ระบบจัดการการทำงานล่วงเวลา ของพนักงานโดยใช้โมดูลการทำงานล่วงเวลา

ระบบจัดการการทำงานล่วงเวลา องค์กรธุรกิจทุกแห่งควรตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนแรกคือการจัดการพนักงาน และการเก็บบันทึกชั่วโมงการทำงานและศักยภาพของพนักงานเพียงอย่างเดียวสามารถนำไปสู่การเติบโตของบริษัทได้ 

ที่นี่ OpenHRMS ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ดีกว่าสำหรับสิ่งนี้ และมีโมดูลต่างๆ ที่ช่วยลดความซับซ้อนของงานที่เป็นอันตรายของ HR

การทำงานล่วงเวลาสามารถกำหนดได้ว่าเป็นเวลาพิเศษที่พนักงานใช้นอกเหนือ จากชั่วโมงทำงาน ทุกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน ที่แตกต่างกัน งานที่ทำเกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะระบุการทำงานล่วงเวลา อย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานแต่ละคน หรือกลุ่มพนักงานสามารถดำเนินการได้ มีบางครั้งที่การทำงานล่วงเวลา มีความสำคัญมากสำหรับบริษัท เนื่องจากสามารถเพิ่ม ผลผลิตได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ประหยัดต้นทุนและท้ายที่สุดจะนำไปสู่การลดงาน ทางออกเดียวสำหรับการทำงานล่วงเวลา คือการจัดการ วางแผนและกำหนดเวลา ฯลฯ

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในอนาคตของบริษัท การจัดการพนักงานล่วงเวลา และการป้องกันจากวิกฤตทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทั้งบริษัท

ที่นี่ HRMS มีบทบาทสำคัญในการจัดการการทำงานล่วงเวลา ของพนักงาน ด้วยความช่วยเหลือของโมดูลนี้ ผู้ใช้สามารถติดตามระยะเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย 

โมดูลของ HRMS นำเสนอการจัดการการ ดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลในบริษัท กลับกลายเป็นตัวช่วยอย่างดี ให้องค์กรผลิดอกออกผลในด้านผลิตภาพ โดยไม่คำนึงถึงขนาดขององค์กร หรือจำนวนพนักงานที่ทำงาน HRMS สามารถนำไปใช้ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

โมดูลการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน OpenHRMS

ทำหน้าที่เป็นโมดูลในการขอทำงานล่วงเวลา โมดูลนี้มีประโยชน์สำหรับการสร้างคำขอทำงานล่วงเวลา ตามวันและชั่วโมง สามารถใช้เป็นการจัดสรรวันลาหรือจ่ายเงินสดได้ โมดูลการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน HRMS เป็นหนึ่งในโมดูลพิเศษที่มีไว้สำหรับจัดการข้อมูลการทำงานล่วงเวลาของพนักงานด้วยวิธีรวมศูนย์ การใช้โมดูลนี้ช่วยในการติดตามและจัดการพนักงานของบริษัท ด้วยความช่วยเหลือของโมดูลนี้ พนักงานสามารถสร้างคำขอทำงานล่วงเวลาและส่งไปยังแผนกได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนทั้งหมดนี้ทำได้อย่างง่ายดายด้วยโมดูลการทำงานล่วงเวลาของ HRMS

จะจัดการการทำงานล่วงเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?

มีหลายวิธีในการจัดการการทำงานล่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการนำโมดูลการทำงานล่วงเวลาของ HRMS ไปใช้ในบริษัท เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากปัจจัยลบที่ทำให้การทำงานล่วงเวลา

ในขณะเดียวกัน นี่คือภาพรวมของโมดูลการทำงานล่วงเวลาของ HRMS และวิธีการจัดการการทำงานล่วงเวลาของพนักงานอย่างง่ายดาย ให้เราพิจารณาเหตุผลบางประการที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายของบริษัทเนื่องจากการล่วงเวลา

1. การติดตามชั่วโมงทำงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน

การติดตามเวลาการทำงานของพนักงานจะช่วยในการจัดการทุกระดับของพนักงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนของพนักงานได้หากพวกเขามีความเสี่ยง การติดตามชั่วโมงการทำงานช่วยทั้งพนักงานและนายจ้าง

2. ปรับปรุงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

พนักงานหลายคนใช้ประโยชน์จากการทำงานล่วงเวลา และพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

3. เสนออิสระและความยืดหยุ่น

ให้ความยืดหยุ่นแก่พนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานและสามารถจัดการชั่วโมงการทำงานของตนเองได้ ดังนั้นจึงให้อิสระและความรู้สึกของความเป็นอิสระสำหรับคนงาน

4. ชดเชยพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาเสมอ

ค่าชดเชยเวลาและค่าล่วงเวลาเป็นสองวิธีในการชดเชยเวลาพิเศษที่พนักงานทำงาน 

5. โบนัสสำหรับวันหยุดทำงาน

การทำงานล่วงเวลาในช่วงวันหยุดจะช่วยให้พนักงานได้รับโบนัสพิเศษ เพื่อให้คนทำงานสามารถหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด เป็นการให้พนักงานมีรายได้เสริมและทำให้พวกเขามีสมาธิกับงานมากขึ้น

6. ผลประโยชน์ทางการเงินและโปรโมชั่น

มีคนทำงานหนักที่สุดในบริษัทที่ทำงานล่วงเวลาโดยไม่สังเกตเวลาทำงานจริง มีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยนายจ้างที่สังเกตเห็นนายจ้างที่พยายามมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีขึ้นจะมาพร้อมกับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งนี้ สำหรับพนักงานที่ประสบปัญหาทางการเงินมักจะได้รับประโยชน์จากค่าล่วงเวลา ระบบจัดการการทำงานล่วงเวลา

7. ผลผลิตที่ดีขึ้นสำหรับบริษัท

ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งที่นายจ้างได้รับจากการทำงาน ล่วงเวลาคือพนักงาน ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อพนักงานใช้เวลาทำงานเป็นเวลานาน จะช่วยให้บริษัทสามารถ ผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้น และประสบความสำเร็จ ในการแจกจ่ายให้กับลูกค้า เมื่อพนักงานทำงานล่วงเวลา ในที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท และด้วยเหตุนี้ยังช่วยพนักงานได้รับโบนัส เงินเดือน และสิ่งจูงใจอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าการทำงานล่วงเวลา เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในองค์กรอย่างแน่นอน

กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อพนักงานมีความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ ตารางเวลาการทำงานล่วงเวลา พวกเขามักจะมาสาย หรือหยุดงานโดยไม่คาดคิด การทำงานอย่างถูกต้อง และให้เวลาเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ได้ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และนำข้อดีมากมาย มาสู่คนที่ทำงานในองค์กร การทำงานล่วงเวลาช่วยให้คนๆ หนึ่งสามารถหารายได้พิเศษ และเพิ่มมูลค่าให้กับสถานที่ทำงานในที่สุด การบริหารการทำงานล่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O Systems

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

สนใจ บทความ หรือ Technology สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้
Tel.086-594-5494
Tel.095-919-6699

e-mail cs@ko.in.th หรือ K&O FB / เว็บไซต์หลัก สแกนเพื่อแอด Line พูดคุยตอนนี้

Related Articles