ระบบ ECM viewer คืออะไร มีประโยชน์ต่อการจัดเก็บเอกสารองค์กรคุณอย่างไรบ้าง

สร้างการเดินเอกสารภายในองค์กรของคุณให้ Flow ด้วย ECM viewer ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ามาช่วยในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดการเอกสารแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น จะใช้เครื่องมือในการช่วยสร้างช่วยการจัดการเอกสาร ในการจัดเก็บเอกสารสู่ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นหาเอกสาร ที่ผู้ใช้ต้องการในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดย กระบวนการต่างๆในการออกแบบนั้นมีรายละเอียดดังนี้   1 การจัดเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีเอกสารมาใหม่สามารถสแกนบันทึกรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามโฟลเดอร์ของตู้เอกสารตามแฟ้มเอกสารในระบบได้เลยและเมื่อถึงเวลา เมื่อเอกสารหมดอายุ เราสามารถกำหนดได้ ให้ระบบไม่สามารถแสดงเอกสารนั้น แต่เอกสารนั้นก็ยังคงอยู่ ในระบบต่อไป นอกจากนั้นยังสามารถลบหรือแก้ไขเอกสารได้ตามสิทธิ์ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในระดับของผู้ใช้งาน   2 การสืบค้นเอกสาร ในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ keyword ของชื่อของเอกสารที่ต้องการหา หรือส่วน ได ส่วน หนึ่งของเอกสาร ลงไปในช่องของการค้นหา เมื่อผู้ใช้ต้องการหาเอกสารที่ต้องการภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีก็จะพบกับเอกสารที่ต้องการ   Process Flow ของการสร้างแผนกผู้ใช้งาน สำหรับ Admin ก่อนที่จะทำการอัพโหลดเอกสารลงเข้าสู่ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องมีการสร้างผู้ใช้งานก่อนและก่อนที่จะสร้างผู้ใช้งานนั้นจะต้องมีการสร้างแผนกขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานที่เราสร้างนั้นจะต้องอยู่ในแผนกใดในส่วนของการสร้างแผนกนั้นระบุด้วยชื่อของแผนกกับคำอธิบายแผนกในโรงงานนี้โดยผู้ศึกษาสามารถใช้กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มบริหาร ได้โดยแทนด้วยแผนกเช่นหมวดส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มบริหารฝ่ายการเงิน คือแผนกแรกเป็นต้น   หลังจากที่สร้างแผนกของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องกำหนดก่อนการสร้างข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นๆโดยต้องสร้างบทบาทของผู้ชายเสียก่อนว่าผู้ที่จะใช้หรือผู้ที่เราจะสร้างนั้นอยู่ในบทบาทหน้าที่อะไรในโครงการนี้ เราได้กำหนดไว้ 3 บทบาทตามตัวอย่างก็คือ 1 บทบาทของผู้บริหาร 2 บทบาทของหัวหน้าแผนก 3 บทบาทของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หลังจาก […]

AdminP

July 2, 2020