แบบฟอร์มออนไลน์

Infinity Task Management

ออกไปข้างนอก/ทำงานที่บ้าน ให้ใช้บันทึกเวลาเข้า-ออก

การลาต่าง ๆ ทั้งหมดทุกกรณี/การคีย์ขอทำโอที ให้ใช้ Business plus

เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ / Service Report ให้ใช้ E-Ticket

รายงานผลการทำงานประจำวัน ให้ใช้รายงานประจำวัน

ตารางปฏิทินการทำงานนอกสถานที่

Play Video

VDO สอนใช้งาน Business Plus

Play Video

VDO สอนใช้งาน E- Ticket K&O ศูนย์รวมแบบฟอร์มออนไลน์