AI Chat bot

[rev_slider alias=”AI-Chat-bot”][/rev_slider]

"ความฉลาดครบวงจร! ที่สามารถตอบคำถามของคุณได้ทุกเรื่อง!"

Always able to answer your questions

สามารถตอบคำถามที่ได้รับและให้คำตอบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

Data Analysis

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การแนะนำสินค้า เป็นต้น

SPEECH-TO-TEXT

สามารถทำการแปลงเสียงเป็นข้อความได้ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องใช้การพิมพ์

Image Creation

ช่วยในการสร้างรูป โดยการใช้ Keyword ในการสร้างรูปภาพตามที่ต้องการ และค้นหารูปที่สร้างไว้ได้

Assistance in your work tasks.

สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Facebook, LINE, Telegram, Whatsapp, Tiktok ได้

Al Customer Service & Chatbot 

คือ โมเดลขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกสอน ซึ่ง AI Chat มีความสามารถในการจำลองการพูดคุยหรือการสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้จากการพูดคุยกับผู้ใช้จริงๆ ทำให้สามารถตอบสนองอย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

โดยระบบนี้สามารถช่วยเหลือ และมีประโยชน์ที่ช่วยในการทำงานหลากหลายด้าน ได้แก่

 • นำเสนอคอนเทนท์ ได้อย่างรวดเร็ว : ช่วยในสร้าง โปรโมท และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ

 • ตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว : ใช้ Chatbot ช่วยในการตอบคำถามของลูกค้าเบื้องต้นได้

 • สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่ : จากการสนทนากับลูกค้า โดยมาจากการสำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูล

 • เป็นผู้ช่วยในการทำงาน : ช่วยในการเตรียม และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น การเขียนอีเมล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นต้น

 • ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ : ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการแก้ไขปัญหา หรือตอบคำถามของลูกค้า

 

AI Chat Diagram

 • การตอบคำถามและการเข้าใจ: เมื่อทำการพิมพ์หรือพูดคำถามเข้ามา ระบบจะใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อเข้าใจความหมายและความต้องการของคำถาม

 • การค้นหาข้อมูลและคำตอบ: ระบบจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบหรือฐานข้อมูล เพื่อหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลจากการเรียนรู้ก่อนหน้าหรือการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้ด้วย

 • การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา: หากคำถามนั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เคยพบมาก่อน ระบบจะให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหานั้น และหากเป็นปัญหาใหม่ ระบบสามารถใช้เหตุผลที่เหมาะสมเพื่อให้คำแนะนำ

 • การสนับสนุนการตัดสินใจ: ระบบสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยตัดสินใจได้ เช่น การเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน

 • การวิเคราะห์และรายงาน: สามารถวิเคราะห์และรายงานข้อมูลจากการติดต่อลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่องค์กรในการตัดสินใจและการวางแผน

 • การเรียนรู้และปรับปรุง: ระบบจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ เพื่อปรับปรุงความเข้าใจและการตอบสนองของระบบ.

 • การเลือกคำตอบที่เหมาะสม: ระบบจะเลือกคำตอบที่เหมาะสมและความน่าเชื่อถือในการตอบคำถามของลูกค้า เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและเพียงพอ.

 • การเรียนรู้จากการติดต่อลูกค้า: ระบบจะเรียนรู้จากการติดต่อกับลูกค้าในระหว่างเวลา และปรับปรุงตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า.

ขั้นตอนการทำงานของ Al Customer Service & Chatbot จะเน้นการประมวลผลข้อมูลและการให้คำตอบอย่างมีความรู้สึกและเหมาะสม เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและน่าพอใจ

Prompt Examples

Basic Structure of a Prompt: Acting as a [ROLE] perform [TASK] in [FORMAT]

จุดเด่นของระบบ Al Customer Service & Chatbot

ฟังก์ชั่นการทำงาน

ตัวอย่างการใช้งานระบบ Al Customer Service & Chatbot

การขอคำแนะนำสินค้า: เมื่อลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ขายสินค้า ระบบ Al Chatbot สามารถแนะนำสินค้าที่เหมาะสมให้ตรงกับความสนใจและการค้นหาของลูกค้า
การแปลภาษา: รองรับความช่วยเหลือในการแปลภาษา อีกทั้งมีฟังก์ชั่นในการฝึกภาษาอังกฤษ แนะนำคำศัพท์ต่างๆ ได้

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียด

(ทางบริษัทจะตอบกลับใน 1 วันทำการ)