำรูปแบบต่างๆ ของตัวอักษรได้ดี นอกเหนือจากความแม่นยำในการรู้จำข้อความแล้ว ความเร็วในการประมวลผลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ระบบสแกนเอกสารสมัยใหม่สามารถสแกนและแปลงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาในการประมวลผลเอกสาร การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้ระบบเหล่านี้สามารถปรับปรุงความแม่นยำและความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ระบบสแกนเอกสารสามารถประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การศึกษา, การแพทย์, ธนาคาร และการบริหารเอกสารทางกฎหมาย ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ สแกนเอกสารในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก และสามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่มักจะได้รับการรองรับ ได้แก่ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023