สวัสดิการบ้านพักตากอากาศชะอำ - หัวหิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนและครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย เกิดความสุขสนุกสนาน ปาร์ตี้สังสรรค์ตามความเหมาะสม รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรม Outing ของบริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาแจ้งประกาศรายละเอียดให้ทราบโดยทั่วกันในการใช้สวัสดิการบ้านพักตากอากาศทั้ง 2 แห่ง ที่ชะอำและหัวหิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขในการเข้าพักและการใช้แต้ม (Point)

ขั้นตอนการจองบ้านพัก

หมายเหตุ

 1. การ Check-in เวลาตั้งแต่ 12.00 น. และการ Check-out ไม่เกินเวลา 12.00 น.ของวันถัดไป นับเป็น 1 วัน 1 คืน

 2. พนักงานต้องเก็บล้างทำความสะอาดโดยรวมภายในและภายนอกบ้านพัก เก็บขยะ ทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงาม ก่อนที่พนักงานจะโทรแจ้งให้แม่บ้านเข้ามาตรวจสอบและนำผ้าปู ,ปลอกหมอนอื่นๆไปซัก หากพบข้อบกพร่องหรือเกิดความเสียหาย ก่อนที่พนักงานจะ Check-out บริษัทฯจะพิจารณาค่าเสียหายตามมูลค่าและ/หรือพิจารณายกเลิกในการใช้สิทธิ์สวัสดิการบ้านพักตากอากาศในครั้งต่อไป เพื่อช่วยกันดูแลรักษา ให้บ้านพักตากอากาศยังคงความสวยงามและสมบูรณ์สำหรับพนักงานรุ่นต่อๆไป

 3. พนักงานสามารถจองบ้านพักตากอากาศได้ที่ระบบ Google form และ/หรือ Application ของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งขั้นตอนในการใช้ระบบต่างๆให้ทราบอีกครั้งหลังจากนี้

 4. พนักงานจะทราบผลในการจองบ้านพักตากอากาศไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่จองในระบบของบริษัทฯและได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 5. แต้ม (Point) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สวัสดิการบ้านพักตากอากาศตามเงื่อนไขของบริษัทฯโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ และตามดุลยพินิจของคณะกรรมการทุกท่าน สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนจองบ้านพัก ได้ที่นี่ Click

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
 • YouTube - White Circle
 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google Clean

@ko.in.th