Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Data Scrubbing Services เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลด้วยต้นทุนและเวลา

Data Scrubbing Services การขัดข้อมูลหรือที่เรียกว่าการล้างข้อมูล หมายถึงการค้นหา และแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ผิดพลาดออกจากฐานข้อมูล บริการเหล่านี้ส่วนใหญ่ จะใช้ในฐานข้อมูลเพื่อระบุข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วลบออก บริการขัดข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญ ในปัจจุบันเนื่องจากธุรกิจต่างๆต้องการการอัปเดต ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และเพิ่มความสำคัญให้กับกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินต่อไป องค์กรธุรกิจทั้งหมดต้องพึ่งพาฐานข้อมูลในชีวิตประจำวันสำหรับขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ฐานข้อมูลจะต้องถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาดและมีการอัปเดต บริการทำความสะอาดข้อมูล บริษัท ผู้ให้บริการทำความสะอาดข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูลบริการขัดข้อมูล บริษัท ผู้ให้บริการขัดข้อมูลการขัดข้อมูล เนื่องจากกระบวนการทางธุรกิจที่บ้าคลั่งและความซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร่วมสมัย จึงเป็นเรื่องท้าทายในการจัดการข้อมูล จำนวนมหาศาลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการประมวลผล และแก้ไขในแต่ละวัน ข้อมูลหากไม่ถูกต้องสะอาดถูกต้องครบถ้วนและสม่ำเสมอ จะไม่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของ ไม่สามารถสร้างข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง มีคนดูแลกระบวนการล้างข้อมูลทั้งหมด และ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเอาท์ซอร์สงานล้างข้อมูลไปยังบริษัท ล้างข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักได้มากขึ้น บริการขัดข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

การสะกดที่ไม่ถูกต้อง จะได้รับการตรวจสอบและแก้ไข
การระบุลูกค้าเริ่มต้นเพื่อลดโอกาสในการฉ้อโกง
การปรับปรุงข้อมูลด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม
การลบรายการที่ซ้ำกันสำหรับบุคคลเดียวกัน
หมายเลขโทรศัพท์จะถูกวิเคราะห์เทียบกับ TPS / CTPS ก่อนทำการโทรขาย
การตรวจสอบชื่อศัพท์เทคนิคและคำย่อ
การยืนยันที่อยู่กับที่อยู่อาศัยปัจจุบัน Data Scrubbing Services
การตรวจสอบที่อยู่อีเมลและการกำจัดรายการที่ไม่สมบูรณ์และล้าสมัย
การเพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับธุรกิจอื่น ๆ
กำลังตรวจสอบฐานข้อมูลสำหรับบันทึกที่ใช้ไม่ได้
ข้อดีของบริการขัดข้อมูล:

ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้อง ช่วยประหยัดทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งสูญเปล่าเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
การใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดในการตัดสินใจขององค์กร บริการทำความสะอาด ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลที่แท้จริง ได้ในต้นทุนและเวลาที่น้อยลง
การตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบข้อมูลก่อน ใช้สามารถให้รายชื่ออีเมลที่มีความแม่นยำ สูงสำหรับการตลาด
บริการเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และความสามารถในการทำกำไร
การเอาท์ซอร์สการขัดข้อมูลจะเป็นประโยชน์ ต่อคุณในการใช้กำลังคนที่มีทักษะพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการจัดการข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องจ้างพวกเขาอย่างถาวร
การเอาท์ซอร์สการล้างข้อมูลจะช่วยให้ คุณมีสมาธิกับกิจกรรมหลักของธุรกิจของคุณมากขึ้น
การใช้บริการเหล่านี้จะช่วยลดข้อผิดพลาด และทำให้ข้อมูลของคุณมีประโยชน์ และมีความหมายมากขึ้น

การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนข้อมูลจะช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ
กุญแจสำคัญในการปลดล็อกการปรับเปลี่ยนในแบบ ของคุณคือการใช้ข้อมูลดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนข้อมูล ข้อมูลสำคัญจะต้องถูกเพิ่มลงในพื้นที่เฉพาะต้องสร้างแบบสำรวจและต้องมีการวิเคราะห์อัตรา Conversion ของอีคอมเมิร์ซอยู่เบื้องหลัง ประโยชน์บางประการของการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนข้อมูลมีดังนี้

บริการทำลายข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมCertificate OnSite Data Destruction คือการให้บริการที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ / บริษัทของลูกค้า (ลูกค้าสามารถเห็นขั้นตอนการทำงานของเราได้)OffSite Data Destruction
คือการให้บริการรับอุปกรณ์จากสถานที่ / บริษัทลูกค้า เพื่อนำกลับมาทำลายข้อมูล โดยมีการบันทึก VDO และ/หรือ รูปถ่ายในการทำลาย

 

ขั้นตอนในการปฎิบัติ

ลูกค้าส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการทำลาย เช่น โมเดล , จำนวน พร้อมเงื่อนไขการทำลายอื่นๆ ถ้ามี
จัดส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า และเมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการ ลูกค้าชำระมัดจำค่าบริการ 50% ตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา
กำหนด วัน เวลา เพื่อทำการรับอุปกรณ์จากที่ตั้งลูกค้า ( ภาคเหนือตอนบนมีบริการรับอุปกรณ์ฟรีนอกเขตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ขั้นตอนการทำลาย อุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนการทำลายข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอนมาตฐานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญด้านไอที และอุปกรณ์ที่ใช้ได้ได้รับการรับรองจาก The National Security Agency (NSA) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) , The US Department of Defense (DOD) (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) และกระบวนการทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านไอทีและมีใบรับรองการทำลายล้างข้อมูลให้กับลูกค้า (Certificate)
เมื่อขั้นตอนการทำลายข้อมูลแล้วเสร็จจัดส่งเอกสารใบรับรองการทำลายล้างข้อมูลให้กับลูกค้า (Certificate) พร้อมเอกสารประกอบการทำลาย เช่น VDO และ/หรือรูปถ่าย สำเนา Certificate รับรองอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการทำลายจาก The National Security Agency (NSA) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) , The US Department of Defense (DOD) (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ)
ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือหลังส่งมอบงานไม่เกิน 7 วัน

 

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษา ด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

สํ า ห รั บ ท่ า น ใ ด : ที่สนใจในระบบ ECM (DMS) เราที่ยินดีช่วยเหลือโปรดติดต่อเรา

Related Articles