Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

การสร้างผลลัพธ์ OKRs กับการทำงานที่บ้าน

ทำงานอย่างไรให้มีผลลัพธ์ ( OKRs ) ในช่วงวิกฤติของ Covid 19 นี้ มีหลากหลายบริษัทด้วยกันที่ใช้นโยบาย work from home กันมาสักพักแล้ว และก็มีอีกหลาย ๆ บริษัทที่สนใจอยากจะเริ่มใช้นโยบายนี้บ้าง แต่มีความกังวลว่าจะใช้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เพราะบางบริษัทนั้นยังกังวลว่าจะทำอย่างไรให้สามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่พนักงานเหล่านั้นจะไม่อู้ หรือไม่ทำงาน หรือจะทำอย่างไรให้พนักงานมีความรับผิดชอบในงานได้เหมือนตอนที่อยู่ในที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการปรับใช้แนวคิด OKR ในการทำงานของบริษัทให้ได้ผลในช่วง work from home นี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานตามที่ตั้งไว้ ‘ OKRs ’ หรือ ‘Objective & Key Results’ คือแนวคิดการตั้งเป้าหมายหลัก เพื่อหาว่าจุดสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายคืออะไร ทำอย่างไร และต้องสามารถวัดผลได้ด้วย ขณะที่แนวทางการปฏิบัตก็จะต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้มีหลายองค์กรมีการนำไปปรับใช้กันอย่างแพร่หลาย ขณะที่ OKR จะเสริมให้การ work from home เกิดประสิทธิภาพได้มากนั้น พนักงานทุกคนจะต้องมีเป้าหมายของตัวเอง เพื่อทำให้ผู้บริหารไม่ต้องกังวลว่าพนักงานเขาจะทำงานไหม หรือเขาจะควบคุมตัวเองได้ไหมอย่างไร ถ้าผู้บริหารทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพนักงานเขารับผิดชอบงานได้ และทำให้ความรับผิดชอบเขาชัดเจนว่ามีเป้าหมายอะไรในแต่ละไตรมาส ก็จะช่วยยกระดับของการทำงานที่บ้านขึ้นไปอีก ทำงานที่บ้าน แล้วจะประเมินผลการทำงานอย่างไร […]

AdminP

AdminP

April 17, 2020