สแกนเอกสารทางกฎหมาย

การ สแกนเอกสารทางกฎหมาย จะรู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนใช้แทนต้นฉบับได้

การ สแกนเอกสารทางกฎหมาย นั้นถือเป็นการเก็บรักษาข้อมูลที่ เป็นสิ่งสำคัญเอาไว้โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านกฎหมาย หรือข้อมูลสำคัญต่อบุคคล ต่างๆ ควรจัดเก็บรักษาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ ข้อมูลทางดิจิตอลสามารถ เชื่อมโยงกันได้ เหนื่อยง่าย จึงควรมีการ สแกนเอกสารและ จัดเก็บ ให้เป็นหมวดหมู่โดยมีความปลอดภัยเป็นสำคัญ ดังนั้นข้อมูลจึงควรมีการจัดเก็บ ในทั้งสองส่วนคือ จัดเก็บแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บใน Warehouse หรือ คลังจัดเก็บสินเอกสาร โดยเอกสารที่สำคัญทางกฎหมายต่างๆ ก็ตัวอย่างเช่น เอกสารคู่ฉบับ ใบขับขี่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือ หรือ หนังสือรับรอง ตามที่กฎหมายของหน่วยงานกำหนด เป็นต้น การสแกนและเก็บรักษา ตัวอย่างต้นฉบับใช้ในกรณีใดบ้าง การเก็บรักษาเอกสาร ต้นฉบับจากการสแกนเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็หมายถึง การเก็บเอกสารสำคัญตามกฎหมาย ในกรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก และพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอจึงควรมีการจ้างวาน ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดหา บริษัทหรือองค์กรที่รับ จ้างสแกนเอกสาร ให้เข้ามาจัดการ เอกสาร สำคัญให้เป็นระบบ โดยจะผ่านการประมูลหรือเทียบราคาประกวดราคาเป็นต้น โดย หากถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย […]

AdminP

July 7, 2020