ระบบดูแลเอกสาร

รู้จักกับ Q-doc ระบบดูแลเอกสาร จัดการข้อมูล สำหรับองค์กร 24 ชั่วโมง

Q-doc ระบบดูแลเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์การจัดการ เนื้อหาองค์กรซึ่งมักเรียกว่า Document Management Systems (DMS) มีวรรณกรรมมากมายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดการเอกสารเช่น: DMS, EDRMS หรือ CMS มักจะได้รับอิทธิพลจาก กฎการตลาดมากกว่าเหตุผลวัตถุประสงค์ ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการจัดเก็บจัดกา รและ ติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ภาพอิเล็กทรอนิคส์ของข้อมูล จากกระดาษที่บันทึก ผ่านการใช้เครื่องสแกนเอกสาร Q-doc เป็นโซลูชั่นการจัดการที่ช่วยให้ธุรกิจ สามารถควบคุมการผลิต การจัดเก็บการจัดการ และ การจัดจำหน่ายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ ให้ประสิทธิภาพและความสามารถ ในการนำข้อมูลมาใช้ซ้ำ และ ควบคุมการไหลของเอกสาร Q-doc เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร ที่รวมการจัดการเอกสาร ที่จำเป็นการทำงานร่วมกัน และ การค้นหาขั้นสูงเข้าไว้ในโซลูชันที่ใช้งานง่าย ระบบยังรวมถึงเครื่องมือ การบริหารเพื่อกำหนดบทบาท ของผู้ใช้ที่หลากหลายการควบคุม การเข้าถึงโควต้าผู้ใช้ระดับความปลอดภัยของเอกสาร บันทึกรายละเอียดของกิจกรรม และ การตั้งค่าระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร Q-doc สร้างแหล่งเก็บข้อมูลที่มีค่าสูง ของสินทรัพย์ข้อมูลขององค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างความรู้ และ ปรับปรุงการตัดสินใจทางธุรกิจ เพิ่มกลุ่มงาน […]

AdminP

July 16, 2020