Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

บริการประมวลผลแบบฟอร์ม ราคาไม่แพงและถูกต้องเพื่อให้เหมาะกับงบ

บริการประมวลผลแบบฟอร์ม เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่กำหนด เองจากบริการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย พวกเขาได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในเกือบทุกองค์กรธุรกิจ องค์กรทั้งหมดต้องการบริการป้อนข้อมูล และประมวลผลข้อมูลสำหรับรูปแบบต่างๆ เช่นใบแจ้งหนี้บัตรกำนัลใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อการเรียกร้องทางการแพทย์ และเอกสารทางกฎหมายเป็นต้น บริการประมวลผลแบบฟอร์ม

รูปภาพบริการประมวลผลแบบฟอร์ม รูปภาพบริการประมวลผลแบบฟอร์มรูปภาพการประมวลผล แบบฟอร์มรูปภาพการประมวลผลแบบฟอร์มรูปภาพ การประมวลผลแบบฟอร์มรูปภาพ การประมวลผลแบบฟอร์ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผล ข้อมูลจะวิเคราะห์ความต้องการของคุณ และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่สุด สำหรับงานของคุณ บริการประมวลผลแบบฟอร์มที่กำหนดเอง ทำงานเพื่อขจัด

ข้อผิดพลาดที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในอัตราที่รวดเร็วกว่าในราคาที่ถูกกว่า ด้วยการแปลงข้อมูลข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างถาวรและปลอดภัยรวมทั้งช่วยให้ค้นหา และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในเวลาที่ต้องการ การประมวลผลแบบฟอร์มทำได้ด้วยตนเอง หรือด้วยระบบอัตโนมัติ วิธีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ของแบบฟอร์มการประมวลผลทำได้โดยใช้เครื่องมืออ่านแบบฟอร์ม ที่สามารถจับข้อมูลที่ป้อนด้วยตนเองได้ โดยใช้เครื่องสแกนความเร็วสูง ที่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง มากถึง 2500 คำต่อนาที วิธีการอัตโนมัติคือ

โครงสร้างการป้อนข้อมูลแบบฟอร์มอัตโนมัติ ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล บริการการประมวลผล แบบฟอร์มอัตโนมัติเป็นที่ต้องการเนื่องจาก ข้อดีบางประการเช่น: – วิธีการอัตโนมัติทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นและลดข้อผิดพลาด – เร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิตและความเร็ว – เป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร – ข้อมูลได้รับการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีกว่าในรูปแบบกระดาษ บริการประมวลผลแบบฟอร์ม ที่ได้รับการว่าจ้างสำเร็จ ได้แก่ : บริการประมวลผลแบบฟอร์ม

แบบสำรวจ / การวิจัยตลาด / การประมวลผลแบบฟอร์มแบบสอบถาม
ดำเนินการบริการประมวลผลต่อ
การประมวลผลแบบฟอร์มอีเมล
การประมวลผลแบบฟอร์มใบสมัคร
การประกัน และการเรียกร้องสุขภาพแบบฟอร์มบริการประมวลผล
บริการประมวลผลบัญชีกฎหมายและภาษี
บริการประมวลผลเงินเดือน
เวชระเบียนแบบฟอร์มบันทึก ผู้ป่วยและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางการแพทย์
บริการประมวลผลใบสั่งซื้อ / ขาย
การจัดการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (โทรสารบันทึกอีเมลใบแจ้งหนี้ ฯลฯ )
การประมวลผลแบบฟอร์ม ทางกฎหมาย
การประมวลผลแบบฟอร์มออนไลน์
แบบฟอร์มการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
บริการประมวลผลแบบฟอร์มการจัดส่ง
การสมัครแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มการแลกคูปอง
ข้อดีของการจ้างบริการ ประมวลผลแบบฟอร์ม:
ทีมงานเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและผ่านการฝึกอบรม
บริการประมวลผลแบบฟอร์มอัตโนมัติ
การจัดส่งโครงการอย่างรวดเร็วในกรอบเวลาที่เร็วที่สุด
รักษามาตรฐานผลผลิตสูงสุดตลอดงานที่ได้รับมอบหมาย
การปรับแต่งบริการตามความต้องการของโครงการ
ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
ลดต้นทุนลงอย่างมาก
การจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบใด ๆ เช่น PDF, Word, Excel, Access, HTML, XML และอื่น ๆ

การออกแบบฟอร์มและรายงาน
ในระบบงานใดๆเมื่อมีการดำเนินงานจะมีข้อมูลที่เข้าสู่ระบบเพื่อประมวลผล และทำให้ได้ข้อมูลออกจากระบบ โดยการทำงานภายในของระบบเองก็จะมีข้อมูลที่เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานเพื่อประมวลผลให้ได้เป็นข้อมูลและออกจากขั้นตอนการทำงานนั้นไปยังขั้นตอนการทำงานต่อไป ซึ่งจะอยู่ในแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ดังนั้นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบจะต้องออกแบบหรือสร้างตัวต้นแบบของแบบฟอร์มและรายงานที่เกิดขึ้นในระบบที่กำลังพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้งานและผู้บริหารเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของนักวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในระบบใหม่
การออกแบบแบบฟอร์มและรายงานสามารถตรวจสอบได้จากแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ได้ว่าจะมีแบบฟอร์มอะไรบ้างที่ไหลเข้าสู่ Process และมีข้อมูลใดบ้างที่ไหลออกจาก Process นั้นจะทำให้ทราบว่ามีรายงานอะไรบ้าง ดังรูป 8.1
จากรูปที่ 8.1 จะเห็นว่ามีแบบฟอร์มที่เป็นกระแสข้อมูลไหลเข้าสู่ Process เพื่อประมวลผลและได้เป็นกระแสข้อมูลไหลออกและส่งให้กับ External Agent ที่เกี่ยวข้อง

จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) ทำให้ทราบว่าภายในแบบฟอร์มและรายงานเหล่านั้น
จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยอะไรบ้าง โดยสังเกตจากแอตทริบิวต์ที่ปรากฎอยู่กับเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มและรายงานใดๆ ดังรูปที่ 8.2

รูปที่ 8.1 ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ของ Data Elements กับ Diagram

จึงควรตรวจสอบความถูกต้องของแผนภาพทั้ง 2 ชนิด ก่อนที่จะออกแบบฟอร์มและรายงาน เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำเข้าและออกจากระบบได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง จึงจะส่งผลให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8.1.1 การออกแบบฟอร์มและรายงาน
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แบบฟอร์มและรายงาน สามารถทำพร้อมกับรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ จะช่วยให้การออกแบบมีความรวดเร็วขึ้น
2. ร่างแบบฟอร์มและรายงาน เมื่อได้ข้อมูลการใช้งานแบบฟอร์มและรายงานแล้ว จะต้องนำมาออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน โดยการร่างแบบเพื่อสอบถามผู้ใช้งานระบบว่าถูกต้องหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขส่วนใดเพิ่มเติมหรือไม่จนกว่าผู้ใช้ระบบจะพอใจ
3. การสร้างตัวต้นแบบ หลังจากร่าแบบฟอร์มและรายงานและนำเสนอต่อผู้ใช้ระบบจนเป็นที่ยอมรับแล้ว จะต้อใช้เครื่องมือสร้างต้นแบบระบบไปให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานเครื่องมือการสร้างตัวต้นแบบ เช่น โปรแกรมภาษาที่ใช้สร้างจอภาพ Visuai Basuc เป็นต้น

8.1.2 การจัดรูปแบบฟอร์มและรายงาน
การออกแบบฟอร์มและรายงาน ควรคำนึกถึงการจัดรูปแบบในการแสดงผลข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อนำเข้าสู่ระบบได้สะดวกและผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนี้
1. สื่อที่ใช้ในการแสดงผล การแสดงผลจะต้องมีสื่อที่ใช้ในการแสดงผล เช่น แสดงผลทางกระดาษ แสดงผลทางจอภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบในการออกแบบว่าควรจะแสดงผลบนสื่อชนิดใดให้เหมาะสมกับการใช้งาน นากจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบเพิ่มเติมว่าจะต้องได้ข้อมูลนั้นๆมาจากการประมวลผลแบบใด เพื่อนำไปกำหนดว่าเป็นแบบฟอร์มและรายงานใด โดยจะต้องแสดงผลต่อผุ้ใช้ระบบทันที หรือต้องรอการเก้บรวบรวมแล้วจึงทำการประมวลผลจึงแสดงผลการประมวลข้อมูลนั้นต่อผู้ใช้ระบบในภายหลัง เป็นต้น
(1) การประมวลผลแบบฟอร์มแบบออนไลน์ (On-line Processing) เป็นการประมวลผลสารสนเทศและแสดงผลต่อผู้ใช้ระบบมันทีที่มีการทำรายการ ลักษณะการทำงานที่เหมาะสมกับการประมวลผลแบบนี้ ได้แก่
(ก) การเข้าถึงข้อมูลจะมีลักษณะแบบสุ่ม (Random Access)
(ข) ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการค้นหามีรูปแบบและชนิดไม่คงที่ เช่น การสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้ระบบตามความต้องการ
(ค) ข้อมูลเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลที่เป็ยปัจจุบันมากที่สุดจึงเหมาะแก่การดึงข้อมูลมาใช้งานเพื่อตัดสินใจ
(ง) ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบเดียวกันได้จากสถานที่ต่างกัน
(2) การประมวลผลแบบแบตช์ (Batch Proessing) เป็นการประมวลผลข้อมูลที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อรอการประมวลผลพร้อมกันในครั้งเดียว ณ ช่วงเวลาที่ได้มรการกำหนดไว้อย่างแน่นอน การเก็บรวบรวมเพื่อประมวลผลแบบกลุ่มนั้นเมื่อผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปเป็นสารสนเทศเพื่อแสดงผลแบบออนไลน์หรือแสดงผลกระดาษได้ ลักษณะการทำงานที่เหมาะกับการประมวลผลแบบกลุ่ม ได้แก่
(ก) ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการค้นหามีรูปแบบและชนิดที่คงที่แน่นอน
(ข) มีช่วงเวลาในการใช้ข้อมูลที่แน่นอน

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้ การประมวลผลแบบฟอร์ม

สนใจรับคำปรึกษา ด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

สํ า ห รั บ ท่ า น ใ ด : ที่สนใจในระบบ ECM (DMS) เราที่ยินดีช่วยเหลือโปรดติดต่อเรา

Related Articles