Digital Signage  แบบ Video wall​

October 12, 2016

 

Digital Signage  แบบ Video wall​

 

 

คือ จอที่สามารถประกอบเป็นจอหลายขนาดใน 1 หน้าจอ TV หรือหลายจอ TV ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตั้งแต่ 2-16 จอ และสามารถแสดง Content ได้หลายแบบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ข้อความวิ่งต่างๆ ฯลฯ  โดยสามารถแบ่งจอ TV ในการแสดงผล Video Wall ได้ตามความต้องการ

Video Wall ที่บริษัทจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน  มีด้วยกันหลากหลายยี่ห้อตามคุณภาพและงบประมาณ แต่ละยี่ห้อประกอบไปด้วย   3 เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

1.   Lamp Rear Projection  Video Wall  :   ใช้หลอดเป็นต้นกำเนิดแสง 

  • model มีขนาดของโมดูล 50?,70?,80?และ 100?  (วัดขนาดตามเส้นทแยงมุม) ให้เลือกนำมาต่อกันใหญ่ได้ตามขนาดตามที่ต้องการ

  •    XGA, SXGA,SXGA+

  • 100,120 และ 200 วัตต์  

เทคโนโลยีชุดสร้างภาพเป็น  DLP แบบ Rear Projection

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้  Video Wall  เทคโนโลยีแบบนี้ เช่น TV  ช่อง 3,5,7 ,9, ปตท , การสื่อสาร CAT , TOT  , DHL  เป็นต้น

2.  LCD  Video Wall : 

  • LCD ได้แก่ 46 ? , 55 ?   (วัดตามเส้นทแยงมุม)

  •    46?  WXGA 1,366x768 (46?) และ   Full HD 1920x1080 (55?)

 

3.  LED Rear Projection  Video Wall 

 

เป็น New  product ชื่อรุ่น OL Series  มีหลาย model มีขนาดของโมดูล 50?,70? และ 80 ? ให้เลือก

ความละเอียดของโมดูลให้เลือกตั้งแต่ XGA, SXGA,SXGA+, WXGA จนถึง Full HD

 

 

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ Video Wall จะใช้เทคโนโลยีชนิดใดต้องพิจารณา

1.  ต้องการใช้งานต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน  (24/7) และไม่มีการปิดระบบเลย เหมาะสำหรับหน่วยงาน​

2.  ต้องการใช้งานเพื่อการประชุมเป็นครั้งคราว เท่านั้น  เปิดเมื่อใช้งานและปิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน  ๆ ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อการใช้งานหนึ่งครั้ง

3.  ชนิดของ input sources  ที่ใช้งาน

4.   ความละเอียดของ input sources สูงสุดที่จะนำมาต่อใช้งาน มีความละเอียดขนาดใด

5.  ขนาดและ Dimension ของ Video Wall แต่ละชนิด  ขนาดของโมดูลย่อยที่จะนำมาต่อกัน  เช่น 46 ,50 ,70 ,80 ,100 นิ้ว เป็นต้น

6.  พื้นที่ของห้องที่จะติดตั้งและใช้งาน Video Wall  ,

           * บางรุ่นต้องการพื้นที่ Service ด้านหลัง Video Wall อย่างน้อย 1 เมตร หรือกรณี

           * ที่ไม่มีพื้นที่ด้านหลังเพียงพอ   ต้องพิจารณาเลือกรุ่นที่สามารถ Service ด้านหน้าได้ด้วย

           * หรือรุ่นที่สามารถยกเปิดเพื่อทำการ Service  ได้เฉพาะโมดูลนั้นได้

7.  ระยะและตำแหน่งของมุมมองภาพ  (Viewing Angle)  ตำแหน่งและความสูงของเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่

8.  ความสว่างต่อพื้นที่แสดงภาพของ Video  Wall ที่ต้องการ  ,หากเป็นเทคโนโลยี  Lamp Lit  Rear Projection  Video Wall ต้องเลือกกำลังวัตต์

           ของหลอดภาพ มีตั้งแต่ 100 W ,120W และ 200 W

9.   ช่องว่างหรือ Gap ระหว่างรอยต่อของโมดูล  Video Wall บางรุ่นมีทั้งชนิดที่ไม่มีช่องว่างเลย(No Gap) ,หรือมี Gap ทั้งแนวตั้งแนวนอน

          หรือเทคโนโลยีที่ใช้ LCD จะมีกรอบของจอด้านข้าง

10.  รูปแบบการจัดวางตำแหน่งของภาพบนหน้าจอ    ต้องสามารถจัดวางได้ทุกขนาดบนหน้าจอตามที่ต้องการ สามารถวางทุกตำแหน่งพื้นที่

           บนหน้าจอได้หรือไม่   และรูปแบบการจัดวาง (Layout) ต้องสามารถตั้งชื่อเองได้และ Save เก็บไว้เป็น Preset ได้หรือไม่ เมื่อต้องการใช้รูป

           แบบใดสามารถเรียกใช้งานได้ทันที  ดังนั้น Sotware ที่ใช้งานต้องสามารถควบคุม ปิดเปิดและสั่งการ Video Wall ได้ รวมทั้งต้องสามารถ

           เข้าถึงเพื่อตรวจเช็ค Hardware ได้ด้วยและจะตัองมีระบบปรับสีอัตโนมัติเพื่อให้แต่ละโมดูลมีสีที่สม่ำเสมอเท่ากันทุกโมดูล  (Uniformity)

11.  งบประมาณ

ข้อมูลเบื้องต้นทั้ง 11 ข้อข้างต้น นำมาใช้ออกแบบ  Video Wall .ให้ตรงกับความต้องการและงบประมาณ

จะทำให้สามารถกำหนดความสามารถของระบบ    ขนาดของจอและรุ่นของชุดควบคุม(Controller) และจำนวนการ์ดอินพุต  ที่ต้องใช้ประกอบ

ในระบบรวม

 

 

Please reload

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
  • YouTube - White Circle
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google Clean

@ko.in.th