จ้างสแกนเอกสาร

ใช้บริการ จ้างสแกนเอกสาร และ ระบบจัดเก็บเอกสาร K&O แก้ “ปัญหาเอกสารสูญหาย” ได้ 99.99%

ความแตกต่างระหว่าง สแกนเอกสารเอง กับ จ้างสแกนเอกสาร “ ปัญหาเอกสารสูญหาย ” ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชันในปัจจุบันโดยที่พบเจอส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะ ของการใช้งานร่วมกันเป็นระบบเน็ตเวิร์คภายในสำนักงานทั่วไป โดยจะมีความจำเป็นต้องแชร์เครื่องมัลติฟังก์ชันหนึ่งเครื่องให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณในต่างแผนก ทำให้มักเกิดปัญหา มากมายจากการใช้งานร่วมกัน และ ปัญหาการสูญหายของเอกสาร โดยปกติเอกสารที่มีข้อมูลตัวเลขที่สำคัญมักจะสูญหายไปหรือตัวเลขอาจถูกเปิดเผย ในกรณีเมื่อมีคนมาค้นหาเอกสารที่พริ้นในเวลาเดียวกัน พริ้นเอกสารแล้วไม่ได้เดินไปรับที่หน้าเครื่องมัลติฟังก์ชันทันที ทำให้เอกสารสูญหายติดไปกับเอกสารคนอื่น ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับงานพริ้นที่ไม่ได้ใช้งาน   สแกนเอกสาร การสแกนเอกสารถือเป็นหนึ่งในสิ่งช่วยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานด้านเอกสาร ของแต่ละองค์กร การสแกนเอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยป้องกัน เอกสารสูญหาย ได้แบบ 99.99% เพราะเป็นแบบดิจิตอลที่สามารถคัดลอก ย้าย แก้ไข เพิ่ม ลบ OCR ได้สารพัด ซึ่งสามารถนำตัวไฟล์ที่นำเข้าผ่านการสแกนเพื่อใช้งานในส่วนอื่นๆได้ และนอกจากนี้การแปลงเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการประหยัดการใช้กระดาษให้กับองค์กรอย่างมากฃ การสแกนเอกสารเอง นอกจากการจัดหา เครื่องสแกนเนอร์ ที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงระบบขั้นตอน หรือ ต้องมีการวางแผนการสแกนเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่ ก่อนการสแกนอีกทั้ง การตั้งชื่อไฟล์ และ อื่นๆซึ่งทำให้เกิดคึวามยุ่งยาก ยังไม่รวมถึงการแกะแม็กเอกสารออกมาสแกน และ เย็บคืนสู่สภาพเดิม หรือ ในกรณีที่ต้องติดบาร์โค้ดบนเอกสารเพื่อการค้นหา และ […]

AdminP

July 10, 2020