e-office กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

e-office คือ ระบบที่รวมการทํางานขององค์กรทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว ซึ่งระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจได้ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)

 

 

ประโยชน์

ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ

ช่วยลดการพิมพ์และใช้เอกสารกระดาษ เนื่องจากข้อมูลและเอกสารทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บอย่างปลอดภัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี้ทำให้ลดการใช้กระดาษลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และเก็บเอกสาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มีระบบครอบคลุมในการทํางานในที่เดียว

ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทราบสถานะการทำงานของผู้อื่นได้ ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและประสานงานได้ดี

ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานทุกระบบ

ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการทำให้เกิดข้อผิดพลาด

เซ็นอนุมัติเอกสารภายในระบบได้

สามารถช่วยในกระบวนการอนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถทำการเซ็นอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลดเวลาในกระบวนการอนุมัติและเพิ่มความสะดวกสบาย

 

Features ที่น่าสนใจ

APPROVE

 • สามารถอนุมัติเอกสารภายในระบบได้เลย
 • ช่วยลดเวลาในกระบวนการอนุมัติเอกสาร

CREATE

 • สามารถสร้าง/ปรับแต่งทั้ง workflow และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ง่าย
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน

COLLECT

 • หลังจากการอนุมัติเอกสารสามารถจัดเก็บเอกสารเข้ามาบันทึกในระบบได้
 • ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญและสะดวกต่อการค้นหา

ALERT

 • สามารถแจ้งเตือนได้ทั้งผ่าน API Email และ LINE ได้
 • ช่วยในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่สำคัญและความสำคัญในระบบ

VERSION CONTROL

 • มีความสามารถในการควบคุม version สามารถเลือกย้อนกลับการแก้ไขที่ต้องการได้
 • ช่วยในการทำความเข้าใจและติดตามการแก้ไขเอกสารต่างๆ

CUSTOM

 • สามารถจัดการและปรับแต่งกระบวนการทํางาน
 • ช่วยในการปรับแต่งสิทธิ์และการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

 

All our services

  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • e-Doc, ECM, DMS

  • ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

  • ระบบการลา

  • ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ

  • ระบบจองห้องประชุม

  • ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสํานักงาน (Work from Home)

  • ระบบจัดการองค์ความรู้

  • ระบบบริหารการจัดการประชุม

  • e-learning

  • ระบบบริหารจัดการสัญญา

  • e-Ticket

  • e-PDPA

  • eService

  • ISO

เหมาะกับใคร

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการกระจายทั้งภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่ต่างทำงานที่ต่างกันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้สามารถจัดการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดตข้อมูลบ่อย

ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและทำงานกับข้อมูลที่อัพเดตเป็นประจำกลายเป็นเรื่องง่าย, มีประสิทธิภา, และลดความล่าช้า

 ธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้ามาก

ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความคุ้มค่า

 ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยข้อมูล

มักมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลที่อยู่ในระดับความลับหรือที่อาจเสี่ยงต่อการบุกรุก

 ธุรกิจที่ต้องการการอนุมัติเอกสารและการกระทำทางธุรกิจที่รวดเร็ว

ช่วยลดเวลาในกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจ ทำให้ธุรกิจทำงานได้รวดเร็วขึ้น

 ธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวมาก

ธุรกิจที่มีความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา และทำงานร่วมกันกับทีมที่อยู่ห่างไกลหรือมีสาขาหลายแห่งมีประโยชน์จากระบบ E-Office ที่ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันทางไกล

 ธุรกิจที่ต้องการการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล

มีฟีเจอร์ที่ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร ทำให้ง่ายต่อการทำสารทั้งการบริหารและการตัดสินใจ

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ ?

มีเครื่องมือช่วยในการจัดการได้อย่างครบถ้วน

เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ในสถาบันหรือองค์กร ระบบนี้มีเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการ เช่น การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว การติดตามงานและโครงการ การประสานงานระหว่างทีมหรือบุคคลในองค์กร รวมถึงการวางกำหนดการและการจัดการปฏิบัติการต่าง ๆ อื่น ๆ ที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ช่วยในการลดการใช้กระดาษและสิ่งพิมพ์ออกมา ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเอกสารและสิ่งพิมพ์ได้อีกด้วย รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานของพนักงานและองค์กรโดยรวมในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

รวมการทํางานไว้ภายในทีเดียว

เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อรวมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรและการทำงานในสถานที่ทำงานภายในหนึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลเดียว ระบบนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดการเอกสาร การวางกำหนดการ การสื่อสารภายในองค์กร การจัดการงานประชุม และการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบ E-Office ช่วยลดการใช้กระดาษและกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากในการดำเนินงานองค์กร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานที่ทำงานในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการและประสานงานในองค์กรในทุกๆ ด้าน

รองรับการเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์การทำงาน

เป็นระบบสารสนเทศและการทำงานออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์การทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบนี้มักถูกนำมาใช้ในองค์กรหรือบริษัทเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารออนไลน์ แชร์ข้อมูล และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการควบคุมระดับสิทธิ์และความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญไม่ถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบนี้ด้วยความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละระบบ E-Office นั้น

สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานทางธุรกิจอย่างเต็มที่

เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาช่วยในการจัดการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานทางธุรกิจอย่างเต็มที่ได้โดยมีคุณสมบัติและการปรับแต่งที่สามารถทำได้ตามความต้องการขององค์กร

สรุป

e-office เป็นระบบการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการและประสานงานในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบนี้เปลี่ยนวิธีการทำงานแบบดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ช่วยลดการใช้กระดาษและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรจากที่ใดก็ได้ รวมถึงฟังก์ชันต่างๆ เช่น การจัดการเอกสาร การประชุมออนไลน์ การจัดการทีม และการเข้าถึงฐานข้อมูล

การนำมาใช้งานในองค์กรช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเร็วขึ้น มันทำให้การประสานงานและการติดต่อสื่อสารในหมู่พนักงานง่ายขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคที่การทำงานทางไกลและการทำงานจากที่บ้านกำลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้สามารถทำการปรับปรุงและการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอาจต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น การต้องลงทุนในเทคโนโลยี การฝึกอบรมพนักงาน และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการระบบ อย่างไรก็ตาม ด้วยการวางแผนที่ดีและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณาเยี่ยมชม –> eser.app หรือติดต่อเรา  095-9196699, 02 860 6659 ต่อ 206 

 

Related Articles