Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

การใช้ Digitization Process ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ ได้จริงหรือไม่?

Digitization Process คือ กระบวนการ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการแปลงสัญญาณ จากอนาล็อกไปเป็นดิจิทัล อะตอมกลายเป็นบิต (เช่นการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล) และความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเราในทุกอย่าง แบบไม่ต้องสงสัย เปลี่ยนวิธีการทำงาน, เปลี่ยนการเดินทาง, เปลี่ยนการสื่อสาร

ยุคสมัยแห่งการที่ถูก Digital เข้ามา Transformation โดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่ เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังเปลี่ยน ธุรกิจระดับโลกหลายๆ ราย  ‘ดิจิทัล’ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานของโลกธุรกิจ เนื่องจาก มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การเปลี่ยนสินค้าและบริการ ที่มีอยู่แล้ว  ให้กลายเป็นรูปแบบของดิจิทัลแทน

“การทำแบบนี้ ช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกิจการ ลดขั้นตอนในการทำธุรกิจ และยังช่วยจัดการตัวกลาง ระหว่างบริษัทและลูกค้า ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษกิจ เข้าไว้ด้วยกัน”

อินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่ ช่วยทำให้บริษัทได้ผลิตสินค้าและบริการ ขึ้นมาในรูปแบบของออนไลน์ อย่างเดียวเท่านั้น อิทธิพลที่มีต่อธุรกิจ ยังส่งผลถึงขั้นตอนและกระบวนการทำธุรกิจ ที่ย้ายไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน

Digitization Process ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ มีอะไรบ้าง

1. ระบบบริการงาน HR ด้วยตัวเอง (Employee Self-Service Online)

ระบบบริการงาน HR ด้วยตัวเอง (Employee Self-Service Online) คือ  เป็นผู้ใช้งานในกลุ่มของ HR ซึ่งจะมีความสามารถ และหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนเพิ่ม ลบ และตรวจสอบการทำงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล พนักงานในทุกๆ ด้าน ซึ่งถ้าเป็นการทำงาน ในรูปแบบเดิม HR จะต้องเป็นผู้บันทึก แก้ไข เพิ่มเติม และลบด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นแนวความคิด Employee Self Services นั้น HR จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาสู่ระบบ ที่เกิดจากพนักงานในกลุ่มอื่น ๆ เป็นผู้บันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ ด้วยตนเอง เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและค่าใช้จ่ายในการทำงาน

2. ระบบการสรรหาและ Branding โดยใช้ Social Media

ระบบการสรรหาและ Branding โดยใช้ Social Media เป็นช่องทาง ในการทำการตลาด แต่ที่หลายคนคิดไม่ถึงกันก็คือ การใช้ Social Media ในแง่ของการหาคน และการคัดกรองผู้สมัคร ซึ่งผลสำรวจของ Society for Human Resource Management (SHRM) บอกไว้ว่าองค์กรกว่า 76% มีแผนใช้ Social Media ในการสรรหาพนักงาน และครึ่งหนึ่งขององค์กร ที่มาตอบแบบสอบถามก็ยืนยัน ว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ

3. ระบบการเรียนรู้ผ่าน e-Learning

ระบบ e-Learning Platform เป็นรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรม ทั้งด้านทรัพยากร เวลา การจัดการสถานที่ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเอื้ออำนวย ให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย จากทุกที่ทุกเวลา

4. Mobile Application

ปัจจุบันนี้ ผู้ที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ได้ให้ความสนใจ ในการที่จะพัฒนา Mobile Application เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงติดต่อกลุ่มลูกค้าของตน เช่น กลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเครื่องมือใน การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของตนเอง ทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้น 

  • ลดค่าใช้จ่าย ในการผลิตสื่อ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
  • เพิ่มภาพพจน์ร้านให้ดูดี มีจุดเด่น มีจุดขายที่ชัดเจน ส่งผลให้ ธุรกิจมียอดขายที่เพิ่มขึ้น 
  • มีการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
  • ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้การติดต่องานต่าง ๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ธุระกิจของตนเอง ทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้น 

องค์กรที่นำ Digitization Process มาใช้ สามารถลดต้นทุน จากการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่จำเป็น คนรุ่นใหม่แม้จะมีพื้นฐาน ในสิ่งที่เรียกว่า “ดิจิทัลเนทีฟ” (Digital Natives) สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ เพื่อสนองตอบความต้องการ ในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อเป็นพนักงาน ก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ให้รองรับการเป็น Digital 

Related Articles