Harrison Assessment พัฒนาและสรรหาบุคลากร ของท่านให้มีคุณภาพ

Harrison Assessment

ช่วยให้คุณทำงานง่ายในสายงาน HR

Harrison Assessment หรือเรียกสั้นๆว่า HAก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1990 โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก 38 ภาษา และบุคลากรจากองค์กรที่เข้าร่วมประเมินจำนวนกว่า 2,500,000 คนทั่วโลก

 

เป็นเครื่องมือในการสรรหาและพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพสำหรับองค์กรของท่าน โดยเป็นแบบทดสอบพร้อมรายงานผลที่แม่นยำทีสุด และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงทำให้องค์กรเติบโตสร้างผลกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างมืออาชีพให้กับองค์กรของคุณ พร้อมดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

HA สรรหาบุคลากร

ระบบการวิเคราะห์ความสำเร็จของงานของ Harrison Assessment service ได้พัฒนามาจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้งานสำเร็จ โดยวิจัยจากงานวิจัยมากกว่า 6,500 งานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ของพนักงานซึ่งจะช่วยในการปรับพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จของพนักงานยิ่งขึ้นได้ โดยอาศัย ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม 175 พฤติกรรม ซึ่งรวมถึงแนวโน้มการทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของงานบางประเภทได้

HA-Harrison Assessment

เป็นความสามารถพิเศษที่กำหนดเป้าหมายและความต้องการส่วนบุคคล และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลและองค์กร การวิเคราะห์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถของพวกเขา รวมถึงการกำหนดบทบาทการฝึกสอนผู้บริหารการพัฒนาประสิทธิภาพแผนพัฒนาบุคคลการมีส่วนร่วมของพนักงานความสามารถในการเป็นผู้นำและการพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรม และพัฒนาทีมในการมีส่วนร่วมขององค์กร

ช่วยให้ผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมผู้นำที่มีอยู่ของคุณมีความสามารถในการทำตามแผนกลยุทธ์ของคุณหรือไม่?
ค้นหาโดยใช้การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำที่ปรับแต่งได้ของเราซึ่งวัดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการจัดการแต่ละบทบาท

การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณให้อำนาจผู้จัดการของคุณด้วยข้อมูลสำคัญที่พวกเขาต้องการเพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานแต่ละคน รายงานการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลจัดทำแผนงานของแรงบันดาลใจความคาดหวังและรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของพนักงานแต่ละคนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเก็บรักษาให้สูงสุด

Harrison Assessment HA

องค์กรของคุณจะได้ประโยชน์จาก Harrison Assessment ในด้านของ

สรรหาผู้เชี่ยวชาญ

คุณสามารถคัดสรรผู้เชี่ยวชาญได้โดยอัตโนมัติ และด้วยข้อมูลที่ช่วยทำนายผลงานของผู้เชี่ยวชาญได้เบื้องต้น และคู่มือที่จะช่วยท่านในการสัมภาษณ์ เพื่อตัดสินใจในการคัดกรองผู้สมัครได้เป็นอย่างดี

 

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ

บ่งชี้ปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วมของทีม รวมถึงการรักษาผู้เชียวชาญในทีมให้คงอยู่ในองค์กร และวางแผนพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เชี่ยวชาญแต่ละบุคคล รวมถึงให้สอดคล้องกับทีม และวัฒนธรรมองค์กร

 

พัฒนาผู้นำ

พัฒนาให้ทีมผู้นำในองค์กรของท่านมีความสามารถในการพัฒนาบุคคลากร และดึงความสามารถของบุคคลากรในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการหลักขององค์กร

 

การมีส่วนร่วมของทีม

ทำความเข้าใจว่าการคาดการณ์การมีส่วนร่วมที่สำคัญนั้นเกิดขึ้นหรือไม่และคุณต้องทำอะไรบ้างทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม

คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://www.facebook.com/coachyuririchestmindset/

Case Studies

Learn how various companies in a wide variety of industries (Accounting, Airlines, Administrative, Building, Communications, Employment Agencies, Insurance, Legal, Manufacturing, Real Estate, Software, and Supply Companies) leveraged Harrison to predict success and improve employee performance.

Featured Case Study

TEKsystems

Chris Harry – Chief Learning Officer

Chris Harry, Chief Learning Officer at TEKsystems discusses how Harrison Assessments has been rolled out across their entire organization and the impact it is having on recruitment, succession planning, employee development and leadership coaching.

“We’ve used Paradox and Job Success Formulas to make very strategic changes in our development programs and what we’re offering our leaders. The insights we’re giving to the individuals themselves is really truthfully something they’ve not seen before”

Related Articles