ระบบเอกสารองค์กร

ระบบเอกสารองค์กร (Q-doc) ดูแลจัดการเอกสารตามกฎระเบียบของกฎหมาย

ระบบเอกสารองค์กร ที่ดีควรถูกต้องตามการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับพยายามที่จะใช้การปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่การไม่ปฏิบัติตามสามารถนำมาสู่องค์กรวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและข้อบังคับและผลที่ตามมาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบยังมีหน้าที่กำหนดความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและการป้องกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการประเมินผลกระทบให้การฝึกอบรมแก่สมาชิกของนิติบุคคล เพื่อให้พวกเขารู้และใช้กฎซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงตามขั้นตอน ทุกวันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท ต่าง ๆ ต้องมีแผนเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลการจัดการข้อมูลและการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเนื่องจากการพกพาและการประกันความรับผิดชอบได้กำหนดให้บุคคลตามกฎหมายสามารถถูกลงโทษด้วยกฎหมายอาญา บทลงโทษอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ค่าปรับหนักจนถึงการปิด บริษัท ตอนนี้ บริษัท ต่าง ๆ ต้องรับผิดทางอาญาต่อโทษจำคุกเนื่องจากการก่ออาชญากรรมในนามของพวกเขาหรือโดยบัญชีของตัวเองโดยตัวแทนทางกฎหมายและผู้บริหาร แต่โดยผู้ที่อยู่ในอำนาจของพวกเขาพวกเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ไม่ได้ควบคุมอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ รูปของเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามใน บริษัท ที่เกิดขึ้นในภาคการเงินอันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2008 สำหรับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามบทบาทของมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ: รับประกันความเป็นอิสระของพวกเขาเกี่ยวกับธุรกิจ มีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอและเพียงพอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแบบจำลอง นอกจากนี้เหนือสิ่งอื่นใดมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือการใช้ “รูปแบบการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยง” ตามขั้นตอนที่รับรองความปลอดภัยของข้อมูลการจัดการบันทึกการจัดการความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพในวงกว้าง นั่นคือการบรรลุเป้าหมายไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่ยังสำคัญว่าจะได้รับอย่างไร ภายในกรอบการกำกับดูแลนอกเหนือไปจากการพิจารณามาตรฐานการปฏิบัติตาม – การวิเคราะห์ข้อมูลการกำกับดูแลข้อมูลและกฎระเบียบ – นโยบายภายในภาระผูกพันกับลูกค้าซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้เสียจะต้องรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงจรรยาบรรณทางจริยธรรมที่คณะกรรมการของ บริษัท มุ่งมั่นที่จะเคารพเนื่องจากอาจมีบางกรณีที่ผลการดำเนินงานอาจถูกกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณ ฐานเทคโนโลยีเป็นพาหะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นคงที่ในเกือบทุก บริษัท พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพและช่วยในการปกป้องข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ากฎระเบียบปฏิบัติรวมถึงมาตรฐาน ISO; พวกเขาขยายธุรกิจและเข้าถึงตลาดใหม่ ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารของ OpenKM ช่วยในการใช้ระบบการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับซึ่งช่วยให้ตรงตามข้อกำหนด ISO ด้วย Q-doc เจ้าหน้าที่กำกับดูแลสามารถ: 1. ระบุกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมและดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อบุคคลตามกฎหมาย ใน OpenKM องค์กรสามารถกำหนดพารามิเตอร์ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารเพื่อให้ระบบมีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดการระดับสูงในขณะเดียวกันก็มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับเช่น ISO และมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร มาตรฐาน ISO (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน) เป็นบรรทัดฐานที่เขียนขึ้นเพื่อจัดระเบียบการจัดการของ บริษัท ในพื้นที่ต่าง […]

AdminP

July 18, 2020