Day: July 2, 2020

ระบบ ECM viewer คืออะไร มีประโยชน์ต่อการจัดเก็บเอกสารองค์กรคุณอย่างไรบ้าง

สร้างการเดินเอกสารภายในองค์กรของคุณให้ Flow ด้วย ECM viewer ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ามาช่วยในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดการเอกสารแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น จะใช้เครื่องมือในการช่วยสร้างช่วยการจัดการเอกสาร ในการจัดเก็บเอกสารสู่ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นหาเอกสาร ที่ผู้ใช้ต้องการในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดย กระบวนการต่างๆในการออกแบบนั้นมีรายละเอียดดังนี้   1 การจัดเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีเอกสารมาใหม่สามารถสแกนบันทึกรายละเอียดการจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามโฟลเดอร์ของตู้เอกสารตามแฟ้มเอกสารในระบบได้เลยและเมื่อถึงเวลา เมื่อเอกสารหมดอายุ เราสามารถกำหนดได้ ให้ระบบไม่สามารถแสดงเอกสารนั้น แต่เอกสารนั้นก็ยังคงอยู่ ในระบบต่อไป นอกจากนั้นยังสามารถลบหรือแก้ไขเอกสารได้ตามสิทธิ์ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในระดับของผู้ใช้งาน   2 การสืบค้นเอกสาร ในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ keyword ของชื่อของเอกสารที่ต้องการหา หรือส่วน ได ส่วน หนึ่งของเอกสาร ลงไปในช่องของการค้นหา เมื่อผู้ใช้ต้องการหาเอกสารที่ต้องการภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีก็จะพบกับเอกสารที่ต้องการ   Process Flow ของการสร้างแผนกผู้ใช้งาน สำหรับ Admin ก่อนที่จะทำการอัพโหลดเอกสารลงเข้าสู่ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องมีการสร้างผู้ใช้งานก่อนและก่อนที่จะสร้างผู้ใช้งานนั้นจะต้องมีการสร้างแผนกขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานที่เราสร้างนั้นจะต้องอยู่ในแผนกใดในส่วนของการสร้างแผนกนั้นระบุด้วยชื่อของแผนกกับคำอธิบายแผนกในโรงงานนี้โดยผู้ศึกษาสามารถใช้กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มบริหาร ได้โดยแทนด้วยแผนกเช่นหมวดส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มบริหารฝ่ายการเงิน คือแผนกแรกเป็นต้น   หลังจากที่สร้างแผนกของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องกำหนดก่อนการสร้างข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นๆโดยต้องสร้างบทบาทของผู้ชายเสียก่อนว่าผู้ที่จะใช้หรือผู้ที่เราจะสร้างนั้นอยู่ในบทบาทหน้าที่อะไรในโครงการนี้ เราได้กำหนดไว้ 3 บทบาทตามตัวอย่างก็คือ 1 บทบาทของผู้บริหาร 2 บทบาทของหัวหน้าแผนก 3 บทบาทของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หลังจาก […]

AdminP

July 2, 2020

การนำเอา ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร เข้ามาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเอกสารสำหรับองค์กร

ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร สำหรับองค์กร จากรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารที่ยุ่งยาก ทำให้ความสะดวกในการค้นหาเอกสารและการเข้าถึงเอกสารทางราชการ นั้น เกิดปัญหา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการดำเนินการ นำเอาซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเ ป็นประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ เพื่อการเข้าถึงเอกสาร ของทางราชการที่ง่ายสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้งานทั้งองค์กร   โดยจะกล่าวถึงกระบวนการการทำงานในแบบเดิมซักเล็กน้อย โดยขะของยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดดังนี้ ตัวอย่างเช่น ภายในองค์กร อาจจะมีการแบ่งกลุ่มการบริหารงาน ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างขององค์กรในแต่ละวัน อาจจะมีปริมาณของเอกสาร เข้ามาเฉลี่ย วันละ 20 ถึง 50 ฉบับโดยอาจมีหนังสือราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสำนักงานอื่นๆ โดยกลุ่มงานบริหารหลัก ของหน่วยงานหรือองค์กร อาจจะยังมีหน่วยงานย่อยอีกหลายๆกลุ่ม เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ที่เอกสารขององค์กรจะมีจำนวนมาก หากไม่มีการบริหารจัดการเอกสารที่ดีแล้วนั้นการทำงานจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน   ซึ่ง ในส่วนของระบบการจัดการเอกสาร ตามแบบกระบวนการทำงานเดิมนั้น เริ่มต้นจากการรับหนังสือ เข้าลงทะเบียนรับเล่มที่หนังสือเข้า วัน เวลา ด้วยการจดมือลงสมุดบันทึก […]

AdminP

July 2, 2020

ถ้าคุณกำลังมองหา Mobile app Developer ให้กับคุณอยู่คุณควรต้องรู้สิ่งนี้!!!

คุณจะบอกได้อย่างไรว่านักพัฒนาหรือที่เรียกกันว่า Developer คนใดดีที่สุดสำหรับการสร้างแอพของคุณมันอาจเป็นเรื่องท้าทายถ้าคุณไม่รู้ว่าจะมองหาอะไร บทความนี้จะให้คำตอบคุณในการที่จะเลือกผู้ที่จะมาพัฒนาแอพให้กับธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณควรมองหาสำหรับ Developer ที่จะมาพัฒนาแอพมือถือ   หากคุณทำการค้นหาในการพัฒนาแอปมือถือคุณจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าตลาดนั้นอิ่มตัวแล้วเพื่อพูดให้น้อยที่สุด มีนักพัฒนาแอพมือถือเป็นร้อยให้คุณพิจารณา แต่ด้วยสิ่งที่กล่าวมานักพัฒนาเหล่านั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสร้างแอพที่คุณต้องการ จำนวนอาจน้อยกว่าที่คุณคิดในตอนแรกนี่คือความเป็นจริง เนื่องจากมีคนรู้วิธีสร้างแอพมือถือจึงไม่จำเป็นต้องหมายความว่าพวกเขาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในการสร้างแอพที่เหมาะสมสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่นมีคนทำงานอิสระจำนวนมากที่รู้พื้นฐานของการเข้ารหัสและสามารถรวบรวมแอพที่ใช้งานได้ แต่นั่นไม่ได้ทำให้พวกเขามีคุณสมบัติในการสร้างแอพอีคอมเมิร์ซ แอพสื่อสารทางธุรกิจภายใน หรือแอพป้ายขาวสำหรับเอเจนซี่ แอพประเภทพวกนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นจำเป็นต้องสร้างโดยนักพัฒนาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ บทความนี้จะเป็นรายการตรวจสอบอย่างละเอียด ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่กำลังมองหานักพัฒนาที่คาดหวัง ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม   คุณกำลังสร้างแอพมือถือประเภทใด มันเป็นแอพ iOS หรือไม่? แอพ Android หรือไม่ หรือทั้งคู่? คำตอบนั้นสำคัญเมื่อคุณเลือกผู้พัฒนา นักพัฒนาบางคนมีความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มเดียวมากกว่าที่อื่น ๆ แอพสำหรับระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาการเข้ารหัสแยกต่างหาก ดังนั้นหากคุณรู้ว่าคุณต้องการให้ iOS พร้อมใช้งานใน Apple App Store คุณจะไม่ต้องไปหานักพัฒนาที่สร้างแอพ Android เพียงอย่างเดียว เป็นการดีที่คุณต้องการค้นหานักพัฒนาที่สามารถสร้างทั้ง iOS และ Android มิฉะนั้นคุณจะต้องหานักพัฒนาสองคนแยกกัน เพื่อสร้างสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหามากกว่าที่คุณคิด แม้ว่าคุณจะต้องการเปิดใช้แอพของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวในตอนนี้ แต่ก็มีโอกาสที่ดีที่คุณจะต้องการให้แอพนั้นสามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มทั้งสองในที่สุด การใช้นักพัฒนาหรือตัวแทนพัฒนาที่สามารถสร้างแอพมือถือไฮบริดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอพเนทีฟที่แยกกันสองตัว สำหรับคุณประโยชน์ของการพัฒนาแอพแบบผสมผสานจะมีมากกว่าข้อเสียอย่างมีนัยสำคัญ สมมติว่าคุณมีแอพอีคอมเมิร์ซ ตลาดเป้าหมายของคุณอาจมีการตั้งค่า […]

admin

July 2, 2020

Plugin ยอดนิยม 12 อันดับที่จะทำให้ Mobile app ของคุณประสบความสำเร็จในปี 2020

ในโลกอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยเครื่องมือ Plugin สำหรับออกแบบ Mobile App มากมาย แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแอพใดดีที่สุดสำหรับการสร้างแอพ หากคุณไม่เคยผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอพมาก่อนสิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกว่าอยาก แต่ด้วยความช่วยเหลือของปลั๊กอินออกแบบแอพมันง่ายในการออกแบบแอพด้วยตัวคุณเองในปี 2020 Plugin แอพมือถือคืออะไร    ปลั๊กอินเป็นส่วนเสริมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการดูวิดีโอบนเว็บไซต์คุณอาจต้องใช้ปลั๊กอินเพื่อทำเช่นนั้นหากไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์ของคุณจะไม่เข้าใจวิธีการเล่นวิดีโอเพียงเสียบปลั๊กอินเพิ่มคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นการใช้งานแอพของคุณ การติดตั้งปลั๊กอินของแอพนั้นง่ายกว่าการพยายามพัฒนาองค์ประกอบ การออกแบบแอพ ตั้งแต่ต้น ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีการเขียนโค้ด แต่ต้องการสร้างแอพธุรกิจด้วยตัวเองปลั๊กอินจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณอย่างรวดเร็ว เครื่องมือและปลั๊กอินของแอพมือถือที่ดีที่สุดที่จะใช้ในปี 2020 นี้มีอะไรบ้างมาดูกัน      1. Home Page Grid Layout  การออกแบบโฮมเพจของคุณสามารถสร้างหรือทำลายความสำเร็จของแอพของคุณได้ โฮมเพจไม่เพียงแต่ต้องดูสะอาดและเป็นมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังต้องทำงานได้ดีอีกด้วย ด้วยปลั๊กอินเค้าโครงหน้าแรกคุณสามารถสร้างการออกแบบหน้าแรกที่ตอบสนองสูงซึ่งปรับแต่งได้อย่างเต็มที่กับแอพและความต้องการ ปุ่มหน้าแรกจะชี้ผู้ใช้แอพของคุณไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ คุณสามารถสร้างโฮมเพจให้ตรงไปตรงมาหรือซับซ้อนตามที่คุณต้องการด้วยโครงร่างการออกแบบกริด หนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับปลั๊กอินนี้คือใช้งานได้ฟรี หากคุณเพิ่งเริ่มการออกแบบแอพเริ่มต้นและตั้งค่ากับเค้าโครงหน้าแรกของตารางจะเป็นเรื่องง่าย      2. Google Slides หากคุณกำลังมองหาวิธีการนำเสนอภาพและข้อมูลฟรีในแอพมือถือของคุณลองดูที่ปลั๊กอิน Google Slides  กูเกิ้ลสไลด์โดดเด่นท่ามกลางเครื่องมือออกแบบแอพอื่น ๆ สำหรับความอเนกประสงค์และชุดรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย ปลั๊กอินมาพร้อมกับฟอนต์ภาพเคลื่อนไหวและความสามารถในการฝังเนื้อหาวิดีโอในสไลด์ของคุณเช่นกัน เช่นเดียวกับเครื่องมือออกแบบแอพส่วนใหญ่Google Slides สามารถใช้งานได้ฟรีเมื่อคุณสร้างแอพด้วยตัวเอง     […]

admin

July 2, 2020