Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

การพัฒนา บุคคลากร ให้ประสบความสำเร็จด้วย E-Learning จริงหรือไม่?

e-learning กำลังจะเข้ามามีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานต่างๆ คือ การฝึกอบรม บุคลากร หรือเรียกกันอีกอย่างว่า e-training การฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ใช้กันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็คือ การฝึกอบรมหรือสัมมนากันเป็นกรุ๊ป โดยกำหนด เวลา รวมทั้งสถานที่ที่แน่นอน ซึ่งบางทีอาจจะเป็น โรงเรียน สถานศึกษา หรือบริษัทรับฝึกอบรมเอง การฝึกอบรมยิ่งใน สภาพเศรษฐกิจถดถอย อย่างทุกวันนี้ ไม่เฉพาะแต่ละคนเพียงเท่านั้น ต้องจ่ายเงินอย่างคุ้มค่า องค์กรหรือบริษัทเองก็เช่นกัน

จุดแรกหน่วยงานมักจะมองในหัวข้อการลดงบประมาณรายจ่าย ก็คือการตัดงบในเรื่องเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมบุคลากร เพราะว่าหน่วยงานมองไม่เห็นผลกำไร ที่เป็นตัวเลข ในงบประมาณผลกำไร ขาดทุน เงินที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งพนักงานออกไปอบรม หรือประชุมสัมมนากลับถูกดูเป็นรายจ่ายเสียมากกว่า โดยไม่ได้คิดว่า การไม่ฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญมากขึ้น เพื่อทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนไป นับว่าเป็นการเสี่ยงของหน่วยงานอีกกเหมือนกัน สำหรับการเข้าไปแข่งขันในโลกธุรกิจนั้น

เนื่องจากว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากร ที่สำคัญในหน่วยงานการฝึกอบรมพนักงาน จึงไม่อาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ e-learning เริ่มเข้ามามีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากฝึกอบรม ในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานได้อีกด้วย

4 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนา บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ 1 : แผนปรับปรุง E-Learning จะต้องเชื่อมโยงกับแผนการธุรกิจ

คือ ผู้บริหารและ HR ต้องมีความแน่ชัดว่าระบบ E-Learning นั้นจะช่วยส่งเสริมและผลักดัน ให้หน่วยงานสามารถทำงานตามแผนการเพื่อบรรลุ วัตถถประสงค์ของแผนการธุรกิจได้ ฉะนั้น ผู้บริหารและ HR จำเป็นต้องปรึกษาขอคำแนะนำด้วยกันว่า

  1. วัตถุประสงค์ สำหรับในการจัดวางระบบ E-Learning นั้นมีอะไรบ้าง 
  2. จุดมุ่งหมายของหน่วยงานมีอะไร 
  3. แผนการเป็นอย่างไร 
  4. สิ่งที่บุคลากรจำต้อง ทำความเข้าใจจากหลักสูตร E-Learning นั้นมีอะไรบ้าง 
  5. พวกเขาจำเป็นต้องนำความรู้นั้นไปทำอะไรเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แผนกงานของเขา และก็หน่วยงานประสบผล สำเร็จได้

 เมื่อบุคลากร มีความรู้และความเข้าใจในจุดสำคัญของ E-Learning กับแนวทางการทำงานของเขาแล้ว เขาก็จะสนใจ และก็มีความกระตือรือรันสำหรับการเข้าเรียนหาความรู้เพื่อปรับปรุงตัวเอง โดยใช้ E-Learning มากเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้อง ไป บังคับ

ปัจจัยที่ 2 : ผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้างาน จะต้องให้การส่งเสริม E-Learning เป็นประจำ (Management Support)

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงนั้นยิ่งสำคัญมาก เรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้ว่าหาก “บิ๊กบอส” สนใจส่งเสริม และลงมา “ล้วงลูก” เรื่อง อะไรก็ตาม งานขึ้นนั้นก็มักจะเดินหน้าเร็ว ดังนั้นบิ๊กบอสรวมทั้งบอสทั้งหลายแหล่จำเป็นต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ให ลูกน้อง โดยใช้ E-Learning ด้วยนะคะ ไม่ใช่สั่งให้ลูกน้องศึกษาจาก E-Learning แต่ว่าตนเองไม่เคยใช้เลย

ปัจจัยที่ 3 : มีความพร้อมเพรียงด้าน เทคโนโลยี (Technology Readiness) 

เรื่องเทคโนโลยีนี่เป็นหัวใจของ E-Learning เลย ตั้งแต่การติดตั้งระบบ การออกแบบโปรแกรม การใช้และก็การเรียน การสอน การดูแลรักษา (Maintenance) การจัดการกับปัญหาทางด้าน เทคนิคต่างๆ หรือบริการ (Services) เมื่อเกิดปัญหาอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าประเด็นนี้จะต้องใช้ทุนสูง แต่ว่าก็คุ้มในระยะยาว ดังนั้นให้เลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีประสบการณ์จริงๆมาวางระบบ และวางแบบระบบให้ อย่าทำชุ่ยๆง่ายๆ เพราะว่าจะไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป

ปัจจัยที่ 4 : ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 

การออกแบบหลักสูตรการศึกษา นั้นจำเป็นต้องเชื่อมโยงเป้าหมาย การศึกษากับกิจกรรมหรืองาน ที่พนักงานจำต้อง ปฏิบัติ โดยมีการกำหนดมาตรฐาน เพื่อประเมินผลการศึกษา ความสามารถต่างๆหลังการเรียน ของพนักงาน ซึ่งการ ประเมินผลจะเป็นการกระตุ้น ให้พนักงานศึกษา อย่างเป็นจริงเป็นจัง ไม่ใช่เรียนเล่นๆไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ดี หากสามารถ วางแบบการศึกษา ที่มีการตอบสนองต่อนักเรียน (Interactive) จะก่อให้การเล่าเรียน ด้วยระบบ E-Learning สนุกมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เพราะว่าหากพนักงาน มองเห็นการศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องสนุกสนานแล้ว เขาก็ย่อม ต้องการจะศึกษา ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาบังคับ ซึ่งนับว่าบรรลุจุดประสงค์ ของการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาตัวเอง โดย E-Learning อย่างสมบูรณ์

“เพราะฉะนั้นแล้ว หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงาน ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งพัฒนาตนเอง อยู่ตลอด หน่วยงานที่อยู่รอด ในโลกความจริงได้ ซึ่งก็คือหน่วยงานที่ต้อง มีการปรับพฤติกรรม ตลอดจนปรับปรุงให้ก้าวทันยุคทันสมัย ที่เปลี่ยนแปลง ในแต่ละยุค ด้วยนั่นเอง ฉะนั้นจุดมุ่งหมายหนึ่งของทุกหน่วยงานก็คือ การมุ่ง “พัฒนาหน่วยงาน (Organization Development : OD)” เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น อยู่เสมอ แล้วคนที่มีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาหน่วยงาน ให้ก้าวไปข้างหน้านั้น ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในส่วนของผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่ว่ายังรวมถึง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ชอบในการปรับปรุง พัฒนา ศักยภาพตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง”

Related Articles