ระบบการบันทึกเวลาเข้าออก ด้วยระบบสแกนใบหน้าที่นิยมใช้งาน

ระบบการบันทึกเวลาเข้าออก ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจจับอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยี AI ได้แสดงศักยภาพอย่างชัดเจน เพราะเป็นระบบที่ไม่มีการสัมผัส (Touchless) สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำกว่า รวดเร็วกว่า และลดความผิดพลาดอันเกิดจากการทำงานของมนุษย์ได้ ด้วยการผสานกันระหว่างเทคโนโลยี Face Recognition (AI) และระบบตรวจจับความร้อนด้วยกล้อง Infrared

Solution สำหรับองค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่มีจำนวน Database พนักงานและลูกค้าขนาดใหญ่และมี Traffic ในการใช้งานพร้อมกันสูงมากๆ (high query per second)

รวมไปถึงหากนำไปใช้งานในอาคารสำนักงาน หรือสถานที่งาน บางโซลูชั่นก็จะมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบ Access Control ในการเปิดปิดประตู ลิฟท์ การลงเวลาทำงาน ​(Time Attendance) รวมไปถึงการลงทะเบียนก่อนเข้าอาคาร พร้อมตรวจจับอุณหภูมิและการสวมใส่หน้าการอนามัยด้วยหรือไม่

ซึ่งแต่ละโซลูชั่นก็มีความสามารถแตกต่างกันไป ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความสามารถขั้นสูงในการ Integrate กับระบบอื่นๆ เป็นต้น

โดยระบบแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ
Type 1 : Multi-face Detection Camera (Megvii Ming Ji Mini)
รวดเร็ว สแกนได้ทีละหลายคน แม่นยำด้วย Black Body สำหรับพื้นที่หนาแน่นสูง

 

ระบบประเภทนี้จะออกแบบมาให้ใช้กับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง ต้องการความรวดเร็วในการคัดกรอง โดยระบบจำเป็นต้องมี AI Algorithm ระดับสูงและระบบประมวลผลสูง เพื่อให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิพร้อมกับทำ Face Recognition ได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบนี้ยังมีความแม่นยำในการตรวจจับอุณหภูมิที่แม่นยำขึ้นเมื่อมี Blackbody Calibration

ระบบนี้มีความสามารถในการใช้เป็นตัวบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) แต่อย่างไรก็ตามไม่เหมาะกับการนำเอาไปใช้งานเพื่อเป็น Access Control เพื่อเข้างานเพื่อเปิดปิดประตู เพราะจะไม่เหมาะกับการะบุบุคคลทีละคน ถ้าต้องการทำเช่นนั้นแนะนำ Type2 จะดีกว่าครับ

ระบบนี้จึงเหมาะกับสถานที่อย่างเช่นโรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ รวมไปถึงสถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น

 

ระบบตรวจจับใบหน้า(Face Recogntion) ประเภท PAD ก่อนหน้าที่จะมีความต้องการเรื่องการตรวจจับอุณหภูมิ เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำ Access Control เพื่อเปิดปิดประตู และลงเวลาทำงาน (Time Attendance) แบบ 1:1 เป็นหลัก ระยะหลังเพิ่งมีการพัฒนาเอา IR Thermal Camera Module มาติดตั้งเพิ่ม เพื่อตรวจสอบทั้งใบหน้า อุณหภูมิ และตรวจจับการใส่หน้ากาก ระบบการบันทึกเวลาเข้าออก

NVK มีให้เลือกสองโซลูชั่นนั่นก็คือ
1. Megvii Koala PAD + Temperature Dectection Module
แม่นยำ รวดเร็ว ยืดหยุ่น เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ เหมาะสำหรับองค์กร

 

ระบบ Megvii Koala Platform ถือเป็น Solution ที่ได้รับการทดสอบและยอมรับจากตลาดโลกแล้วว่าเป็น Solution ที่มีความรวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโซลูชั่นหนึ่งในโลก นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการ Integrate เข้ากับระบบอื่นๆ ผ่าน API ได้อย่างสมบูณณ์แบบ จึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะสามารถรองรับฐานข้อมูลได้ถึง 200,000 ใบหน้า เมื่อนำเอา Temperature Detection Module มาติดตั้งเพิ่มก็จะมีความสามารถในการตรวจจับอุณหภูมิและตรวจจับการใส่หน้ากากได้ทันที โดยยังคงความเร็วในการทำงานไว้เช่นเดิม

2. Ruision Temperature Detection and Face Recognition PAD
ติดต้งง่าย ราคาประหยัด มีโมดูล 4G

 

Ruision PAD เป็นโซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบ Stand-alone ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมี Server และความสามารถในการทำ Access Control ได้เช่นกัน แต่จะไม่มี Time Attendance ที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ Koala มี และยังมีความเร็วในระดับที่ทำงานได้ แม้ไม่รวดเร็วเท่า Koala ซึ่ง Ruision เหมาะสมสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีความหนาแน่นมากนัก ไม่ต้องการการฐานข้อมูลใบหน้าจำนวนมาก และ Ruision และยังมี 4G Module เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนไปยัง Application ได้ในกรณีที่ไม่มีเครือข่าย LAN เป็นต้น Ruision ยังมีราคาประหยัด เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้าปลีกทั่วไป หรือแม้แต่สำนักงานขนาดกลางและเป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

หรือ E m a i l : d c s @ k o . i n . t h

ส า ม า ร ถ รั บ ช ม วี ดี โ อ ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ใช้ ง า น จ ริ ง ไ ด้ ที่ นี่

Related Articles