Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

เรื่องใหญ่ที่ทั้งโลกต้องรู้ GDPR กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อผู้ประกอบการ “ไทย”

GDPR คืออะไร? ทำไมทั้งโลกต้องสนใจ กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR คือ General Data Protection Regulation ซึ่งมีผลบังคับใช้ออกโดยคณะกรรมการ EU เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2016 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 GDPR เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วก็มาแทนที่ Directive ของปี 1995 โดยมีเจตนารมณ์คือเรื่องการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในสหภาพยุโรป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบังคับใช้โดยตรงในยุโรปเลย ซึ่งโดยปกติแต่ละประเทศจะที่มีอำนาจปกครองตัวเอง คือออกกฎได้เอง ถ้าเป็น Directive สมัยก่อน 1995 แต่ละประเทศจะออกกฎแล้วก็ใช้ในประเทศของตัวเองแต่ว่า GDPR จะเปลี่ยนไปคือ ทันทีที่ EU ออกกฎนี้จะมีสภาพบังคับใช้ทั่วทุกประเทศใน EU ที่เป็นสมาชิกของ EU เองแล้วก็เพิ่มเรื่องความคุ้มครองให้กับแต่ละบุคคลแล้วก็มีเรื่อง Obligation ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วย คำถามคือทำไม GDPR ถึงสำคัญจัง? เริ่มเห็นภาพไหมครับว่าการประกอบธุรกิจของไทยสมัยนี้มันไม่ใช่ลักษณะการอยู่แค่ในประเทศแล้ว […]

AdminP

AdminP

April 15, 2020