Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

วิธีตั้งเป้าหมายยังไงในองค์กรให้ได้ผลชัวร์

ทำไมเราต้อง ตั้งเป้าหมาย? คนทั่วไปยังไม่ทราบถึงเหตุผลที่ทำไมคนเราถึงต้อง ตั้งเป้าหมาย รวมถึงประโยชน์ของมันที่มีมากกว่าที่คิด ซึ่งบางคนก็อาจทำมันเพียงเพราะแค่มีคนบอกว่ามันสำคัญก็ได้ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการที่จะใช้เวลาของคุณ เพื่อเขียนรายการเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องทำ คุณจะต้องรู้ก่อนให้ได้ว่า ทำไมการกำหนดเป้าหมายถึงสำคัญ? แล้วมันมีประโยชน์ต่อตัวคุณอย่างไรบ้าง? การนำหลักการ SMART มาตั้งเป้าหมายขององค์ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   ประเด็นสำคัญ เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุได้ ซึ่งเป้าหมายที่บรรลุได้จะกระตุ้นให้เราอยากเอาชนะเป้าหมายให้ได้ เป้าหมายที่ดีจะต้องมีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน มีวันสิ้นสุดของเป้าหมาย เพื่อที่จะทำให้เกิดการวางแผนการทำงานได้ครอบคลุม เราสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ เพื่อปฎิบัติให้สำเร็จเป็นลำดับขั้นตอนไปได้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการสำเร็จเป้าหมายย่อยๆ หลายๆ อันเมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสามารถบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้เช่นกัน เป้าหมายที่ดีจะต้องมีการวัดผลได้ มีวิธีวัดผลชัดเจน บ่งชี้สิ่งที่เกิดจากผลได้ และประมวลผลนำไปใช้งานได้ ในการทำธุรกิจนั้นองค์กรมักจะมีการตั้งเป้าหมาย (Objective) เสมอ หรือแม้แต่การจะทำงานใดๆ ก็ตามพนักงานทุกคนก็มักจะมีการตั้งเป้าหมายของการทำงานนั้นๆ ด้วยเช่นกัน การตั้งเป้าหมายตั้งเป็นสิ่งที่ดีและควรทำอย่างยิ่ง เพราะมันจะทำให้เราเห็นหมุดหมายที่เราอยากไปถึงหรือทำให้สำเร็จได้ แล้วก็ยังสามารถเห็นทิศทางของการทำงานหรือดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่จะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพได้ด้วย แต่การตั้งเป้าหมายที่ลอยๆ ไม่ชัดเจน หรือเป็นนามธรรมเสียจนไม่เห็นแนวทางปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายก็อาจกลายเป็นเป้าหมายที่ไร้ประสิทธิภาพไปเลยก็ได้ ดังนั้นการที่จะตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพนั้นเราอาจนำหลัก SMART เข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของเราชัดเจนตลอดจนมีแนวทางปฎิบัติที่ลงมือทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลักการนี้กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกรวมถึงในเมืองไทยของเราด้วยที่หลายองค์กรนำไปใช้เพื่อให้เป้าหมายของตนชัดเจนและแข็งแกร่ง แน่นอนว่ามันมีส่วนที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน การตั้งเป้าหมายขององค์กรตามหลักการ SMART SMART […]

AdminP

AdminP

April 9, 2020

วิธี สร้างคนเก่ง ภายในองค์กรของคุณให้ได้ผลลัพธ์เกินคาด

สร้างคนเก่ง ให้กับองค์กรแบบที่ได้ผลลัพธ์ที่เกินคาด เป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าถูกคนถูกเวลา   การสร้างคนเก่ง เราอาจจะเริ่มจากคำถามว่าแล้วคนเก่งๆ จากองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบไหน และสุดท้ายคงจะหนีไม่พ้นว่า คนที่มีศักยภาพก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธ์ที่รอการเติบโต เหลือแค่การ รดน้ำ พรวนดิน และการเอาใจใส่ก็พร้อมที่จะงอกเงยออกมาเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่สง่างามให้ร่มเงา และบุคคลที่ว่านั้นคงจะเป็นใครไม่ได้  คนกลุ่มนี้มีส่วนสำคัญอย่างมาก พวกเขาคือคนสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับทีม เป็นการกำหนดวัฒนธรรมในการทำงาน เป็นสาเหตุของการอยู่ต่อหรือการไปของพนักงาน ใช่แล้ว, พวกเขาคือ ผู้จัดการนั่นเอง  นักวิจัยจาก Gartner ได้ทำการศึกษาพนักงานและผู้จัดการกว่า 7,300 คนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างหลากหลาย ตามด้วยการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอีกหลายร้อยคน สิ่งที่ค้นพบน่าปะหลาดใจและทำลายความเชื่อเก่าๆ ที่มีต่อการพัฒนาคนไป รายงานฉบับนี้ได้ทำการแบ่งประเภทของผู้จัดการออกตามวิธีการที่พวกเขาใช้ในการ Coaching พนักงานออกได้เป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. Teacher Managers   ผู้จัดการประเภทนี้ใช้วิธีการโค๊ชจากความรู้ความถนัดของตัวเอง คอยให้คำแนะนำในลักษณะของการสอนจากสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนรู้มาก่อนเป็นการส่วนตัว โดยส่วนมากแล้วผู้จัดการกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในความรู้ทักษะเฉพาะทางหรือเชิงเทคนิคที่สั่งสมประสบการณ์มานานหลายปี พวกเขาทำงานได้ดี โดยอาจจะทำงานในลักษณะตัวคนเดียวมาก่อน ก่อนที่จะค่อยๆ ไต่ลำดับขั้นในองค์กรจนได้มาทำงานในข่ายของการบริหารในที่สุด 2. Always-on Managers   ผู้จัดการประเภทนี้เรียกได้ว่าดูแลใส่ใจต่อการโค๊ชพนักงานเป็นอย่างดี พวกเขาชอบให้ Feedback  กับพนักงานเป็นอย่างมาก พวกเขาพร้อมเสมอที่จะคอยสอนงานและให้คำแนะนำกับพนักงานแทบจะตลอดเวลาที่มีโอกาส จัดว่าเป็นประเภทของผู้จัดการที่ทุ่มเวลาแก่การพัฒนาพนักงานมากที่สุดในทั้งสี่ประเภทเลยทีเดียว 3. Cheerleader Managers […]

AdminP

AdminP

April 9, 2020

Harrison Assessment พัฒนาและสรรหาบุคลากร ของท่านให้มีคุณภาพ

ช่วยให้คุณทำงานง่ายในสายงาน HR Harrison Assessment หรือเรียกสั้นๆว่า HAก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1990 โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก 38 ภาษา และบุคลากรจากองค์กรที่เข้าร่วมประเมินจำนวนกว่า 2,500,000 คนทั่วโลก   เป็นเครื่องมือในการสรรหาและพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพสำหรับองค์กรของท่าน โดยเป็นแบบทดสอบพร้อมรายงานผลที่แม่นยำทีสุด และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงทำให้องค์กรเติบโตสร้างผลกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างมืออาชีพให้กับองค์กรของคุณ พร้อมดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ระบบการวิเคราะห์ความสำเร็จของงานของ Harrison Assessment service ได้พัฒนามาจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้งานสำเร็จ โดยวิจัยจากงานวิจัยมากกว่า 6,500 งานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ของพนักงานซึ่งจะช่วยในการปรับพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จของพนักงานยิ่งขึ้นได้ โดยอาศัย ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม 175 พฤติกรรม ซึ่งรวมถึงแนวโน้มการทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของงานบางประเภทได้ เป็นความสามารถพิเศษที่กำหนดเป้าหมายและความต้องการส่วนบุคคล และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลและองค์กร การวิเคราะห์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถของพวกเขา รวมถึงการกำหนดบทบาทการฝึกสอนผู้บริหารการพัฒนาประสิทธิภาพแผนพัฒนาบุคคลการมีส่วนร่วมของพนักงานความสามารถในการเป็นผู้นำและการพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรม และพัฒนาทีมในการมีส่วนร่วมขององค์กร ช่วยให้ผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมผู้นำที่มีอยู่ของคุณมีความสามารถในการทำตามแผนกลยุทธ์ของคุณหรือไม่?ค้นหาโดยใช้การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำที่ปรับแต่งได้ของเราซึ่งวัดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการจัดการแต่ละบทบาท การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณให้อำนาจผู้จัดการของคุณด้วยข้อมูลสำคัญที่พวกเขาต้องการเพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานแต่ละคน รายงานการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลจัดทำแผนงานของแรงบันดาลใจความคาดหวังและรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของพนักงานแต่ละคนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเก็บรักษาให้สูงสุด องค์กรของคุณจะได้ประโยชน์จาก Harrison Assessment ในด้านของ สรรหาผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถคัดสรรผู้เชี่ยวชาญได้โดยอัตโนมัติ […]

AdminP

AdminP

April 7, 2020