Harrison Assessment พัฒนาและสรรหาบุคลากร ของท่านให้มีคุณภาพ

ช่วยให้คุณทำงานง่ายในสายงาน HR Harrison Assessment หรือเรียกสั้นๆว่า HAก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1990 โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก 38 ภาษา และบุคลากรจากองค์กรที่เข้าร่วมประเมินจำนวนกว่า 2,500,000 คนทั่วโลก   เป็นเครื่องมือในการสรรหาและพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพสำหรับองค์กรของท่าน โดยเป็นแบบทดสอบพร้อมรายงานผลที่แม่นยำทีสุด และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงทำให้องค์กรเติบโตสร้างผลกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างมืออาชีพให้กับองค์กรของคุณ พร้อมดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ระบบการวิเคราะห์ความสำเร็จของงานของ Harrison Assessment service ได้พัฒนามาจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้งานสำเร็จ โดยวิจัยจากงานวิจัยมากกว่า 6,500 งานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ของพนักงานซึ่งจะช่วยในการปรับพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จของพนักงานยิ่งขึ้นได้ โดยอาศัย ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม 175 พฤติกรรม ซึ่งรวมถึงแนวโน้มการทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของงานบางประเภทได้ เป็นความสามารถพิเศษที่กำหนดเป้าหมายและความต้องการส่วนบุคคล และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลและองค์กร การวิเคราะห์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถของพวกเขา รวมถึงการกำหนดบทบาทการฝึกสอนผู้บริหารการพัฒนาประสิทธิภาพแผนพัฒนาบุคคลการมีส่วนร่วมของพนักงานความสามารถในการเป็นผู้นำและการพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรม และพัฒนาทีมในการมีส่วนร่วมขององค์กร ช่วยให้ผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมผู้นำที่มีอยู่ของคุณมีความสามารถในการทำตามแผนกลยุทธ์ของคุณหรือไม่?ค้นหาโดยใช้การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำที่ปรับแต่งได้ของเราซึ่งวัดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการจัดการแต่ละบทบาท การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณให้อำนาจผู้จัดการของคุณด้วยข้อมูลสำคัญที่พวกเขาต้องการเพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานแต่ละคน รายงานการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลจัดทำแผนงานของแรงบันดาลใจความคาดหวังและรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของพนักงานแต่ละคนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเก็บรักษาให้สูงสุด องค์กรของคุณจะได้ประโยชน์จาก Harrison Assessment ในด้านของ สรรหาผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถคัดสรรผู้เชี่ยวชาญได้โดยอัตโนมัติ […]

AdminP

April 7, 2020