บริการสแกนเอกสารเข้าระบบ Business Process Services

August 7, 2017

 

Business Process Services

 

Scanning Service

บริการสแกนเอกสารเข้าระบบ

บริษัท K&O  จำกัด โดยทีมงาน K&O Services ให้บริการรับสแกนเอกสารทั้งใน และนอกสถานที่ ด้วยเครื่อง High speed scanner ที่เหมาะสมกับงานเอกสารของท่าน รับงานสแกนทุกขนาดเอกสาร จนถึงขนาด A0 ด้วยความสามารถในการรับงานสแกนเอกสาร (ขนาด A4) ถึง 100,000 หน้าต่อวัน พร้อมทีมงานตรวจสอบคุณภาพงานสแกน และการปรับ ลบรอยจุด รอยดำ ด้วยซอฟท์แวร์ VRS (Virtual Rescan) จาก KOFAX ทำให้ได้งานที่ชัดเจนและถูกต้อง ท่านสามารถมั่นใจได้ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี การให้บริการ และการรับประกันคุณภาพระดับ world class พร้อมประสบการณ์และมาตรฐานระดับโลก

เอกสารที่เหมาะกับงานสแกน เช่น เอกสารที่จำเป็นต้องเก็บตามกฎหมาย, เอกสารด้านบัญชี การเงิน ซึ่งสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ, เอกสารหรือหนังสือเก่า ใกล้หมดอายุ ต้องการเก็บรักษา เนื้อหา หรือ ภาพนั้นๆ ไว้ตลอดไป, เอกสารที่เก็บมาเป็นระยะเวลานานที่มีการชำรุด เสียหาย หรือเอกสารอื่นๆ เช่น ประวัติพนักงาน, ประวัติลูกค้า, ทะเบียนนักศึกษา, ใบแจ้งผลการศึกษา, ประวัติคนไข้, ผลการตรวจรักษา, เอกสารทางราชการ, หนังสือ, แผ่นฟิลม์ ฯลฯ

 

 
ความท้าทายทางธุรกิจ

สิ่งที่ธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันในทุกวันนี้ ทุกๆบริษัทต่างพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาวิธีที่ทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่าย การทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มการตอบสนองและปรับปรุงตัดสินใจ การที่ธุรกิจและเทคโนโลยีเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความต้องการในการ สร้าง, ใช้ และการจัดการเอกสาร ในแง่มุมที่ต้องมีประสิทธิผลและใช้ทรัพยากรอย่างมาประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนั้น การพัฒนามาตรฐานใหม่ๆ และผลักดันไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันทั่วโลกเรื่อง ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องควบคุมและใช้การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เราช่วยคุณได้อย่างไร
 • ประเมินวิเคราะห์ต้นทุนด้วยหลักกการ Lean Six Sigma เพื่อวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจที่มีอยู่ของคุณและค้นหาโอกาสในการปรับปรุง

 • จัดการระบบงานเอกสารใหม่ ให้เป็นอัตโนมัติและรวมระบบการไหลเวียน เอกสารให้สอดคล้องกับธุรกิจคุณ

 • จัดเตรียมเอกสาร ตั้งแต่ที่ได้รับมา, จัดการและการติดตามเอกสาร ตลอดทั้งกระบวนการแปลงเป็นไฟล์รูปภาพเพื่อให้แน่ใจได้ในคุณภาพ

 • การทำเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในการสแกนเอกสาร

 • สร้างดัชนีของข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทันทีที่ต้องการ

 • เอกสารที่เก็บไว้ในโกดังและบริการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและการบริการการจัดเก็บ ณ สถานที่ของคุณหรือสถานที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีของฟูจิซีร็อกซ์ รวมถึงกระบวนการทำลายเอกสาร

 • การค้นหาและติดตามลำดับของงานเพื่อรับประกันคุณภาพผ่านการควบคุมและรับประกันการบริการตามระดับในสัญญา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Please reload

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
 • YouTube - White Circle
 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google Clean

@ko.in.th