e-Learning Platform

[rev_slider alias=”slider-about”][/rev_slider]

e-Learning Platform

e-LearningPlatform​ ของเรามีความปลอดภัยและมีระบบการจัดการทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก หากลูกค้าต้องการทดลองใช้งานระบบ e-LearningPlatform​ ของเราสามารถเลือกคลิกไปยังระบบ e-LearningPlatform​ ได้ที่ปุ่ม Request Demo ได้เลยค่ะ

UNIQUE DESIGN

เราจะออกแบบระบบ e-Learning เพื่อตอบสนองลักษณะขององค์กร คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

RESPONSIVE e-Learning

ระบบของเรารองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptops) และโทรศัพท์มือถือ (Mobile) แสดงผลข้อมูลอย่างเหมาะสมกับทุกหน้าขนาดของหน้าจอ

BUSINESS OPPORTUNITIES

ระบบ e-Learning ที่ตอบโจทย์ประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและบุคลากรในองค์กรณ์ให้เติบโตและมีแหล่งเรียนรู้แบบต่อเนื่อง

Knowledge Management

การจัดการความรู้ทั้งหมดที่มีภายในองค์กรไว้เป็นแหล่งเดียว แต่สามารถจำแนกสาขาและกลุ่มผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ว่าผู้เรียนกลุ่มไหนควรจะเรียนอะไร และนอกจากนี้ยังสามารถประเมินผู้เรียนได้ทันทีว่าการเรียนรู้ของพวกเขาเป็นเช่นใด

ตัวอย่างการทำงานเบื้องต้นในหน้าหลัก

หน้าแรกเมื่อผู้เรียน เข้าใช้งานระบบจะเห็นหน้าตาของระบบที่เรียบง่ายสามารถเข้าใจระบบได้ทันทีและในส่วนนี้ยังมีในส่วนของสื่อแนะนำต่าง ๆ ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว (สำหรับการขอกแบบระบบของเราเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง) และระบบเองยังสามารถรองรับได้หลากหลายภาษา

ตัวอย่างการทำงานเบื้องต้นในระบบ Log in

Log in ในส่วนของระบบการเข้าถึงหน้าเว็บก่อนที่จะเข้าไปยังบทเรียน สามารถทำงานได้แบบทั้งระบบ ปิด นั้นคือข้อมูลทั้งหมดของผู้เรียนหรือสมาชิกภายในเว็บจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายอกค์กรและมีเพียงผู้ที่อยู่ในองค์กรเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้และในส่วนที่เป็นรูปภาพดังกล่าวแสดงนั้น คือ 2 ระบบนั้นคือเปิดผู้ใช้งานภายนอกสามารถเข้าถึงได้เช่นกันโดยการสมัครผ่านตัวระบบนั้นเอง

การสมัครลงเรียนรายวิชา

ซึ่งในส่วนของการสมัครลงเรียนรายวิชานั้นผู้เรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนเพื่อรอการอนุมัติหรืออีกส่วนหนึ่งระบบของเราสามารถทำการให้ผู้เรียนเข้าไปยังห้องเรียนได้อย่างอิสระนั่นก็คือผู้เรียนสามารถดำเนินการขอลงเรียนได้ทันทีโดยไม่ผ่านการขออนุมัติใด ๆแต่ในส่วนนี้ระบบของเราก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนไว้ด้วยเช่นกัน ทุกการของลงทะเบียนเรียนระบบจะมี Email แจ้งทั้งผู้เรียนและผู้อนุมัติ

ห้องเรียนของผู้เรียน

ในส่วนของหน้านี้คือตัวอย่างของผู้เรียนและในห้องเรียนผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนหรือว่าดูวีดีโอในการเรียนและนอกจากนี้ระบบยังสามารถทำแบบทดสอบหรือว่าข้อสอบได้ภายในตัวบทเรียนทันทีซึ่งหลังจากทำแบบทดสอบและกระบวนการต่างๆทั้งหมดภายในห้องเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนไว้ด้วยเพื่อนำมาพัฒนาบทเรียนทั้งตัวผู้สอนและตัวบทเรียนนั้นๆซึ่งหากผู้เรียนสำเร็จการศึกษาภายในบทเรียนเสร็จสิ้นแล้วผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบ certificate ได้ทันที

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ระหว่างบทเรียน

ในส่วนของตัววีดีโอการเรียนการสอนนี้จะเป็นรูปแบบของวิดีโอในการตอบโต้กับผู้เรียนโดยเฉพาะซึ่งผู้เรียนสามารถเจอกิจกรรมต่างๆภายในตัววีดีโอได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวคำถามหรือจะเป็นลิงค์ในส่วนของการเรียนรู้เพิ่มเติมจะวีดีโอและยังสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกภายในการเรียนรู้อีกด้วย

ตัวอย่างหน้าตรวจสอบคำร้องขอเข้าเรียนของผู้เรียน

ในส่วนของรูปภาพที่แสดงนี้คือการขออนุมัติการลงเรียนรายวิชานั้นๆซึ่งในกรณีทำการเปิดระบบการขอลงเรียนรายวิชาผู้เรียนสามารถทำการตรวจสอบว่าตัวผู้เรียนเองสามารถเข้าเรียนได้หรือยังภายในวิชานั้นๆและในส่วนนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกดาวน์โหลดในส่วนของตัวเอกสารต่างๆที่เป็นข้อมูลของผู้เรียนเองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและใช้งานต่อไปได้ในส่วนของข้อมูลต่างๆที่เรานำมาแสดงนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเองหากท่านต้องการทดสอบระบบหรือสนใจในส่วนของตัวระบบ e-LearningPlatform ของเราสามารถคลิกเข้าไปทดลองได้ดัง https://demo-lms1.ko.in.th/

ตัวอย่างบทบาทต่าง ๆ ของระบบ e-LearningPlatform​

ตัวอย่างบทบาทของผู้ใช้ในการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานในระบบ แบ่งบทบาทตามสิทธิและบทบาทหน้าที่การใช้งาน โดยแบ่งประเภท ดังนี้

– Student หมายถึง ผู้ที่เข้าถึงระบบในบทบาทของผู้เรียน ประกอบด้วย พนักงาน หัวหน้ากอง ผู้จัดการฝ่าย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ

-Instructor หมายถึง ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงระบบได้ในบทบาทผู้สอน โดยสามารถตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนได้

– Course Admin หมายถึง ผู้ใช้งานของกองฝึกอบรม ที่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารการเรียนการสอน โดยสามารถการสร้าง ลบ และจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของทุกวิชาที่มีอยู่ในระบบ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา การกำหนดสิทธิ์การเรียนของผู้เรียน การดูรายงานรายวิชาต่าง ๆ และตอบรับคำขอเข้าเรียน

– System Admin หมายถึง  ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงการควบคุมการทำงานของระบบ ทั้งในส่วนของการรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และการสำรองข้อมูลของระบบ ทั้งนี้ System Admin จะเป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลของพนักงานจากฐานข้อมูล LDAP (LDAP คือ โปรโตคอลที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน Directory Service) เพื่อสร้าง Username, Password, ข้อมูลส่วนตัว, ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, กอง/ฝ่าย, อีเมล์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทุกคน เป็นต้น

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียด

(ทางบริษัทจะตอบกลับใน 1 วันทำการ)