สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลDigital Signage

September 16, 2016

 


Digital Signage หรือ ป้ายดิจิตอล สื่อรูปแบบใหม่ โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับจอภาพคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น จอขนาด 21" ,32", 40" , 49", 50" ขึ้นไปหรือจอ LCD หรือ LED TV  เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย โดยสามารถใช้ Application ในการแสดงผลได้หลากหลายภายใน 1 หน้าจอ ในเวลาเดียวกัน เช่น File media, jpeg, File Video ,File Flash Playr หรือ แม้กระทั้งข้อความที่ต้องการจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สามารถ โชว์ภาพที่เป็น วีดีโด ภาพสไลด์ และ ตัวอักษรวิ่ง ไปพร้อมกันบนหน้าจอ สามารถ ปรับใช้กับ  อาคารสำนักงาน อาคารสถานที่ราชการ สถานีขนส่ง โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า เป็นต้น

 


Digital Signage  จะมีสองแบบที่ใช้อยู่ คือแบบ Standalone หรือ Media Player และ  Network Player
แบบ Standalone เหมาะสำหรับการแสดงผลที่ควบคุมจอไม่มาก อาจเป็น 1 หรือ2 จอ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้กัน
 แบบ Network Centralized Control  Player เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัท ที่ต้องการ Application ที่สามารถเลือกจัด ควบคุมบริหารจัดการจอหลายๆจอได้ที่จุดๆ เดียว และสามรถบริหารจัดการจอที่อยู่ไกลออกไปได้ และสามารถจัดการ ให้การแสดงผลที่แตกต่างกันในแต่ล่ะจอได้โดยใช้ระบบ Network มาช่วย เป็นต้น 
หลัก สำคัญของการใช้ Digital Signage คือ ผู้ใช้หรือผู้ควบคุมสื่อ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้า หมายได้โดยง่าย โดยจะควบคุมระบบผ่านทางเครือข่าย LAN เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความ ภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามความต้องการด้วยโปรแกรม Browser ที่อยู่ในศูนย์กลางของสำนักงาน จึงทำให้ผู้ควบคุมสื่อไม่ต้องเสียเวลาในการจัดพิมพ์สื่อโปสเตอร์ และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย
   
……………………………………………………………………............................
ประโยชน์ระบบ Digital Signage


ประหยัด ต้นทุนและเวลา   สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง
เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ   สำหรับสถานที่ ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าหรือสินค้า ราคาพิเศษ เพื่อให้ ข้อมูลในการสร้างการตัดสินใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก
ง่ายต่อการจัดการ  สำหรับธุรกิจที่มีสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง สามารถบริหารจัดการ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN ,WAN หรือระบบ INTERNET โดยการจัดการ ผ่าน ศูนยกลางที่เป็น SERVER  ทันที 


1. สามารถปรับเปลียนขอมูลที่จะประชาสัมพันธ์ได้ทันที
ทำ ให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสารทันที เมื่อเราทำการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ทำให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากหน้าจอทันที ทำให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูลต่างๆ 

 

2. เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์ ให้ดูมีความ ทันสมัย  ล้ำหน้า และเป็นการแสดงถึงความพร้อมขององค์กร ในด้านเทคโนโลยี่อีกด้วย      
 

3. เป็นการประหยัดงบประมาณ
การ โฆษณาแบบเดิม ต้องมีการพิมพ์ ใบปลิว หรือโบว์ชัวร์ ทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างมาก และแต่การระบบ Digital Signage ลงทุนในครั้งแรกเท่านั้น โดยเราสามารถทำการ อัพเดท ข้อมูลที่ป้าย Digital signage ได้ และสามารถแสดงผลแสดงผลได้ทันที โดยทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
 

4. ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
การ พิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ ที่โรงพิมพ์ต้องใช้กระดาษจำนวนมาก แต่ระบบ Digital Signage ไม่ต้องใช้การพิมพ์กระดาษซึ่งเป้นการปริมาณการใช้กระดาษได้อย่างมาก

 


ตัวอย่างสถานที่ที่มีการใช้งาน

 

 

 

 

Please reload

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
  • YouTube - White Circle
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google Clean

@ko.in.th