Data Scanning Device

August 8, 2017

 

Data Scanning Device
 

          เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบการรวิเคราะห์แสง ช่วยในการพิมพ์ข้อมูลเข้าน้อยที่สุด โดยอ่านข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ลำแสงกวาดผ่านข้อมความหรือสัญลักษณ์ต่าวๆ ที่พิมพ์ไว้ เพื่อนำไปแยกแยะรูปแบบต่อไป มีอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม ได้นี้ คือ
 


 เอ็มไออาร์ซี (Magnetic Character Recognition - MIRC)


           มีผู้นิยมใช้เช็คมากขึ้น จึงมีผู้คิดค้นเพื่อให้ตรวจสอบเช็คได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยได้ประดิษฐ์เครื่อง MIRC ขึ้นใช้ในธนาคารเพื่อตรวจสอบเช็ค โดยเครื่องจะทำการเข้ารหัสธนาคาร รหัสสาขา เลขที่บัญชี และเลขที่เช็ค ไว้ในเช็คทุกใบขึ้นใช้ในธนาคารเพื่อตรวจสอบเช็ค
ข้อดีของ MIRC คือ
          มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อย ทำให้มีเปอร์เซนต์ความผิดพลาดน้อย
          รหัส MIRC ที่ใช้สามารถอ่านได้ทั้งคน และเครื่อง MIRC 
          ทำงานได้อย่างอัติโนมัติ รวดเร็วและเชื่อถือได้

 


 เครื่องอ่านรหัสบาร์โคด (Bar Code Reader)


           เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1970 พิมพ์รหัสสินค้าออกมาในรูแถบสีดำและขาวต่อเนื่องกัน เรียกว่าหัวบาร์โคด จากนั้นจะสามารถใช้เครื่องรหัสบาร์โคดอ่านข้อมูลบนแถบบร์โคด เพื่อเรียกข้อมูลของรายการสินค้านั้น ออกมาจากฐานข้อมูล แล้วจึงทำการประมวลผลข้อมูลรายการนั้นๆ และทำงานต่อไป 
 


สแกนเนอร์ (Scanner)


           เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านหรือสแกน ข้อมูลบนเอกสารเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีส่องแสงไปยังวัตถุที่ต้องการสแกน แสงที่ส่องไปยังวัตถุและสะท้อนกลับมาจะถูกส่งผ่านไปที่ เซลล์ไวแสง ซึ่งจะทำการตรวจล จับความเข้มแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุ และแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลทางดิจิตอล
..สแกนเนอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อาจแบ่งตามวิธีการใช้งานได้เป็น..

          - สแกนเนอร์มือถือ (Handheld Scanner)มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก ผู้ใช้ต้องถือสแกนเนอร์กวาดไปบนภาพหรือวัตถุที่ต้องการ 
          -สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ (Sheetfed Scanner) ผู้ใช้ต้องสอดภาพหรือเอกสารไปยังช่องสำหรับอ่านข้อมูล เครื่องชนิดนี้เหมาะสำหรับการอ่านเอกสารที่เป็นแผ่นๆ แต่ไม่สามารถอ่านเอกสารที่เย็บเป็นเล่มได้ 
          -สแกนเนอร์แบบแท่น (Flatbed Scanner) เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ผู้ใช้เพียงวางกระดาษต้นฉบับที่ต้องการไปบนเครื่องสแกนเนอร์ มีวิธีการใช้คล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ทำให้ใช้งานได้ง่าย           นอกจากนี้ ยังมีการนำสแกนเนอร์รวมเข้ากับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ เช่น รวมสแกนเนอร์แบบสอดกระดาษเข้ากับแป้นพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งานอีกทั้งเป็นการประหยัดเนื้อที่และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้ จ่ายกว่าการแยกชิ้นซื้อ 

 

จุดเด่นของการใช้สแกนเนอร์ คือ สามารถเก็บภาพไว้ได้นาน โดยภาพจะยังเหมือนเดิมและไม่มีทางเหลืองหรือว่าฉีกขาด อย่างไรก็ดี สแกนเนอร์แต่ละเครื่องจะมีความแตต่างกันออกไป คือ 
          - ความละอียดในการสแกน เป็นหน่วยเป็นจุดต่อนิ้ว หรือ ดีพีไอ(DPI) จำนวนจุดต่อนิ้วยิ่งมาก จะหมายถึงยิ่งมีความละเอียดสูง การวัดค่าความละเอียดทำได้ 2 แบบคือ Opticalcresolution และ Interpolate resolution 
          - จำนวนสี จะเป็นการแยกแยะความแตกต่างของสีที่อ่านได้ ปกติสีที่อ่านเข้าจะมีการจัดเก็บเป็นบิต 
          - ความเร็วในการสแกน ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการสแกนและจำนวนสีด้วย 


 

เครื่องรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition - OCR) 


           โอซีอาร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูลที่เป็นตัวอักขระบนเอกสารต่างๆ และทำการแปลงข้อมูลแบบดิจิตอลที่อ่านได้เป็นตัวอักษรอัตโนมัติ การใช้โอซีอาร์ยังมีจำกัดพอสมควร เนื่องจากมีบ่อยครั้งที่มีการตีความผิดพลาด อักขระเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากข้อความในเอกสารไม่ได้เป็นตัวเรียงพิมพ์ (เช่น ลายมือเขียน) อย่างไรก็ดี โอซีอาร์ก็เป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ในงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารเป็นจำนวนมาก เช่น ห้องสมุดต่างๆ เป็นต้น 

 

เครื่องอ่านข้อมูลด้วยแสง (Optical Mark Reader - OMR) 


           โอเอ็มอาร์ เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้การอ่านสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ระบายด้วยดินสอดำ ลงในตำแหน่งที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ข้อสอบแบบเลือกคำตอบ เป็นต้น โดยดินสอดำที่ใช้ต้องมี สารแม่เหล็กจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เครื่อง โอเอ็มอาร์สามารถรับรู้ได้ ซึ่งปกติจะเป็นดินสอ 2B จากนั้นเครื่องโอเอ็มอาร์ก็จะอ่านข้อมูลตามเครื่องหมายที่มีการระบายด้วยดินสอดำ

 

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) 


           เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับถ่ายภาพแบบไม่ต้องใช้ฟิล์ม โดยเก็บภาพถ่ายลักษณะดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ CCD ภาพที่ได้ประกอบด้วยจัดเล็กๆ จำนวนมาก และสามารถนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้ไดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สแกนเนอร์อีก 

 

กล้องถ่ายทอดวีดีโอดิจิตอล (Digital vedio) 


           เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเก็บเป็นข้อมูลแบบดิจิตอล การประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ ซึ่งเป็นการประชุมแบบกลุ่มผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ผ่านอินเตอร์เนท เป็นต้น อย่างไรก็ดี กล้องถ่ายรูปแบบวีดีโอนี้ สามารเก็บภาพเคลื่อนไหวได้เพียง 10 - 15 เฟรมต่อวินาทีเท่านั้น

 

 

 

Please reload

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
  • YouTube - White Circle
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google Clean

@ko.in.th