ยากไหมสำหรับการ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงดิจิทัล สู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เป็นคำที่กว้างซึ่งครอบคลุม ถึงวิวัฒนาการของกิจกรรม กระบวนการ และสมรรถนะขององค์กร เพื่อจัดการกับความสำคัญ ที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีในทุกด้านของธุรกิจ ทุกองค์กรมีเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อพวกเขานำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ ขยาย ระบบนิเวศการจัดการข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

คำสละสลวยที่เรียบง่าย สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือ “การไม่ใช้กระดาษ” แต่การแปลงเป็นดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการแปลงกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลก้าวไปไกลกว่าเทคโนโลยีกับผู้คน และกระบวนการที่มีบทบาทสำคัญ ในวิวัฒนาการสู่ธุรกิจดิจิทัล

เริ่มต้นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เมื่อข้อมูลและเนื้อหาได้รับ การแปลงเป็นดิจิทัลแล้ว การพัฒนาไปสู่ธุรกิจดิจิทัลเริ่มต้นด้วยการระบุกระบวนการทางธุรกิจ ที่สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพได้

ทั้งกระบวนการที่เรียบง่าย และขั้นตอนที่ซับซ้อน ด้วยการผสานรวมหลาย ๆ อย่างได้รับประโยชน์จากกระบวนการอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญ ของความต้องการในการดำเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อตอบสนอง ความต้องการเหล่านั้น องค์กรสามารถทำให้กระบวนการ มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อย่างสมบูรณ์นั้นมีมากมาย แต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นมีค่ามากกว่านั้นมาก ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดบางประการสำหรับธุรกิจ ได้แก่:

 • ประสิทธิภาพ รวมถึงการกำจัดปัญหา คอขวดของกระบวนการจำนวนมาก ด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
 • ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้นำธุรกิจข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
 • การเข้าถึง เนื่องจากกระบวนการ ดิจิทัลมีให้สำหรับผู้ใช้ (ทั้งภายในและภายนอก) จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 • ความพึงพอใจของลูกค้า ที่ได้รับจากเครื่องมือและแพลตฟอร์ม ที่ปรับให้เหมาะสมโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการและประสบการณ์ของผู้ใช้
 • กำไรที่เกิดจากการเพิ่มผลผลิต การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น และความชื่นชมจากลูกค้า

โซลูชันเพื่อรองรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ

แพลตฟอร์มข้อมูลองค์กรสามารถมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความสามารถในการ จัดการเนื้อหาระดับองค์กร (ECM) แบบบูรณาการของแพลตฟอร์ม การ จัดการกระบวนการ ทางธุรกิจ (BPM)และการจัดการกรณี และ ปัญหาช่วยประหยัดเงิน ของบริษัทในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจดจำเอกสาร และข้อมูลอัตโนมัติ และการกำหนดเส้นทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

นอกเหนือจากการจัดการเนื้อหา กระบวนการ และกรณีต่างๆ แล้ว แพลตฟอร์มข้อมูลองค์กรแบบรวมศูนย์ยังมี:

 • การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันระหว่างแผนก
 • บูรณาการกับระบบธุรกิจหลัก
 • การกำกับดูแลและการจัดการข้อมูล
 • การเข้าถึงผ่านมือถือและระยะไกล

ท้ายที่สุดแล้ว แพลตฟอร์มข้อมูลองค์กรจะช่วย ให้องค์กรปรับตัวเข้า กับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และประโยชน์ของแพลตฟอร์มข้อมูลองค์กร

แนวคิดสู่การทำ Digital Transformation 

หากจะเริ่มต้นทำกระบวนการนี้ มีมากมายหลายตำราแต่หลัก ๆ จะประกอบไปด้วยใจความใหญ่ ๆ ของแนวทาง 4 แนวทางดังนี้เป็นจุดเริ่มต้น คือ

1. มองไกลไปถึงแพลตฟอร์มแห่งอนาคต

เมื่อพูดถึงแพลต์ฟอร์มใหม่ ๆ ที่ทุกองค์กรกำลังทำ “Digital Transformation” มีสิ่งที่เราต้องยอมรับว่า วงการดิจิทัลนั้นมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอ และดิจิทัลที่ล้าสมัยหรือไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็อัตรธานไป ตัวที่ยังคงอยู่ก็ถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มใหม่ ๆ  แพลตฟอร์มที่ว่านี้มีทั้งสองมิติคือทั้งหลังบ้าน และหน้าบ้าน

2. เรียนรู้และรู้จักเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ 

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะลงสนามรบโดยใช้อาวุธไม่เป็น เช่นเดียวกันการทำ “Digital Transformation” เองก็จำเป็นต้องรู้จักเทคโนโลยีสำคัญต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ เช่น ซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถทำงานแทนคนได้เกือบทั้งหมดแต่เราไม่เคยรู้จัก Internet of Things ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในองค์กรหรือสินค้าที่สร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้ รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะไม่ว่าการทำ Digital Transformation จะได้ประโยชน์เท่าใด ลดต้นทุน สร้างความพอใจให้ลูกค้าได้เท่าใด ก็พังลงในพริบตาด้วยอันตรายจากภัยทางไซเบอร์

Easy DMS เราให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆผ่าน ระบบ Cloud Service ช่วยลดการกระจายของข้อมูล และลดการทำงานผ่านเอกสารที่เป็นกระดาษ ทำให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และจัดสรรข้อมูลได้ตามต้องการ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ไม่อยู่ในบริษัท มีระบบป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องการเสียหายของข้อมูล

หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดการกระจายของข้อมูล บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ต่างๆ ผ่านระบบ cloud service ทํางานได้อย่างเป็นระบบลดการทํางาน ผ่านเอกสารที่เป็นกระดาษ

3. ระบุจุดประสงค์ให้ชัดเจน 

ก่อนที่แต่ละองค์กรจะลงรายละเอียดได้ จำเป็นต้องกำหนดจุดประสงค์ให้แน่ชัดก่อน อย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจด้านไอที ส่วนใหญ่ก็จะใช้จุดประสงค์เกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้แก่ลูกค้า แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนี้จะรวมไปถึงการคิดใหม่และออกแบบใหม่ของภาพรวมในธุรกิจทั้งหมดด้วย กุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านมักครอบคลุมจุดประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ทางดิจิทัลให้กับลูกค้า เพื่อเชื่อมโยงไปถึงความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) รายได้ และประสิทธิภาพของธุรกิจในภาพรวม
 2. เพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ไม่จำเป็น
 3. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวขององค์กร จากการปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรสู่ระบบดิจิทัล
 4. เพื่อค้นหาสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ นั่นคือ “ความต้องการเบื้องลึก” ของลูกค้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อสร้างกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดต่อไป

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS บริการตรวจข้อสอบ นับคะแนน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O Systems

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

สนใจ บทความ หรือ Technology สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้
Tel.086-594-5494
Tel.095-919-6699

e-mail cs@ko.in.th หรือ K&O FB / เว็บไซต์หลัก สแกนเพื่อแอด Line พูดคุยตอนนี้

Related Articles