Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วย e-learning ที่มีประโยชน์ต่อปัจจุบัน

การเรียนรู้ด้วย e-learning นั้นแม้มีการศึกษายืนยันอย่างชัดเจนว่า ทุกคนสามารถสร้าง การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้ แต่นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยทางสมอง ก็มีความเห็นตรงกันว่า “มันไม่ใช่เรื่องง่าย” เราพบเห็นตัวอย่างมากมายในการเรียนรู้ แบบออนไลน์ ในไทยที่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่จะเป็นเรื่องน่ายินดีมากหากเราหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการเรียนด้วยตัวเองมากขึ้น เพราะอย่างที่บอก เป็นการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ และสร้างความสุขสนุกสนานได้มากกว่าการรอให้พ่อแม่หรือครู อาจารย์ป้อนข้อมูลอย่างเดียว การเรียนรู้ด้วย e-learning นั้นแม้มีการศึกษายืนยันอย่างชัดเจนว่า ทุกคนสามารถสร้างการเรียนรู้ ด้วยตัวเองได้ แต่นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยทางสมอง ก็มีความเห็นตรงกันว่า “มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน”  ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ดี เห็นตัวอย่างมากมายในการเรียนรู้  เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่จะเป็นเรื่องน่ายินดีมาก หากเราหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญ กับการเรียนแบบออนไลน์มากขึ้น เพราะอย่างที่บอกว่า เป็นการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ และสร้างความสุขสนุกสนานได้มากกว่า การรอให้พ่อแม่หรือครู อาจารย์ป้อนข้อมูลอย่างเดียว แม้มีการศึกษายืนยันอย่างชัดเจนว่า ทุกคนสามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ แต่นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยทางสมอง ก็มีความเห็นตรงกันว่า “และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกัน”  ที่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ดี เห็นตัวอย่างมากมายในการเรียนรู้  เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่จะเป็นเรื่องน่ายินดีมากหากเราหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการเรียนออนไลน์มากขึ้น เพราะอย่างที่บอกว่า เป็นการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ […]

AdminP

AdminP

April 14, 2020