Time Attendance System บันทึกเวลาเข้า/ออกพนักงานแบบไร้การสัมผัส

Time Attendance System ในขณะที่อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยกำลังเข้าสู่กระบวนการแปลงเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของเทคโนโลยีใหม่จะช่วยเสริมความปลอดภัย ทำให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่การรักษาแบบลีนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจจำนวนมากด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจาก โคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างง่ายดาย ผ่านการสัมผัส ทำให้หลายหน่วยงานที่มีการใช้ระบบบันทึกเวลาเข้างาน (Time Attendance System) ผ่านอุปกรณ์เครื่องอ่านที่ยังใช้การแตะหรือระบบสัมผัส อาทิเช่น เครื่องอ่านบัตรพนักงาน เครื่องตอกบัตร เครื่องรูดบัตร หรือแม้แต่เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้วิธีการบันทึกเวลาเข้า/ออกของพนักงานผ่านอุปกรณ์ระบบไร้การสัมผัส (Touchless) อาทิเช่นเครื่องสแกนใบหน้าหรือเครื่องแสกน QR Code แทนระบบเดิมเพื่อลดโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรค

 

เครื่องสแกนใบหน้าของ Megvii ทั้งสามรุ่นสามารถรองรับการทำงานในรูปแบบของ

เครื่องสแกนใบหน้า (Face Reader)

เครื่องสแกนบัตร (Card Reader)

เครื่องสแกน QR Code (QR Code Reader)

 

โดยเราสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้รองรับการทำงานในลักษณะ Multi Factor Authentication ได้ ตัวอย่างเช่น

สแกนใบหน้าอย่างเดียว (Face Only)

สแกนใบหน้าหรือบัตรหรือ QR code

สแกนใบหน้าและบัตร (Face AND Card)

ประโยชน์ของ Time Attendance System

ป้องกันความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ทดแทนอุปกรณ์อ่านระบบเดิมที่เป็นระบบสัมผัสที่มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นจุดกระจายโรคติดต่อ
ป้องกันการส่งต่อบัตรเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเข้าออกงานแทนกัน
ป้องกันการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยพนักงานเองเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการทำงานโดยสามารถบริหารจัดการหรือตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมข้อมูลพนักงานหรือระบบเงินเดือน (Human Resource or Pay Roll) ได้ผ่าน API

การติดตั้งในแบบต่างๆ

การติดตั้งแบบผนัง อุปกรณ์ Face Recognition Reader มากับชุดติดตั้งมาตรฐานที่สามารถติดตั้งได้โดยตรงกับผนัง พร้อมชุดติดตั้งทีสามารถ เจาะเข้ากับผนังคอนกรีตได้โดยตรง โดยอาศัยเพียงแหล่งจ่ายไฟแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ และสายนำสัญญาณ เครือข่าย LAN หนึ่งเส้น
อุปกรณ์แขนยึดแบบปรับองศาได้ (Adjustable Turnstile Bracket) เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งเพิ่มเพื่อเพิ่มความสะดวก ในการปรับมุมและองศา เพื่อที่จะสามารถปรับมุมและตำแหน่งในการมอง

การติดตั้งบนขาตั้งพื้น (Floor Stand)
การติดตั้งบนประตูปีกผีเสื้อ (Turnstile Gate/Speed Gate/Flap Gate)

แนวคิดเรื่องการนำเทคโนโลยี AI Face Recognition มาประยุกต์ใช้งานในการ Check-in ออกบัตรเข้าห้องพัก ออกรหัสไวไฟ และการใช้ใบหน้าเพื่อเข้าใช้สถานที่บริการต่างๆของโรงแรม รวมไปถึงการใช้ใบหน้าเพื่อลงบิลค่าใช้จ่าย แทนการถามชื่อและห้องพักแบบเดิม Time Attendance System

ระบบนี้สามารถลดการสัมผัส เพิ่มความสะดวกสบาย ผสานกับระบบจองห้องพักและระบบ Hotel Management เดิมได้

 

User Journey ของการเข้าพักโรงแรมกำลังจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุค New Normal ที่ใครๆก็ต้องการระยะห่าง และลดการสัมผัส
แขกจองห้องพักด้วยระบบปกติ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาจองโดยตรง หรือจองผ่าน Booking Platform ชั้นนำต่างๆ
ระบบ Face48 ที่เชื่อมต่อกับระบบจองห้องพักของโรงแรม จะทำการส่งลิงค์ให้ลูกค้า หรือสมาชิก เพื่อให้ทำการ Upload รูปใบหน้า โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของรูปถ่ายด้วย Megvii API
จากนั้นเมื่อแขกเข้ามาถึง สามารถติดตั้งระบบ Koala Cam เพื่อใช้เป็น Welcome Screen ให้ลูกค้าเห็น หรือจะใช้เป็นตัวแสดงผลเพื่อให้เฉพาะพนักงานรู้ว่าแขกได้เข้ามาถึงโรงแรมแล้วก็ได้
สำหรับแขกที่ไม่ได้ลงทะเบียน Online มาก่อน ก็สามารถลงทะเบียนใบหน้าด้วย Registratin Kiosk ที่ตังไว้ได้
แขกสามารถไปที่ Check-in counter เพื่อสแกนใบหน้า พร้อมโชว์หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบใบหน้ากับหนังสือเดินทางว่าตรงกันหรือไม่
ถ้าตรงกัน ก็จะทำการ Check-in ส่งข้อมูลไปยังระบบ PMS, Face48 รวมไปถึง Portalista เพื่อทำการกำหนดสิทธิ์การเข้าพัก พร้อมออก Key Card กำหนดสิทธิ์การเข้าสถานที่ต่างๆด้วยใบหน้า รวมไปถึงออกรหัสไวไฟ ให้ทันทีโดยอัตโนมัติ
ในสถานที่ให้บริการต่างๆ โรงแรมสามารถติด Koala Pad เพื่อใช้ ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นแขกของโรงแรมหรือไม่ เพื่อใช้ในการให้บริการ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ทดแทนระบบการลงบิลค่าใช้จ่ายแบบเดิม ที่จำเป็นต้องเขียนชื่อตัวและเบอร์ห้อง ระบบนี้สามารถลดการสัมผัสได้มาก

จะเห็นได้ว่า แนวคิดนี้ เป็นการผสานกันระหว่างเทคโนโลยี AI, IOT และ Internet Authentication System ไว้ได้อย่างลงตัว และในอนาคตสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Automation อื่นๆ เพื่อสร้างความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

หรือ E m a i l : d c s @ k o . i n . t h

ส า ม า ร ถ รั บ ช ม วี ดี โ อ ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ใช้ ง า น จ ริ ง ไ ด้ ที่ นี่

Related Articles