ข่าวงานดิจิตอลไทยแลนด์

November 9, 2016

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ดิจิตอล ไทยแลนด์ 2016" งานแสดงสุดยอดนวัตกรรมและดิจิตอลแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดงแผนเศรษฐกิจดิจิตอลขับเคลื่อนประเทศให้ผู้ชมงานได้เห็นภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจดิจิตอลของอาเซียน และบางอย่างจำเป็นต้องขับเคลื่อนในปีนี้ และปีหน้าเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ อย่างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการการลงทุนต่างๆ ที่จะมีการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอล ในการเชื่อมโยงเพื่อปรับตัวให้ทันต่อนานาประเทศ และไม่ให้เสียโอกาสในการพัฒนาถ้าประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วยดิจิตอล ต้องร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน เพื่อการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันมา 2 ปีแล้ว โดยปีนี้จะเห็นชัดเจนขึ้นซึ่งกระทรวงไอซีทีจะต้องทำให้จับต้องได้

 

“ถ้าจะแข่งขันทั่วโลกต้องพัฒนาดิจิตอลทุกภาคอุตสาหกรรม ให้เข้าใจดิจิตอลให้เข้มแข็งทั้งอาเซียน ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต้องปรับปรุงบทบาท วันนี้รัฐบาลเสนอกฏหมาย 7 ฉบับ โดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนจากผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้ปานกลางและสูง ในอนาคต เพราะวันนี้ประเทศต้องปรับปรุง บทบาท และหน้าที่ของภาคการผลิตและการส่งออก เพื่อบูรณาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งการปรับตัวและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ” พลเอกประยุทธ์ กล่าว

 

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ตนยังอยู่ในช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์มีความอดทนต่ำในการใช้เทคโนโลยี และถูกล่อลวงได้ง่าย ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยใช้มือถือ 100 กว่าล้านเครื่อง มีเว็บไซต์เปิดมามากกว่า 40 ล้านเว็บไซต์จะต้องมาดูว่าจะใช้ประโยชน์จากการใช้ดิจิตอลได้อย่างไรมากกว่าใช้เพื่อความบันเทิง

 

ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ใช้งบในการจัดงานราว 30 ล้านบาท โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ โดยโซนนิทรรศการจะแบ่งออกตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือ 1. คอนเน็คทิวิตี้ ประกอบด้วย โซนสมาร์ท อินฟราสตรัคเจอร์ โซนสมาร์ท ซิตี้(เมืองอัจฉริยะ)โซนสมาร์ท โมบิลิตี้2.ดิจิตอล อีโคโนมี ประกอบด้วย อี-คอมเมิรช์อี-ทัวริซึ่มดิจิทัล แมนูฟรัคเจอร์ริ่งอินตรัสทรี 4.0 ดิจิตอล คอนเท้นต์ดิจิทัล อินโนเวชั่น สมาร์ท ฟาร์ม 3.ส่วนดิจิตอล โซไซตี้ประกอบด้วยดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่นดิจิตอล เฮลท์ และ ดิจิตอล ไลฟ์ 4.ดิจิทัล กอฟเวอร์เมนต์ การแสดงดิจิตอล เซอร์วิสและเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐบาลดิจิตอล และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของรัฐบาล นำไปสู่การอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วน

 

5.ดิจิตอลเวิร์กฟอร์ซ การเตรียมความพร้อมเรื่องของทักษะบุคลากรด้านดิจิตอลให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทั้งในบริบทผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล และการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับบุคลากรทั่วไป(นอน ไอที) และ 6. ดิจิตอล ทรัสต์ ประกอบด้วยดิจิตอล เพย์เมนต์ ไซเบอร์ ซิเคียวิตี้สำหรับดิจิตอล สตาร์ทอัพ การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เป็นความร่วมมือของกระทรวงฯ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สนใจ โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28พ.ค.ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์“

 

 

ขอบคุณที่มา  www.digitalthailand

Please reload

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
  • YouTube - White Circle
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google Clean

@ko.in.th