เปิดโลกสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย API Economy

สร้างเศรษฐกิจ Digital ด้วย API Economy นั้นรวดเร็วสะดวก และยกระดับการเล่นสำหรับทุกคน ตั้งแต่นักพัฒนาที่เล็กที่สุด ไปจนถึงบริษัทใหญ่ที่สุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการมีส่วนร่วม ที่ขับเคลื่อนไปยังแอพ 

เป็นกลยุทธ์ ที่ทุก Company ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กำลังดำเนินอยู่ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แต่ละองค์กร จะมีทางเลือก ที่หลากหลายให้ผู้บริโภค ได้เข้าถึงผ่านหลายช่องทาง ขณะเดียวกัน ก็มีความยืดหยุ่นในการที่จะใช้ระบบ IT อยู่บนสภาพแวดล้อม ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นแบบ Traditional, Virtual หรือ Cloud Environment เพื่อตอบสนอง ความรวดเร็ว ในการให้บริการ

แต่ในปัจจุบันองค์กรหลายราย ได้ค้นพบการขยายการทำธุรกิจแบบใหม่ ผ่านพันธมิตรทางการค้า ที่เรียกว่า Digital Economy Partners ที่ช่วยในการต่อยอดให้กับองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะทำการลงทุนหรือพัฒนาเอง

“ยิ่งเปิดกว้างมากยิ่งให้ผู้คนเข้าถึงได้มาก ยิ่งมีโอกาสสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้มาก”

ธุรกิจบนโลกดิจิทัล จำนวนมากต่างประสบความสำเร็จ

หลายคนอาจแปลกใจ เมื่อทราบข่าว ธนาคารใหญ่ๆ ในบ้านเรา 2-3 แห่งประกาศว่าเปิด  (Application Programming Interface) หรือเรียกว่า Open Banking API เพื่อให้ นักพัฒนาโปรแกรม จากภายนอกธนาคาร สามารถเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมต่อระบบธนาคารได้

 การที่ธนาคารทำ Open API อาจเป็นเรื่องใหม่ในประเทศเรา แต่ที่อื่นในโลก เริ่มทำเรื่องนี้อย่างจริงจังสักระยะหนึ่งแล้ว เป็นประโยชน์ ต่อลูกค้าธนาคาร แง่ที่ไม่จำเป็นต้องถูกผูกขาด การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ เฉพาะสถาบันการเงิน ที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่ แต่ทำให้ธนาคารอื่น เสนอบริการต่างๆ ที่อาจดีกว่าให้ลูกค้าจากที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่าน Open APT ได้

ธุรกิจบนโลก Digital จำนวนมาก ต่างประสบความสำเร็จ เพราะการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล จะโตได้ต้องมีนักพัฒนาโปรแกรมจำนวนมาก และต้องการนวัตกรรม ตลอดเวลา  ทำให้ขยายตัว จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เพิ่มขึ้นและสร้างนวัตกรรม จากนักพัฒนาที่อยู่นอกบริษัท และคู่ค้า ตัวอย่าง ความประสบความสำเร็จมีมากมาย เช่น กูเกิล, เฟซบุ๊ค, เพย์พาล , เน็ตฟลิกซ์, ทวิตเตอร์ และเบสท์บาย

พลังและความสำคัญ

API Economy  เป็นตัวจักรกลที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ สิ่งรอบนอกที่เป็น Channel Access มีการเปลี่ยนแปลงช่องทาง ในการเข้าถึงบริการ มีความหลากหลาย แต่สี่งที่ยังคงเป็น Core หรือแกนหลัก ยังคงเหมือนเดิม คือ Applications และ Identities (ความเป็นตัวตน หรือ ผู้ใช้) สิ่งที่ท้าทายคือทำอย่างไร ให้สิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ สามารถเชื่อมโยง เข้าหากันได้ ตัวที่เป็นสะพานเชื่อม ทั้งหมดระหว่างแกนหลักและ Channel Access ทั้งหลาย เอาไว้ด้วยกัน 

เป็นกลยุทธ์ ที่ทุก Company ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กำลังดำเนินอยู่ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แต่ละองค์กร จะมีทางเลือก ที่หลากหลายให้ผู้บริโภค ได้เข้าถึงผ่านหลายช่องทาง ขณะเดียวกัน ก็มีความยืดหยุ่นในการที่จะใช้ระบบ IT อยู่บนสภาพแวดล้อม ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นแบบ Traditional, Virtual หรือ Cloud Environment เพื่อตอบสนอง ความรวดเร็ว ในการให้บริการ

ประโยชน์

ความสำคัญ และบทบาทของ APIs ที่ถูกนำมาใช้ เป็นแกนหลัก ของการดำเนิน Digital Business ในปัจจุบันนอกจากในแง่  Business จะได้ประโยชน์แล้ว ในแง่ IT ก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวก รวดเร็วในการพัฒนา Services ใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น (Agility) ยังส่งเสริมกับองค์กรที่กำลังใช้หลัก Agile Methodology มาใช้ในการพัฒนา ระบบและ Services ต่างๆ ได้ ทำให้ Development Processes เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุน เพราะสามารถเรียกใช้ หรือนำไปประยุกต์ ใช้ในงานที่หลากหลายได้

Related Articles