การ ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?

การ ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เรียกว่าการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์) จะทำให้กระบวนการรับใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์เป็นไปอย่างอัตโนมัติและคล่องตัว การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ให้ประโยชน์หลายประการแก่องค์กรที่ซื้อที่ได้รับใบแจ้งหนี้จำนวนมากเป็นประจำทุกปี ได้แก่:

ลดต้นทุนการประมวลผลใบแจ้งหนี้

ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นน้อยลง

ประมวลผลและอนุมัติใบแจ้งหนี้ได้เร็วขึ้น

การมองเห็นซัพพลายเออร์และการใช้จ่ายที่ดีขึ้น

ปรับปรุงการคาดการณ์กระแสเงินสด

คุณต้องการใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่างรวดเร็วโดยกำจัดใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษและข้อผิดพลาด ความไร้ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือไม่

แนวคิดในการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการยื่นเอกสาร, จัดทำธุรกรรม หรือจัดเก็บหลักฐานต่าง ๆ ในแบบใหม่ ที่เรียกว่า e-service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลไทยที่เริ่มนำเข้ามาปรับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

4 เอกสารสำคัญที่สามารถแปลงให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำส่งสรรพากรได้
1. ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
2. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
3. ใบลดหนี้ (Credit Note) ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
4. ใบรับ (Receipt) ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งในปัจจุบันกรมสรรพากรกำลังทำหน้าที่พัฒนาระบบขั้นตอนการบริการ, การยื่นเอกสาร และรวมไปถึงการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipts) ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระต้นทุนในส่วนของการนำส่ง, การจัดเก็บใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ให้เจ้าของธุรกิจได้อีกด้วย แต่การจะออกใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดนั้น จะต้องใช้การป้องกัน การดูแลข้อมูลที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแน่นอนว่ากรมสรรพกรกำลังเร่งจัดการดูแลในส่วนนี้อย่างเคร่งคัด

e-Tax Invoice คืออะไร
e-Tax Invoice หรือที่เรียกกันว่า ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึงการออกใบกํากับภาษีในรูปแบบใหม่ ที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้นมาใช้แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ โดยจะปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบออนไลน์แบบ 100% ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือบริการ รวมทั้งกิจการร้านค้า ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม หรือจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้วุ่นวาย รวมไปถึงไม่ต้องไปจัดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีให้และลูกค้าที่ทำธุรกิจซื้อ – ขายด้วยตัวเอง แถมยังสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางอีเมล หรือเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ในทันท่วงที ไม่ต้องจัดเตรียม และรวบรวมใบกํากับภาษีแบบกระดาษให้ยุ่งยาก  ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เทียบกันชัด ๆ ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ กับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างไร?

เปรียบเทียบใบกำกับภาษีแบบกระดาษและ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
e-Tax Invoice จำเป็นต้องจัดทำเข้าระบบทุกคนหรือไม่?
การไม่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร รัฐอาจจะไม่สามารถตรวจจับได้ทีละรายคน แต่การเสียภาษีให้ถูกต้องก็จะทำให้เป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลพยายามดึงทุกคนเข้าสู่ระบบ ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยโครงการต่าง ๆ ของรัฐ จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ระบบจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก่อนร่วมโครงการ

สามารถช่วยได้อย่างไร
ในฐานะที่เป็นเครือข่ายโอเพ่นคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครือข่าย เราช่วยให้คุณได้รับใบแจ้งหนี้ทุกประเภทในระดับโลก ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ของคุณ 100% และรับการมองเห็นการใช้จ่าย 100% ซัพพลายเออร์ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย ซัพพลายเออร์สามารถส่งใบแจ้งหนี้ในรูปแบบที่ต้องการได้ (กระดาษ, PDF, EDI, XML เป็นต้น) และชุดโซลูชันที่ผสานรวมของเราจะแปลงและส่งใบแจ้งหนี้เหล่านั้นทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ

กำจัดใบแจ้งหนี้กระดาษ
ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเล็กหรือใหญ่ หากคุณยังคงได้รับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบกระดาษ คุณอาจเผชิญกับความท้าทายหลายประการ – ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง ขาดการมองเห็น รอบการประมวลผลที่ยาวนาน และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ยากลำบาก ด้วยเครือข่าย Basware คุณสามารถเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ของคุณได้ 100% และรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและประหยัดต้นทุน

บ่อยครั้งที่ ความผิดพลาดในห่วงโซ่อุปทาน ขนาดใหญ่ที่ ธุรกิจทำ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง สภาพการทำงานที่ไร้มนุษยธรรม หรือการขาดแคลนอุปทานที่คุกคามถึงชีวิต สามารถหลีกเลี่ยงได้หากบริษัทต่างๆ รู้ว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินที่ไหนและทำธุรกิจร่วมกับใคร ให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ของคุณ 100% และใช้จ่ายจากที่เดียวที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลและการมองเห็นการใช้จ่ายของบริษัท คุณจะอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการควบคุมการใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

การใช้ความโปร่งใสช่วยเพิ่มชื่อเสียงและจัดการความเสี่ยง
การเคลื่อนไหวไปสู่ความโปร่งใสนั้นได้รับแรงผลักดันจากความกังวลของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจริยธรรมของธุรกิจและจากข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ความโปร่งใสสามารถนำมาสู่องค์กร

บริษัทเหล่านั้นที่ลงทุนในการเงินและการจัดซื้อที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นจะเห็นความโปร่งใสมากขึ้นทั่วทั้งองค์กร และด้วยเหตุนี้: และการตัดสินใจที่ดีขึ้น รวมถึงการประหยัดต้นทุนและการเติบโตของรายได้ที่มากขึ้น ตามการสำรวจของผู้บริหารระดับโลกที่จัดทำโดย บริการวิเคราะห์การทบทวนธุรกิจของฮาร์วาร์ด :

90% ของผู้บริหารกล่าวว่าความโปร่งใสของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กร
55% ของผู้บริหารกล่าวว่าการพิจารณาด้านจริยธรรมและการค้ามีความสำคัญเท่าเทียมกันในการประเมินซัพพลายเออร์
26% ของผู้บริหารกล่าวว่ากระบวนการทางการเงินและการจัดซื้อที่โปร่งใสจะนำไปสู่การลดต้นทุน 11% ถึง 20%
ตระหนักถึงโลกแห่งการค้าที่มองเห็นได้
จากการศึกษาของ Cone Communications CSR พบว่า 78% ของผู้บริโภคต้องการซื้อจากบริษัทที่มีความรับผิดชอบ ยั่งยืน มีจริยธรรม และดี ด้วย Visible Commerce ความเป็นไปได้ในการดำเนินการนั้นแทบจะไร้ขีดจำกัด

คุณต้องการทำงานเฉพาะกับซัพพลายเออร์ที่แบ่งปันค่านิยมของคุณเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือไม่? คุณสามารถ. คุณต้องการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่หรือไม่? คุณสามารถทำได้เช่นกัน วิสัยทัศน์ในอนาคตของเราคือโลกแห่ง Visible Commerce ซึ่งเป็นโลกที่มองเห็นได้ชัดเจน โปร่งใสและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ลองนึกภาพว่าความสามารถในการมองเห็นทุกธุรกรรม การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทุกครั้งนำไปสู่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญในธุรกิจของคุณ

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

หรือ E m a i l : d c s @ k o . i n . t h

ส า ม า ร ถ รั บ ช ม วี ดี โ อ ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ใช้ ง า น จ ริ ง ไ ด้ ที่ นี่

Related Articles