บริการทางการเงิน ECM

บริการทางการเงิน ECM : ข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกแห่งความจริงที่โลกต้องทึ่ง

อุตสาหกรรมการธนาคารได้รับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญบางอย่างเกี่ยวกับ บริการทางการเงิน ECM ในอดีตธนาคารกำหนดให้กับลูกค้า เมื่อพวกเขาสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ – โดยทั่วไปแล้วคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์, 9-5: 00 น. ในที่ตั้งสาขา แต่วันนี้ลูกค้าบอกธนาคารว่าและเมื่อพวกเขาต้องการที่จะสื่อสารและใช้หลายช่องทางจากการเข้าชมหน้าร้านทางกายภาพทาง E-mail, สังคม, มือถือ, แชทและอื่น ๆ การสื่อสารข้ามช่องทางนี้ไม่เพียง แต่สร้างความท้าทายให้ธนาคารนำวิธีการใหม่ ๆ ในการติดต่อกับลูกค้ามาใช้และทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น นอกจากนี้ความล้มเหลวของกระบวนการยังคงเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับองค์กรบริการทางการเงิน ธนาคารจะถูกเรียกเก็บเงินด้วยความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ แล้วนำเทคโนโลยีที่สามารถมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่สอดคล้องกัน – ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกช่องทางในการสื่อสารก็ตาม และเมื่อพูดถึงประสบการณ์ของลูกค้าการจัดการเนื้อหาขององค์กรมีบทบาทสำคัญ โชคดีที่อุตสาหกรรมบริการทางการเงินอยู่ในสถานะที่ดีที่จะปรับตัวเนื่องจากประสบการณ์ในการจัดการและการใช้ข้อมูลและสถิติ แต่วิธีการที่ว่าไม่ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเนื้อหาตาข่ายร่วมกัน? การมีข้อมูลหรือบริบทเชื่อมโยงกับข้อมูลช่วยให้ธนาคารเข้าใจรูปแบบ ของลูกค้าซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากและให้ข้อมูลเชิงลึก แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ องค์กรบริการทางการเงินสามารถเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดเองซึ่งกำหนดเป้าหมาย ไปยังลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (เมื่อธนาคารได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งงาน ที่กำลังจะมาถึงของลูกค้าตัวอย่างเช่นการกระทำนี้อาจเรียกใช้แอปพลิเคชันสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลหรืออัตราการจำนอง) บริบทนี้ยังช่วยสร้างประสบการณ์ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในทุกช่องทาง เพราะในชีวิตจริงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จะไม่เกิดขึ้นในส่วนนี้ ตัวอย่างเช่นการโต้ตอบออนไลน์อาจเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบของลูกค้า และ สิ้นสุดด้วยการโทรเข้าสู่ศูนย์บริการเพราะพวกเขาต้องการการอนุญาตเพิ่มเติมหรือระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ สิ่งสุดท้ายที่ลูกค้าต้องการคือการเปลี่ยนช่องทางและต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งเพื่อเล่าเรื่องราวของพวกเขาใหม่ เนื่องจากจำนวนเอกสารและข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทั้งที่พิมพ์และดิจิตอลได้เพิ่มขึ้นและไร้กระดาษมากขึ้นกระบวนการภายในก็เปลี่ยนไปและกลายเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถจัดการธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมการบริการทางการเงินเป็นผู้ริเริ่มและผู้สร้างรายใหญ่เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี ประมาณ 20% ของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคารนั้นลงทุนในระบบไอทีและไอที อุตสาหกรรมบริการทางการเงินตระหนักดีว่าการมีระบบการจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียง แต่ลดค่าใช้จ่าย […]

AdminP

July 15, 2020